EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0005

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/5 (2023. gada 3. janvāris), ar ko kā jaunu pārtikas produktu atļauj laist tirgū daļēji attaukotu Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveri un groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2023/6

OJ L 2, 4.1.2023, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/5/oj

4.1.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/5

(2023. gada 3. janvāris),

ar ko kā jaunu pārtikas produktu atļauj laist tirgū daļēji attaukotu Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveri un groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 (2015. gada 25. novembris) par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2015/2283 paredz, ka Savienības tirgū drīkst laist tikai tādus jaunus pārtikas produktus, kas ir atļauti un iekļauti Savienības sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 8. pantu ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 (2) tika izveidots atļauto jauno pārtikas produktu Savienības saraksts.

(3)

2019. gada 24. jūlijā uzņēmums Cricket One Co. Ltd (“pieteikuma iesniedzējs”) saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 1. punktu iesniedza Komisijai pieteikumu, kurā lūdza atļaut laist Savienības tirgū kā jaunu pārtikas produktu daļēji attaukotu Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveri. Pieteikums attiecās uz atļauju daļēji attaukotu pulveri, kas iegūts no veseliem Acheta domesticus (mājas circeņiem), izmantot plašai sabiedrībai paredzētos produktos: daudzgraudu maizē un maizītēs, krekeros un maizes nūjiņās, graudaugu batoniņos, konditorejas izstrādājumu gatavajos sausajos maisījumos, cepumos, sausajos makaronu izstrādājumos ar vai bez pildījuma, mērcēs, pārstrādātos kartupeļu produktos, pākšaugu un dārzeņu ēdienos, picās, makaronu izstrādājumos, sūkalu pulverī, gaļas analogos, zupās un zupas koncentrātos vai sausajās zupās, uzkodās uz kukurūzas miltu bāzes, alus dzērienos, šokolādes konfektēs, riekstos un eļļas augu sēklās, uzkodās (izņemot čipsus), un gaļas izstrādājumos.

(4)

2019. gada 24. jūlijā pieteikuma iesniedzējs arī lūdza Komisiju aizsargāt īpašniekdatus zinātniskajos pētījumos un datos, kas iesniegti pieteikuma pamatošanai, it īpaši detalizētu ražošanas procesa aprakstu (3), proksimātu analīžu rezultātus (4), analītiskos datus par kontaminantiem (5), stabilitātes pētījumu rezultātus (6), mikrobioloģisko parametru analītiskos datus (7) un olbaltumvielu sagremojamības pētījumu rezultātus (8).

(5)

2020. gada 8. jūlijā Komisija lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (“Iestāde”) kā jaunu pārtikas produktu novērtēt daļēji attaukotu Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveri.

(6)

2022. gada 23. martā Iestāde saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 11. pantu pieņēma zinātnisko atzinumu “Daļēji attaukota Acheta domesticus (mājas circeņu) pulvera kā jauna pārtikas produkta nekaitīgums saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2283” (9).

(7)

Savā zinātniskajā atzinumā Iestāde secināja, ka daļēji attaukots Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveris, ievērojot piedāvātos lietošanas nosacījumus un lietošanas daudzumus, ir nekaitīgs. Tāpēc minētais zinātniskais atzinums dod pietiekamu pamatu konstatēt, ka daļēji attaukots Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveris, ja to izmanto plašai sabiedrībai paredzētos produktos – daudzgraudu maizē un maizītēs, krekeros un maizes nūjiņās, graudaugu batoniņos, konditorejas izstrādājumu gatavajos sausajos maisījumos, cepumos, sausajos makaronu izstrādājumos ar vai bez pildījuma, mērcēs, pārstrādātos kartupeļu produktos, pākšaugu un dārzeņu ēdienos, picās, makaronu izstrādājumos, sūkalu pulverī, gaļas analogos, zupās un zupas koncentrātos vai sausajās zupās, uzkodās uz kukurūzas miltu bāzes, alus dzērienos, šokolādes konfektēs, riekstos un eļļas augu sēklās, uzkodās (izņemot čipsus), un gaļas izstrādājumos – atbilst nosacījumiem, lai to varētu laist tirgū saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 12. panta 1. punktu.

