EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0380

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/380 (2023. gada 20. februāris), ar ko groza Lēmumu 2013/184/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mjanmā/Birmā

ST/5978/2023/INIT

OJ L 51I, 20.2.2023, p. 27–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/380/oj

20.2.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 51/27


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/380

(2023. gada 20. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2013/184/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mjanmā/Birmā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 22. aprīlī pieņēma Lēmumu 2013/184/KĀDP (1).

(2)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) 2022. gada 25. jūlijā Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā stingri nosodīta nāvessoda izpilde prodemokrātiskajiem un opozīcijas līderiem Mjanmā/Birmā. Augstais pārstāvis arī paziņoja, ka šie politiski motivētie nāvessodi ir vēl viens solis ceļā uz tiesiskuma pilnīgu noārdīšanu un vēl viens klajš cilvēktiesību pārkāpums Mjanmā/Birmā.

(3)

Savienība pauž dziļas bažas par pastāvīgo vardarbības eskalāciju un virzību uz ieilgušu konfliktu, kurš rada sekas reģionālā mērogā. Savienība nosoda pastāvīgos smagos cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp spīdzināšanu, seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību, pilsoniskās sabiedrības, cilvēktiesību aizstāvju un žurnālistu pastāvīgo vajāšanu un Mjanmas bruņoto spēku (Tatmadaw) uzbrukumus civiliedzīvotājiem, tostarp etniskajām un reliģiskajām minoritātēm.

(4)

Tā kā saistībā ar situāciju Mjanmā/Birmā nav panākts ātrs progress, Savienība vairākkārt pauda gatavību pieņemt turpmākus ierobežojošus pasākumus pret tiem, kas ir atbildīgi par demokrātijas un tiesiskuma graušanu un smagajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Mjanmā/Birmā.

(5)

Ņemot vērā joprojām smago situāciju Mjanmā/Birmā, deviņas personas un septiņas vienības būtu jāpievieno Lēmuma 2013/184/KĀDP pielikumā izklāstītajā to fizisku un juridisku personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2013/184/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2013/184/KĀDP pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2023. gada 20. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Padomes Lēmums 2013/184/KĀDP (2013. gada 22. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mjanmā/Birmā (OV L 111, 23.4.2013., 75. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2013/184/KĀDP pielikumu groza šādi:

1)

sarakstā “A. Fiziskas personas, kas minētas 5. panta 1. punktā un 6. panta 1. punktā” pievieno šādus ierakstus:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“85.

Aung Hlaing Oo

Valstspiederība: Mjanma/Birma

Dzimšanas datums: 11.6.1977.

Dzimšanas vieta: Mjanma/Birma

Dzimums: vīrietis

Pases Nr.: 12/LaMaTa(Deviņi)025897

Kopš Aung Hlaing Oo 2001. gadā nodibināja uzņēmumu Myanmar Chemical and Machinery (MCM) Company Limited, viņš ir tā un citu meitasuzņēmumu priekšsēdētājs.

Būdams ieroču un divējāda lietojuma preču importētājs un tirdzniecības starpnieks, viņš ir izmantojis savu komerciālo un personīgo stāvokli, lai atbalstītu vardarbību, ko Mjanmas bruņotie spēki (Tatmadaw) vērš pret saviem iedzīvotājiem. Kā MCM priekšsēdētājs viņš ir viens no galvenajiem huntas ieroču un komerciālā atbalsta avotiem, cita starpā, izmantojot savas ciešās politiskās/komerciālās saites ar dažādiem militārā ekipējuma nozares uzņēmumiem, tostarp 2019. un 2020. gadā. Viņš, tostarp 2021. gada jūnijā, ir piedalījies arī delegācijās, kas nodrošinājuši ieroču iepirkumus Mjanmas militārajiem spēkiem. Šādi materiāli, tostarp helikopteri un gaisa kuģu rezerves daļas, tiek izmantoti civiliedzīvotāju bombardēšanā vairākās pavalstīs un reģionos.

