EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1845

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1845 (2022. gada 29. jūlijs), ar kuru labo Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, I pielikuma dažu valodu versijas

C/2022/5360

OJ L 256, 4.10.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1845/oj

4.10.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 256/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/1845

(2022. gada 29. jūlijs),

ar kuru labo Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, I pielikuma dažu valodu versijas

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 75. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 (2) igauņu, itāļu, ungāru, vācu un zviedru valodas versijā I pielikuma B.1. daļas VI.D iedaļas b) punktā un I pielikuma B.6. daļas VI.D iedaļas b) punktā ir kļūdas attiecībā uz tirdzniecības specifikācijām, kas jāizmanto attiecīgi ābolu un bumbieru lieluma marķēšanai. Šīs kļūdas ietekmē minēto noteikumu būtību.

(2)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 slovēņu valodas versijā ir tāda pati kļūda, bet tikai I pielikuma B.6. daļas VI.D iedaļas b) punktā.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 vācu valodas versijā I pielikuma B.9. daļas V.B iedaļas ceturtajā daļā ir kļūda attiecībā uz galda vīnogu iepakojuma prasībām. Šī kļūda ietekmē minētā noteikuma būtību.

(4)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 igauņu, itāļu, slovēņu, ungāru, vācu un zviedru valodas versijas būtu attiecīgi jālabo. Tas neskar pārējo valodu versijas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

(Neattiecas uz latviešu valodas versiju.)

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 29. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011 (2011. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.).


Top