(8)

Pamatojoties uz nedaudzajiem publicētajiem pierādījumiem par pārtikas izraisītu alerģiju, kuri saistīti ar kukaiņiem kopumā un kuros saistība starp Acheta domesticus lietošanu uzturā un vairākiem anafilakses gadījumiem nav konstatēta viennozīmīgi, kā arī uz pierādījumiem, kuri liecina, ka Acheta domesticus satur vairākas potenciāli alergēniskas olbaltumvielas, Iestāde atzinumā secināja, ka šā jaunā pārtikas produkta lietošana uzturā var izraisīt sensibilizāciju pret Acheta domesticus olbaltumvielām. Iestāde ieteica Acheta domesticus alergēniskumu izpētīt sīkāk.

(9)

Ņemot vērā Iestādes ieteikumu, Komisija patlaban pēta, kādā veidā varētu veikt nepieciešamo Acheta domesticus alergēniskuma izpēti. Kamēr Iestāde nav novērtējusi izpētē iegūtos datus un ņemot vērā, ka patlaban pierādījumi, kas Acheta domesticus lietošanu uzturā tieši saistītu ar primāras sensibilizācijas gadījumiem, ir nepārliecinoši, Komisija uzskata, ka atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā nav jāiekļauj īpašas marķēšanas prasības attiecībā uz Acheta domesticus potenciālu izraisīt primāru sensibilizāciju.

(10)

Iestāde savā atzinumā arī uzskatīja, ka daļēji attaukota Acheta domesticus (mājas circeņu) pulvera lietošana var izraisīt alerģiskas reakcijas cilvēkiem, kas ir alerģiski pret vēžveidīgajiem, gliemjiem un putekļu ērcītēm. Turklāt Iestāde norādīja, ka jaunajā pārtikas produktā var nonākt arī citi alergēni, kas bijuši kukaiņiem izbarotajā substrātā. Tāpēc pārtikas produktus, kas satur daļēji attaukotu Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveri, būtu lietderīgi pienācīgi marķēt saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 9. pantu.

(11)

Savā zinātniskajā atzinumā Iestāde arī norādīja, ka tās secinājums par daļēji attaukota Acheta domesticus (mājas circeņu) pulvera nekaitīgumu ir balstīts uz šādiem zinātniskiem pētījumiem un datiem: ražošanas procesa detalizēts apraksts, proksimātu analīžu rezultāti, analītiskie dati par kontaminantiem, stabilitātes pētījumu rezultāti, mikrobioloģisko parametru analītiskie dati un olbaltumvielu sagremojamības pētījumu rezultāti; bez minētajiem datiem un pētījumiem tā nebūtu varējusi novērtēt jauno pārtikas produktu un nonākt pie secinājuma.

(12)

Komisija lūdza pieteikuma iesniedzēju sīkāk precizēt iesniegto pamatojumu prasībai aizsargāt īpašumtiesības uz minētajiem zinātniskajiem pētījumiem un datiem un precizēt prasību saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 26. panta 2. punkta b) apakšpunktu par ekskluzīvām tiesībām atsaukties uz tiem.

(13)

Pieteikuma iesniedzējs paziņoja, ka pieteikuma iesniegšanas brīdī tam saskaņā ar valsts tiesību aktiem bija īpašumtiesības un ekskluzīvas tiesības atsaukties uz zinātniskajiem datiem un pētījumiem par ražošanas procesa detalizētu aprakstu, proksimātu analīžu rezultātiem, analītiskajiem datiem par kontaminantiem, stabilitātes pētījumu rezultātiem, mikrobioloģisko parametru analītiskajiem datiem un olbaltumvielu sagremojamības pētījumu rezultātiem, un ka trešās personas šiem datiem un pētījumiem nevar likumīgi piekļūt, tos izmantot vai atsaukties uz tiem.

(14)

Komisija visu pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju novērtēja un konstatēja, ka pieteikuma iesniedzējs Regulas (ES) 2015/2283 26. panta 2. punktā noteikto prasību izpildi ir pamatojis pietiekami. Tāpēc saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 27. panta 1. punktu būtu jāaizsargā šādi dati un zinātniskie pētījumi: ražošanas procesa detalizēts apraksts, proksimātu analīžu rezultāti, analītiskie dati par kontaminantiem, stabilitātes pētījumu rezultāti, mikrobioloģisko parametru analītiskie dati un olbaltumvielu sagremojamības pētījumu rezultāti. Attiecīgi piecu gadu periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā daļēji attaukotu Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveri laist Savienības tirgū būtu jāatļauj tikai pieteikuma iesniedzējam.