Tādējādi Aung Hlaing Oo ir bijis iesaistīts ierobežojumiem pakļautu preču un/vai tehnoloģiju un divējāda lietojuma preču piegādēs, izraisot nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus. Būdams MCM priekšsēdētājs, Aung Hlaing Oo ir sniedzis atbalstu Tatmadaw smagu cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanā Mjanmā/Birmā, tostarp Rakhine pavalstī. Tādējādi viņš ir fiziska persona, kuras rīcība, politika vai darbības apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Mjanmā/Birmā vai kura piedalās rīcībā, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Mjanmā/Birmā, vai arī atbalsta šādu rīcību. Turklāt Aung Hlaing Oo, pateicoties savām plašajām saiknēm ar bijušo un pašreizējo huntas režīmu, ir saistīts ar militārajiem spēkiem.

20.2.2023.

86.

Sit Taing Aung

(jeb Sitt Taing Aung)

Valstspiederība: Mjanma/Birma

Dzimšanas datums: 13.11.1971.

Dzimšanas vieta: Mjanma/Birma

Dzimums: vīrietis

Pases Nr.: 12/YaKaNa(n)006213

Sit Taing Aung bija Yatanarpon Aviation Support Company un Suntac Group of Companies direktors no šo uzņēmumu dibināšanas līdz to likvidēšanai 2021. gada novembrī. Pēc 2021. gada apvērsuma Sit Taing Aung turpināja savu darbību.

Viņš ir izmantojis savu komerciālo un personīgo stāvokli, kā arī ieroču un divējāda lietojuma preču importētāja un tirdzniecības starpnieka statusu, lai atbalstītu Mjanmas bruņoto spēku (Tatmadaw) vardarbību pret civiliedzīvotājiem, tostarp skolu bombardēšanu. Būdams nu jau likvidētā uzņēmuma Yatanarpon Aviation Support Company direktors, viņš ir bijis viens no galvenajiem huntas ieroču un komerciālā atbalsta avotiem, tostarp, izmantojot savas ciešās politiskās/komerciālās saites ar dažādiem militārā ekipējuma nozares uzņēmumiem.

Tādējādi Sit Taing Aung ir bijis iesaistīts ierobežojumiem pakļautu preču un/vai tehnoloģiju un divējāda lietojuma preču piegādēs Mjanmas bruņotajiem spēkiem un pastāv risks, ka viņš to turpinās darīt arī turpmāk. Kā Yatanarpon Aviation Support Company direktors Sit Taing Aung ir sniedzis atbalstu Tatmadaw smagu cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanā Mjanmā/Birmā un tādējādi atbalstījis darbības, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Mjanmā/Birmā. Turklāt Sit Taing Aung ir saistīts ar militārajiem spēkiem, pateicoties viņa plašajām saiknēm ar bijušo un pašreizējo huntas režīmu.

20.2.2023.

87.

Kyaw Min Oo

Valstspiederība: Mjanma/Birma

Dzimšanas datums: 18.1.1982.

Dzimums: vīrietis

Pases Nr.: 14/MaMaKa(N)140703

Kyaw Min Oo kopš 2014. gada, kad viņš izveidoja uzņēmumu Sky Aviator, ir bijis tā direktors. Pēc 2021. gada apvērsuma tas turpināja darbību.

Sava komerciālā un personīgā stāvokļa dēļ viņš kā ieroču un divējāda lietojuma preču importētājs un tirdzniecības starpnieks ir sniedzis atbalstu Mjanmas bruņoto spēku (Tatmadaw) vardarbībai. Savu kontroli pār uzņēmumu Sky Aviator viņš izmantojis, lai radītu vienu no galvenajiem huntas ieroču un komerciālā atbalsta avotiem, cita starpā, liekot lietā savas ciešās politiskās/komerciālās saites ar dažādiem militārā ekipējuma nozares uzņēmumiem, tostarp, nodrošinot rezerves daļas, kas ļauj militāros gaisa kuģus pielietot operācijās, kas vērstas pret civiliedzīvotāju apdzīvotiem rajoniem.

