EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0972

Padomes Regula (ES) 2022/972 (2022. gada 17. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

ST/8940/2022/INIT

OJ L 167, 24.6.2022, p. 10–27 (BG, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 167, 24.6.2022, p. 10–28 (ES, CS, HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/972/oj

24.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/10


PADOMES REGULA (ES) 2022/972

(2022. gada 17. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu pietiekamu un nepārtrauktu tādu konkrētu lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu piegādi, kurus Savienībā ražo nepietiekamos daudzumos, un tādējādi izvairītos no traucējumiem minēto ražojumu tirgos, ar Padomes Regulu (ES) 2021/2283 (1) tika atvērtas autonomas Savienības tarifa kvotas (“kvotas”). Ražojumus minēto kvotu ietvaros Savienībā var importēt ar samazinātu vai nulles nodokļa likmi.

(2)

Tā kā Savienības interesēs ir nodrošināt, ka konkrēti rūpniecības ražojumi tiek piegādāti pietiekamā daudzumā, un ņemot vērā to, ka identiski un līdzvērtīgi ražojumi vai aizstājējražojumi Savienībā tiek ražoti nepietiekamā daudzumā, ir jāatver jaunas kvotas ar kārtas numuriem 09.2819, 09.2839, 09.2855, 09.2857 un 09.2702, piemērojot nulles nodokļa likmi atbilstošam šo ražojumu daudzumam.

(3)

Tā kā kvotu ar kārtas numuriem 09.2583 un 09.2876 tvērums vairs nav pietiekams, lai apmierinātu Savienības ekonomikas dalībnieku vajadzības, būtu jāgroza to ražojumu apraksts, uz kuriem attiecas šīs kvotas. Tāpēc būtu jāgroza norāde par minētajiem ražojumiem piemērojamo TARIC kodu.

(4)

Tā kā Savienības interesēs vairs nav saglabāt kvotas ar kārtas numuriem 09.2637, 09.2679 un 09.2740, minētās kvotas būtu jāslēdz ar 2022. gada 1. jūliju.

(5)

Ņemot vērā izdarāmos grozījumus un skaidrības labad, būtu jāaizstāj Regulas (ES) 2021/2283 pielikums.

(6)

Lai izvairītos no jebkādiem pārtraukumiem tarifa kvotu shēmas piemērošanā un ievērotu norādījumus, kas izklāstīti Komisijas 2011. gada 13. decembra paziņojumā par autonomo tarifu atcelšanu un kvotām, šajā regulā paredzētās izmaiņas attiecībā uz konkrēto ražojumu kvotām būtu jāpiemēro no 2022. gada 1. jūlija. Tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2021/2283 pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2022. gada 17. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

B. LE MAIRE


(1)  Padomes Regula (ES) 2021/2283 (2021. gada 20. decembris), ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību, un atceļ Regulu (ES) Nr. 1388/2013 (OV L 458, 22.12.2021., 33. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Kārtas numurs

KN kods

TARIC

Apraksts

Kvotas periods

Kvotas apjoms

Kvotas nodokļa likme

09.2849

ex 0710 80 69

10

Saldētas Auricularia polytricha šķirnes sēnes, neapstrādātas vai vārītas ūdenī vai tvaicētas, kuras izmanto gatavo ēdienu ražošanā (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 t

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Saldie ķirši ar spirta piedevu, kuru cukura saturs nepārsniedz 9 % no svara, ar diametru 19,9 mm vai mazāku, ar kauliņu, izmantošanai šokolādes izstrādājumos (1)

1.1.-31.12.

1 000 t

10 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Dabīga neapstrādāta tabaka, sagriezta vienādos gabalos vai nesagriezta, kuras muitas vērtība nav mazāka par 450 Euro/100 kg neto svara un kuru izmanto kā aptinumu vai kā saistvielu, ražojot preces, kas minētas apakšpozīcijā 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

6 000 t

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Parafīna vasks, kura eļļas saturs ir mazāks par 0,75 % no kopējās masas

1.1.-31.12.

100 000 t

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Jēlparafīns (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 t

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Sulfamīdskābe (CAS RN 5329-14-6) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk, arī ar pievienotu pretsalipes vielu silīcija dioksīdu (CAS RN 112926-00-8), kā daudzums nepārsniedz 5 %

1.1.-31.12.

27 000 t

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Silīcija dioksīdu saturošs pildījums granulu veidā ar silīcija dioksīda tīrības pakāpi vismaz 97 % no masas

1.1.-31.12.