(15)

Tomēr, lai gan atļauja attiecībā uz daļēji attaukotu Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveri un tiesības atsaukties uz pieteikuma iesniedzēja dokumentācijā iekļautajiem zinātniskajiem pētījumiem un datiem ir vienīgi pieteikuma iesniedzējam, tas neliedz turpmākiem pieteikuma iesniedzējiem pieteikties uz atļauju laist tirgū to pašu jauno pārtikas produktu ar nosacījumu, ka pieteikums ir pamatots ar likumīgi iegūtu informāciju, kas pamato šādas atļaujas piešķiršanu.

(16)

Daļēji attaukotu Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveri būtu jāiekļauj jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā, kas noteikts Īstenošanas regulā (ES) 2017/2470. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikums.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Daļēji attaukotu Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveri ir atļauts laist Savienības tirgū.

Daļēji attaukotu Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveri iekļauj jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā, kas noteikts Īstenošanas regulā (ES) 2017/2470.

2.   Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Piecu gadu periodā no 2023. gada 24. janvāra 1. pantā minēto jauno pārtikas produktu laist Savienības tirgū ir atļauts tikai uzņēmumam Cricket One Co Ltd (10), ja vien, neatsaucoties uz zinātniskajiem datiem, kas aizsargāti saskaņā ar 3. pantu, vai vienojoties ar uzņēmumu Cricket One Co Ltd, atļauju attiecībā uz minēto jauno pārtikas produktu nesaņem kāds cits pieteikuma iesniedzējs.

3. pants

Piecus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas zinātniskos datus, kas iekļauti pieteikuma dokumentācijā un atbilst Regulas (ES) 2015/2283 26. panta 2. punkta nosacījumiem, neizmanto neviena cita pieteikuma iesniedzēja labā bez uzņēmuma Cricket One Co. Ltd. piekrišanas.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 3. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).

(3)  Cricket One CO. 2019., 2020. un 2021. gads (nav publicēts).

(4)  Cricket One CO. 2019., 2020. un 2021. gads (nav publicēts).

(5)  Cricket One CO. 2018., 2019., 2020. un 2021. gads (nav publicēts).

(6)  Cricket One CO. 2020. gads (nav publicēts).

(7)  Cricket One CO. 2018., 2019., 2020. un 2021. gads (nav publicēts).

(8)  Cricket One CO. 2019., 2020. un 2021. gads (nav publicēts).

(9)  EFSA Journal 2022;20(5):7258.

(10)  Cricket One Co. Ltd 383/3/51 Quang Trung Street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vjetnama.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. tabulā (“Atļautie jaunie pārtikas produkti”) iekļauj šādu ierakstu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Jaunā pārtikas produkta lietošanas nosacījumi

Īpašas papildu marķēšanas prasības

Citas prasības

Datu aizsardzība

Daļēji attaukots Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveris

Konkrēta pārtikas kategorija

Maksimālais līmenis (g/100 g)

(produkts, kas tiek tirgots attiecīgajā formā vai ir sagatavots lietošanai saskaņā ar norādījumiem)

1.

Jaunā pārtikas produkta nosaukums to saturošu pārtikas produktu marķējumā — “daļēji attaukots Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveris”.

2.

Daļēji attaukotu Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveri saturošu pārtikas produktu marķējumā norāda, ka šī sastāvdaļa patērētājiem, kuriem ir zināmas alerģijas pret vēžveidīgajiem, gliemjiem un to produktiem un putekļu ērcītēm, var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Šādu norādi izvieto tiešā sastāvdaļu saraksta tuvumā.

 

Atļauts no 24.1.2023. Šī iekļaušana ir pamatota ar zinātniskiem pierādījumiem un zinātniskiem datiem, uz kuriem īpašumtiesības ir aizsargātas saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 26. pantu.

Pieteikuma iesniedzējs: Cricket One Co. Ltd, 383/3/51 Quang Trung street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vjetnama.