Tādējādi Kyaw Min Oo ir bijis iesaistīts ierobežojumiem pakļautu preču un/vai tehnoloģiju un divējāda lietojuma preču piegādēs, izraisot cilvēktiesību pārkāpumus. Kā Sky Aviator direktors Kyaw Min Oo ir sniedzis atbalstu Tatmadaw smagu cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanā Mjanmā/Birmā, tādējādi atbalstot darbības, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Mjanmā/Birmā. Turklāt Kyaw Min Oo, pateicoties savām plašajām saiknēm ar bijušo un pašreizējo huntas režīmu, ir saistīts ar militārajiem spēkiem, tostarp ar ES sarakstā iekļauto Mjanmas bruņoto spēku virspavēlnieku, ģenerālisimusu Min Aung Hlaing.

20.2.2023.

88.

Moe Aung

Valstspiederība: Mjanma/Birma

Dzimšanas vieta: Mjanma/Birma

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: admirālis

Admirālis Moe Aung ir Mjanmas jūras spēku virspavēlnieks. Viņš ir viens no augstākā ranga Mjanmas bruņoto spēku (Tatmadaw) virsniekiem, kas ir cieši saistīts ar režīma Valsts pārvaldes padomi, tostarp virspavēlnieku Min Aung Hlaing un virspavēlnieka vietnieku Soe Win un valdību.

Turklāt ģenerālis Moe Aung arī piedalās ES sarakstā iekļautas vienības MEHL, kas ir militāriem spēkiem piederošs konglomerāts, pārvaldībā, kurš militārajiem spēkiem nodrošina saimnieciskos un materiālos resursus, kas atvieglo to rīcību. Viņa pakļautībā un sadarbībā ar Satiksmes un sakaru ministriju karavīri un ieroči ar laivām/kuģiem pa ūdensceļiem tika transportēti uz valsts ziemeļu daļu.

Tādējādi Moe Aung kā augsta ranga militārā režīma amatpersona ir fiziska persona, kuras rīcība, politika vai darbības apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Mjanmā/Birmā vai kura piedalās rīcībā, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Mjanmā/Birmā, vai arī atbalsta šādu rīcību. Viņš ir atbildīgs arī par daudziem cilvēktiesību pārkāpumiem.

20.2.2023.

89.

Maung Maung Aye

Valstspiederība: Mjanma/Birma

Dzimšanas vieta: Mjanma/Birma

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: ģenerālis

Ģenerālis Maung Maung Aye ir Mjanmas armijas, jūras spēku un gaisa spēku ģenerālštāba priekšnieks. Tas ir trešais augstākais amats Mjanmas militārajos spēkos. Būdams šajā amatā, Maung Maung Aye ir daļa no režīma, kas 2021. gada februārī Mjanmā/Birmā sagrāba varu un gāza leģitīmi ievēlētos vadītājus.

Viņš aktīvi piedalās ieroču iepirkšanā no Krievijas. Turklāt viņš arī palīdz stiprināt Mjanmas bruņoto spēku starptautisko pozīciju, tiekoties ar kolēģiem no citām valstīm.

Tādējādi viņš ir fiziska persona, kuras rīcība, politika vai darbības apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Mjanmā/Birmā vai kura piedalās rīcībā, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Mjanmā/Birmā, vai arī atbalsta šādu rīcību. Viņš ir atbildīgs arī par daudziem cilvēktiesību pārkāpumiem.

20.2.2023.

90.

Myo Myint Aung

Valstspiederība: Mjanma/Birma

Dzimšanas vieta: Mjanma/Birma

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: pulkvežleitnants

Pulkvežleitnants Myo Myint Aung kopš 2022. gada 2. septembra ir Valsts pārvaldes padomes (SAC) Yangon reģiona ekonomikas ministrs. Kā Yangon reģiona ministrs viņš ir tieši iesaistīts lēmumu par Yangon reģionu pieņemšanā un atbildīgs par to pieņemšanu.

