EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1095

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1095 (2023. gada 5. jūnijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā (Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.), EULEX KOSOVO

ST/8603/2023/INIT

OJ L 146, 6.6.2023, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1095/oj

6.6.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 146/22


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/1095

(2023. gada 5. jūnijs),

ar ko groza Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā (*1), EULEX KOSOVO

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2008. gada 4. februārī pieņēma Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP (1).

(2)

Padome 2021. gada 3. jūnijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2021/904 (2), ar ko tika grozīta Vienotā rīcība 2008/124/KĀDP un pagarināts Eiropas Savienības Tiesiskuma misijas Kosovā (EULEX KOSOVO) pilnvaru termiņš līdz 2023. gada 14. jūnijam.

(3)

Saistībā ar EULEX KOSOVO stratēģisko pārskatīšanu Politikas un drošības komiteja (PDK) vienojās, ka EULEX KOSOVO būtu jāpagarina līdz 2025. gada 14. jūnijam. PDK arī vienojās, ka papildus savu uzdevumu turpināšanai EULEX KOSOVO būtu jāpalīdz Kosovas tiesībaizsardzības iestādēm attīstīt spējas apmainīties ar informāciju ar reģionāliem un starptautiskiem partneriem juridiskās palīdzības un sadarbības krimināllietās jomā.

(4)

Nekas šajā lēmumā nebūtu jāsaprot kā tāds, kas skar tiesnešu un prokuroru neatkarību un autonomiju, kuri aktīvi darbojas tiesvedībās saistībā ar EULEX KOSOVO.

(5)

Ņemot vērā EULEX KOSOVO darbību īpašo raksturu, ar ko atbalsta uz kādu no dalībvalstīm pārceltas tiesvedības, ir lietderīgi noteikt summu, kas paredzēta, lai segtu atbalstu šādām pārceltām tiesvedībām, un paredzēt, ka minētā budžeta daļa tiek izpildīta, izmantojot dotāciju.

(6)

Būtu attiecīgi jāgroza Vienotā rīcība 2008/124/KĀDP.

(7)

EULEX KOSOVO tiks īstenota apstākļos, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP ar šo groza šādi:

1)

Vienotās rīcības 3. panta pirmās daļas f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

savu pilnvaru īstenošanā sadarbojas ar attiecīgajām ES aģentūrām un dalībvalstu un trešo valstu tiesu un tiesībaizsardzības iestādēm un palīdz Kosovas tiesībaizsardzības iestādēm attīstīt spējas apmainīties ar informāciju ar reģionāliem un starptautiskiem partneriem juridiskās palīdzības un sadarbības krimināllietās jomā.”;

2)

Vienotās rīcības 16. panta 1. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:

“Finanšu atsauces summa, kas paredzēta EULEX KOSOVO izdevumu segšanai no 2023. gada 15. jūnija līdz 2025. gada 14. jūnijam, ir 165 310 000 EUR. No minētās summas 58 500 000 EUR ir paredzēti tam, lai segtu EULEX KOSOVO izdevumus, kas saistīti ar tās pilnvaru īstenošanu Kosovā, un 106 810 000 EUR ir paredzēti tam, lai segtu atbalstu tiesvedībām, kas pārceltas uz kādu no dalībvalstīm.

Komisija paraksta dotācijas nolīgumu ar sekretāru, kas darbojas tās kancelejas vārdā, kura atbild par pārceltās tiesvedības administrāciju, par summu 106 810 000 EUR. Uz šo dotācijas nolīgumu attiecas noteikumi par dotācijām, kas paredzēti Regulā (ES, Euratom) 2018/1046.

Par finanšu atsauces summu EULEX KOSOVO turpmākajam laikposmam lemj Padome.”;

3)

vienotās rīcības 20. panta otrās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Tā zaudē spēku 2025. gada 14. jūnijā.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2023. gada 5. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. ROSWALL


(*1)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

(1)  Padomes Vienotā rīcība 2008/124/KĀDP (2008. gada 4. februāris) par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā, EULEX KOSOVO (OV L 42, 16.2.2008., 92. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/904 (2021. gada 3. jūnijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā (EULEX KOSOVO) (OV L 197, 4.6.2021., 114. lpp.).


Top