Datu aizsardzības laikā jauno pārtikas produktu — daļēji attaukotu Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveri — laist Savienības tirgū atļauts tikai uzņēmumam Cricket One Co. Ltd, ja vien kāds cits pieteikuma iesniedzējs bez atsaukšanās uz zinātniskajiem pierādījumiem vai zinātniskajiem datiem, uz kuriem īpašumtiesības ir aizsargātas saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 26. pantu, vai ar Cricket One Co. Ltd. piekrišanu vēlāk nav saņēmis atļauju, kas attiecas uz minēto jauno pārtikas produktu.

Datu aizsardzības termiņa beigu datums: 24.1.2028.”;

Daudzgraudu maize un maizītes; krekeri un maizes nūjiņas

2

Graudaugu batoniņi

3

Konditorejas izstrādājumu gatavie maisījumi (sausi)

3

Cepumi

1,5

Makaronu izstrādājumi (sausi)

0,25

Pildīti makaronu izstrādājumi (sausi)

3

Mērces

1

Pārstrādātu kartupeļu produkti, pākšaugu un dārzeņu ēdieni, picas, makaronu izstrādājumi

1

Sūkalu pulveris

3

Gaļas analogi

5

Zupas un zupu koncentrāti vai sausās zupas

1

Uzkodas uz kukurūzas miltu bāzes

4

Alus dzērieni

0,1

Šokolādes konfektes

2

Rieksti un eļļas augu sēklas

2

Uzkodas, izņemot čipsus

5

Gaļas izstrādājumi

2

 

2)

pielikuma 2. tabulā (“Specifikācijas”) iekļauj šādu ierakstu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Specifikācija

Daļēji attaukots Acheta domesticus (mājas circeņu) pulveris

Apraksts/definīcija

Jaunais pārtikas produkts ir daļēji attaukots pulveris, kas iegūts no veseliem Acheta domesticus (mājas circeņiem), veicot virkni apstrādes darbību, tai skaitā insektus 24 stundas nebarojot, lai tiem iztukšotos zarnu saturs, nonāvējot tos ar sasaldēšanu, tad mazgājot, termiski apstrādājot, žāvējot,veicot eļļas ekstrakciju (ar mehānisku ekstrūzija) un samaļot.

Parametri/sastāvs

Kopproteīns (N x 6,25) (masas %): 74,0–78,0

Tauki (masas %): 9,0–12,0

Mitrums (masas %): 3,0–6,0

Kokšķiedra (masas %): 8,0–10,0

Hitīns  (*1) (masas %): 4,0–8,5

Pelni (masas %): ≤ 5,6

Peroksīda skaitlis (Meq O2/kg tauku): ≤ 5,0

Mangāns: ≤ 100,0 mg/kg

Cianīds: ≤ 5,0 mg/kg

Smagie metāli

Svins: ≤ 0,1 mg/kg

Kadmijs: ≤ 0,025 mg/kg

Mikotoksīni

Aflatoksīni (B1, B2, G1 un G2 summa): ≤ 0,4 μg/kg

Deoksinivalenols: ≤ 200,0 μg/kg

Ohratoksīns A: ≤ 1,0 μg/kg

Dioksīni un dioksīniem līdzīgie PHB

Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summa UB, ( (*2)PVO2005 PCDD/F-PCB-TEF): ≤ 1,25 pg/g tauku

Mikrobioloģiskie kritēriji

Kopīgais aerobo mikroorganismu skaits: ≤ 105 KVV/g

Raugi un pelējuma sēnītes: ≤ 100 KVV/g

Escherichia coli: ≤ 50 KVV/g

Salmonella spp.: 25 g paraugā nekonstatē

Listeria monocytogenes: 25 g paraugā nekonstatē

Bacillus cereus (varbūtēji): ≤ 100 KVV/g

Enterobacteriaceae (varbūtēji): ≤ 100 KVV/g

Koagulāzes pozitīvie stafilokoki: ≤ 100 KVV/g


(*1)  Hitīns, aprēķināts kā skābās detergentu šķiedru frakcijas un skābās detergentu lignīna frakcijas starpība (ADF–ADL), saskaņā ar Hahn et al. (2018).

(*2)  Polihlordibenz-para-dioksīnu (PCDD)- polihlordibenzfurānu (PCDF) un dioksīniem līdzīgo polihlorbifenilu (PHB) lielākā analītiskā rezultāta summa, izteikta kā Pasaules Veselības organizācijas toksiskuma ekvivalents (izmantojot PVO 2005. gada toksiskuma ekvivalences koeficientus).

KVV: kolonijas veidojošas vienības.”


Top