Turklāt iepriekš viņš bija Yangon militārās vervēšanas komandieris un kopš militāro tiesu izveides līdz 2022. gada septembrim – militārais tiesnesis.

Pildot šos pienākumus, viņš 2022. gada jūlijā esot bijis iesaistīts nāvessoda piespriešanā un izpildē četriem demokrātijas aktīvistiem. Laikā, kad viņš bija militārais tiesnesis, daudziem opozicionāriem tika piespriests nāvessods un cietumsods.

Tāpēc viņš kopš 2021. gada apvērsuma kā SAC loceklis, militārās vervēšanas komandieris un militārais tiesnesis ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

20.2.2023.

91.

Zin Min Htet

Valstspiederība: Mjanma/Birma

Dzimšanas vieta: Mjanma/Birma

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: ģenerālmajors

Ģenerālmajors Zin Min Htet ir iekšlietu ministra vietnieks un Mjanmas policijas spēku priekšnieks. Viņš bija tieši iesaistīts lēmumu par Yangon reģionu pieņemšanā un atbildīgs par to pieņemšanu.

2022. gada 2. maijāZin Min Htet nomainīja Mjanmas policijas spēku priekšnieka amatā savu priekšgājēju Than Hlaing. Iepriekš viņš bija apvienoto spēku ģenerāladjutants (2019–2022). Viņš bija arī Aizsardzības dienestu datorikas un tehnoloģiju universitātes vadītājs.

Kā iekšlietu ministra vietnieks un Mjanmas policijas spēku priekšnieks viņš ir fiziska persona, kuras rīcība, politika vai darbības apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Mjanmā/Birmā vai kura piedalās rīcībā, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Mjanmā/Birmā, vai arī atbalsta šādu rīcību. Turklāt policijas spēki, kuri darbojas viņa pakļautībā, ir izdarījuši smagus cilvēktiesību pārkāpumus, ierobežojot pulcēšanās un vārda brīvību un patvaļīgi aizturot un apcietinot opozīcijas līderus un apvērsuma pretiniekus. Tādējādi Zin Min Htet ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

20.2.2023.

92.

Ko Ko Maung

Valstspiederība: Mjanma/Birma

Dzimšanas vieta: Mjanma/Birma

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: ģenerālmajors

Ģenerālmajors Ko Ko Maung ir valsts ziemeļu daļas Kachin pavalsts reģionālais militārais komandieris. Iepriekš viņš bija reģionālais militārais komandieris dienvidos, un 2022. gada augustā viņš tika pārcelts uz ziemeļu pavēlniecību.

Būdams reģionālais militārais komandieris, Ko Ko Maung uzrauga militāro spēku Kachin pavalstī izdarītos gaisa uzbrukumus, slaktiņus, reidus, ļaunprātīgas dedzināšanas un cilvēku izmantošanu kā “dzīvo vairogu”.

Tādējādi ģenerālmajors Ko Ko Maung ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Mjanmā/Birmā.

20.2.2023.

93.

Myo Myint Oo

Valstspiederība: Mjanma/Birma

Dzimšanas vieta: Mjanma/Birma

Dzimums: vīrietis

Myo Myint Oo kopš 2022. gada 5. augusta ir Savienības enerģētikas ministrs. Būdams valdības ministrs, viņš ir daļa no militārā režīma.

Viņa pakļautībā esošā ES sarakstā iekļauta vienība – uzņēmums Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) – ieņēmumus novirza ES sarakstā iekļautajai Valsts pārvaldes padomei (SAC) un uzņēmumam Myanmar Petroleum Enterprise, kam ir kopuzņēmums ar Puma Energy (dēvēts par NEPAS). Tas importē un izplata aviācijas degvielu, kas tostarp paredzēta iznīcinātājiem un citiem militāriem gaisa kuģiem.

Būdams enerģētikas ministrs, viņš ir atbildīgs par investīcijām un sadarbību ar ārvalstu partneriem naftas un gāzes nozarē, kas rada ieņēmumus SAC vajadzībām, tādējādi palīdzot nodrošināt militārā režīma finansiālās vajadzības, un par aviācijas degvielas importēšanu militārajiem spēkiem, kas ļauj izdarīt militārus gaisa uzbrukumus civiliedzīvotājiem.

Tādējādi viņš ir fiziska persona, kuras rīcība, politika vai darbības apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Mjanmā/Birmā vai kura piedalās rīcībā, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Mjanmā/Birmā, vai arī atbalsta šādu rīcību.

20.2.2023.”

2)

sarakstā “B. Juridiskas personas, vienības un struktūras, kas minētas 6. panta 1. punktā” pievieno šādus ierakstus:

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“12.

Mjanmas Galvenā viceintendanta birojs

Adrese: Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Mjanma

Vienības veids: publiska

Reģistrācijas vieta: Mjanma

Saistītās personas: Mjanmas bruņoto spēku virspavēlnieks, ģenerālisimuss Min Aung Hlaing

Aizsardzības ministrs, ģenerālis Mya Htun Oo

Citas saistītas vienības: Mjanmas Aizsardzības ministrija

Myanmar Economic Corporation (MEC)

Mjanmas Galvenā viceintendanta birojs ir Aizsardzības ministrijas jurisdikcijā esošs departaments, kas iesaistīts Mjanmas bruņotajiem spēkiem (Tatmadaw) paredzētu ieroču un militārā ekipējuma iepirkumos.

Tādējādi Galvenā viceintendanta birojs arī pēc 2021. gada 1. februāra apvērsuma organiski atrodas Mjanmas bruņoto spēku kontrolē. Tas darbojas kā viens no galvenajiem Mjanmas militāro spēku pret Mjanmas civiliedzīvotājiem vērstās vardarbības un cilvēktiesību pārkāpumu veicinātājiem, un tādējādi ir veicinājis arvien plašāko vardarbību, kas kopš 2021. gada apvērsuma ir aptvērusi Mjanmu/Birmu.

Galvenā viceintendanta birojs ir iesaistīts arī tādu ekonomisko aktīvu pārvaldībā, no kuriem gūst labumu hunta.

Galvenā viceintendanta birojs ir saistīts ar vairākām ES sarakstos iekļautām personām un vienībām, tostarp ar virspavēlnieku ģenerālisimusu Min Aung Hlaing un uzņēmumu Myanmar Economic Corporation (MEC).

20.2.2023.

13.

Mjanmas Aizsardzības rūpniecības direktorāts

Adrese: Shwedagon Pagoda Road, Yangon, Mjanma

Vienības veids: valsts uzņēmumus (SOE)

Reģistrācijas vieta: Mjanma

Saistītās personas: Mjanmas bruņoto spēku virspavēlnieks, ģenerālisimuss Min Aung Hlaing

Ģenerālleitnants Thein Htay

Aizsardzības ministrs, ģenerālis Mya Htun Oo

Citas saistītas vienības: Mjanmas Aizsardzības ministrija

Mjanmas Aizsardzības rūpniecības direktorāts ir valsts uzņēmums (SOE), kas ir Aizsardzības ministrijas jurisdikcijā un darbojas arī kā vienīgā Mjanmas vienība, kas atbild par Mjanmas bruņotajiem spēkiem (Tatmadaw) paredzētu ieroču ražošanu.

Aizsardzības rūpniecības direktorātu vada Mjanmas militāro spēku ģenerālleitnants Thein Htay. Tas atrodas Tatmadaw virspavēlnieka, ES sarakstā iekļautā ģenerālisimusa Min Aung Hlaing pakļautībā, un tas ir saistīts ar vairākām ar militāro jomu saistītām vai militāro spēku ieceltām personām, piemēram, ar virspavēlnieku un viņa vietnieku.

Tādējādi Aizsardzības rūpniecības direktorāts arī pēc 2021. gada 1. februāra apvērsuma organiski atrodas Mjanmas bruņoto spēku kontrolē. Tas nodrošina iespējas Mjanmas militārajiem spēkiem vērst vardarbību pret Mjanmas civiliedzīvotājiem, un tāpēc tam ir bijusi centrāla loma arvien plašākās vardarbības, kas kopš apvērsuma ir aptvērusi Mjanmu, veicināšanā.

20.2.2023.

14.

Mjanmas Aizsardzības iepirkumu direktorāts

Adrese: Nay Pyi Taw, Mjanma

Vienības veids: administrācijas departaments

Reģistrācijas vieta: Mjanma

Saistītās personas: Mjanmas bruņoto spēku virspavēlnieks, ģenerālisimuss Min Aung Hlaing

Ģenerālleitnants Thein Htay

Aizsardzības ministrs, ģenerālis Mya Htun Oo

Citas saistītas vienības: Mjanmas Aizsardzības ministrija

Mjanmas Aizsardzības iepirkumu direktorāts ir Aizsardzības ministrijas jurisdikcijā esošs departaments, kas darbojas arī kā Mjanmas vienība, kura atbild par Mjanmas bruņotajiem spēkiem (Tatmadaw) paredzētu ieroču un militārā ekipējuma iepirkumiem.

Aizsardzības iepirkumu direktorāts ir Tatmadaw virspavēlnieka, ģenerālisimusa Min Aung Hlaing pakļautībā, un tādējādi tas ir saistīts ar vairākām ES sarakstā iekļautām personām un vienībām, tostarp ar ģenerālisimusu Min Aung Hlaing.

Tādējādi Aizsardzības iepirkumu direktorāts arī pēc 2021. gada 1. februāra apvērsuma organiski atrodas Mjanmas bruņoto spēku kontrolē. Tas nodrošina iespējas Mjanmas militārajiem spēkiem vērst vardarbību pret Mjanmas civiliedzīvotājiem, un tāpēc tam ir bijusi centrāla loma arvien plašākas vardarbības veicināšanā, kas kopš apvērsuma ir aptvērusi Mjanmu/Birmu.

20.2.2023.

15.

Asia Sun Group

Citas saistītas vienības: Asia Sun Trading Asia Sun Energy

Asia Sun Group ir iesaistīts militāriem spēkiem paredzētas aviācijas degvielas piegādes ķēdē. Asia Sun Group ar savu meitasuzņēmumu Asia Sun Trading un Asia Sun Energy starpniecību ir iesaistīts aviācijas degvielas importēšanā. Asia Sun Trading 2022. gadā vismaz divas reizes bija iesaistīts Mjanmas Gaisa spēkiem paredzētas aviācijas degvielas importēšanā no Taizemes.

Mjanmas militārais režīms ir apzināti un neselektīvi ar helikopteriem, iznīcinātājiem un droniem izdarījis uzbrukumus civiliem mērķiem, kā rezultātā ir gājuši bojā un ievainoti daudzi vietējie iedzīvotāji, tostarp bērni. Laikposmā no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada septembrim hunta visā Mjanmā/Birmā izdarīja vismaz 268 pret civiliedzīvotājiem vērstus gaisa uzbrukumus. Uzbrukumos ir gājuši bojā vismaz 155 civiliedzīvotāji, ir ievainoti vismaz 190 civiliedzīvotāji un iznīcinātas mājas un reliģiskās ēkas.

Asia Sun Group tādējādi ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kura pieder Mjanmas bruņotajiem spēkiem (Tatmadaw) vai kuru tie kontrolē, vai no kuras Mjanmas bruņotie spēki (Tatmadaw) gūst ieņēmumus, kura sniedz tiem vai saņem no tiem atbalstu.

20.2.2023.

16.

Dynasty International Company Limited

jeb Dynasty Group of Companies

Adrese: Waizayangdar Rd., no. 15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Region, Mjanma

Reģistrācijas vieta: Mjanma

Saistītās personas: Aung Moe Myint (īpašnieks);

Myo Thitsar (direktors);

E-pasts: dynastygroup@myanmar.com.mm

Dynasty International Company Limited ir Birmas uzņēmums, ko dibinājis ieroču tirdzniecības starpnieks Aung Moe Myint.

Tas tika izmantots, lai Birmas militāro spēku vārdā veicinātu ieroču darījumus, tostarp gaisa kuģu rezerves daļu importu, atbalstot Mjanmas gaisa spēku uzlidojumus ciematiem un civilajai infrastruktūrai.

Dynasty International Company Limited tādējādi ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kura pieder Mjanmas bruņotajiem spēkiem (Tatmadaw) vai kuru tie kontrolē, vai no kuras Mjanmas bruņotie spēki (Tatmadaw) gūst ieņēmumus, kura sniedz tiem vai saņem no tiem atbalstu.

20.2.2023.

17.

International Gateways Group of Company Limited (IGG)

Adrese: No. 19, Kyaik Wine Pagoda Road, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon

Reģistrācijas vieta: Mjanma

Saistīta persona: Naing Htut Aung (dibinātājs);

2017. gadā virspavēlnieka Min Aung Hlaing rīkotajos pasākumos, kuros ievāca finansējumu “tīrīšanas operācijām”Rakhine pavalstī, International Gateways Group of Company Limited (IGG) iemaksāja līdzekļus Mjanmas drošības spēkiem. IGG ir tieši darījis pieejamus resursus Mjanmas režīmam vai tā labā.

2017. gadā Mjanmas drošības spēki Rakhine pavalstī notikušajās “tīrīšanas operācijās” slepkavoja, izvaroja un spīdzināja tūkstošiem rohindžu. 740 000 rohindžu bija spiesti bēgt pāri robežai uz Bangladešu. Mjanmas drošības spēki ir arī veicinājuši citus nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus un represijas pret Mjanmas/Birmas civiliedzīvotājiem. 2021. gada 1. februārī Mjanmas militārie spēki (Tatmadaw) virspavēlnieka Min Aung Hlaing vadībā Mjanmā/Birmā sarīkoja valsts apvērsumu.

IGG direktors Naing Htut Aung ir viena no galvenajām Mjanmas ieroču tirdzniecībā iesaistītajām personām, kas atvieglo gaisa spēku un jūras spēku līgumus ar piegādātājiem, jo īpaši Ķīnā. Nacionālās vienotības valdība IGG/Naing Htut Aung ir iekļāvusi tādu uzņēmumu/īpašnieku melnajā sarakstā, kuri, iespējams, ar ieroču tirdzniecību atbalsta militāros spēkus.

IGG tādējādi ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kura pieder Mjanmas bruņotajiem spēkiem (Tatmadaw) vai kuru tie kontrolē, vai no kuras Mjanmas bruņotie spēki (Tatmadaw) gūst ieņēmumus, kura sniedz tiem vai saņem no tiem atbalstu.

20.2.2023.

18.

Sky Aviator Company Limited

Adrese: No.(204/2), (14/1)Ward, Myinthar (11)th Street, Southokkalapa, Yangon, Mjanma

Reģistrācijas vieta: Mjanma

Saistīta persona: Kyaw Min Oo (rīkotājdirektors)

Sky Aviator Company Limited ir Kyaw Min Oo dibināta sabiedrība.

Tā Birmas militāro spēku vārdā ir sekmējusi ieroču darījumus, tostarp gaisa kuģu rezerves daļu importu. Kyaw Min Oo kontrolētais uzņēmums Sky Aviator ir viens no galvenajiem militāro gaisa kuģu rezerves daļu piegādātājiem Birmas militārajiem spēkiem. Kopš 2021. gada februāra apvērsuma Sky Aviator ir saņēmis vairākus ieroču sūtījumus no vienībām, kurām piemēro sankcijas.

Sky Aviator Company Limited tādējādi ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kura pieder Mjanmas bruņotajiem spēkiem (Tatmadaw) vai kuru tie kontrolē, vai no kuras Mjanmas bruņotie spēki (Tatmadaw) gūst ieņēmumus, kura sniedz tiem vai saņem no tiem atbalstu.

20.2.2023.”


Top