1 700 t

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframa trioksīds, tostarp zilais volframa oksīds (CAS RN 1314-35-8 vai CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 t

0 %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Vara hidroksīda sulfāts (Cu4(OH)6(SO4)), hidrāts (CAS RN 12527-76-3) ar tīrību 98 masas % vai lielāku

1.7.-31.12.

120 000 kg

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Cēzija sulfāts (CAS RN 10294-54-9) cietā veidā vai kā ūdens šķīdums, kas masas procentu izteiksmē satur vairāk nekā 48 %, bet ne vairāk kā 52 % cēzija sulfāta

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trihloretilēns (CAS RN 79-01-6) ar tīrības pakāpi 99 % masas vai vairāk

1.1.-31.12.

11 885 000 kg

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromhlormetāns (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 t

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-dihlorbenzols (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 t

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propān-1-ols (propilspirts) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 t

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciklopropilmetanols (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 t

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezols (CAS RN 95-48-7), kura tīrības pakāpe nav mazāka kā 98,5 % no masas

1.1.-31.12.

20 000 t

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tetrakis(hidroksimetil)-3,3’-oksidipropān-1-ols (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 t

0 %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Kalcija acetilacetonāts (CAS RN 19372-44-2) ar tīrību 95 % pēc masas vai lielāku

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciklopropilmetilketons (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 t

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Etiķskābe (CAS RN 64-19-7) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai augstāku

1.1.-31.12.

1 000 000 t

0 %

09.2702

2915 32 00

 

Vinilacetāts (CAS RN 108-05-4)

1.7.-31.12.

225 000 t

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etiltrifluoracetāts (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kālija (E,E)-heksa-2,4-dienoāts (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 t

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-Dimetilfenilacetilhlorīds (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 t

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Dietiloksalāts (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 t

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetilsebacāts (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 t

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Dodekanediokskābe (CAS RN 693-23-2) ar tīrības pakāpi, lielāku nekā 98,5 masas %

1.1.-31.12.

8 000 t

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

O-acetilsalicilskābe (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 t

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts (CAS RN 2082-79-3), kuram:

caur sietu ar 500 μm acojumu izsijātā daļa ir 99 masas % vai lielāka un

kušanas punkts ir 49 °C vai vairāk, bet ne vairāk par 54 °C,

izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) (1)

1.1.-31.12.

380 t

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaeritrīttetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts) (CAS RN 6683-19-8), kura

caur sietu ar 250 μm acojumu izsijātā daļa ir 75 % no svara vai vairāk un caur sietu ar 500 μm acojumu izsijātā daļa ir 99 % no svara vai vairāk, un

kušanas punkts ir 110 °C vai vairāk, bet ne vairāk par 125 °C,

izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) (1)

1.1.-31.12.

140 t

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarbonskābes dianhidrīds (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 t

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tri(2,4-di-terc-butilfenil)fosfīts (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 t

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecilamīns (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amīns (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 t

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilīns (CAS RN 62-53-3) ar tīrību 99 masas % vai lielāku

1.1.-31.12.

150 000 t

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluor-N-(1-metiletil)benzolamīns (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 t

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-fenilēndiamīns (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 t

0 %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-lizīna hidrohlorīds (CAS RN 657-27-2) vai L-lizīna ūdens šķīdums (CAS RN 56-87-1) ar L-lizīna saturu 50 % masas vai vairāk

1.7.-31.12.

122 500 t

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-Treonīns (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 t

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

3-hlor-2-hidroksipropil)trimetilamonija hlorīds (CAS RN 3327-22-8) ūdens šķīduma veidā, kas satur pēc svara 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 71 % 3-hlor-2-hidroksipropil)trimetilamonija hlorīda

1.1.-31.12.

19 000 t

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-jodprop-2-in-1-il butilkarbamāts (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamols (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 t

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai 55. nodaļas un pozīcijas 6815 preču ražošanā (1)

1.1.-31.12.

60 000 t

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai pozīcijas 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 un 4002 preču ražošanā (1)

1.7.-31.12.

20 000 t

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrila (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 t

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilhidrazīns (CAS RN 60-34-4) ūdens šķīduma veidā ar monometilhidrazīna saturu 40 (± 5) masas %

1.1.-31.12.

900 t

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

1,5-naftilēndiizocianāts (CAS RN 3173-72-6) ar tīrības pakāpi, lielāku nekā 90 masas %

1.1.-31.12.

300 t

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidīns (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 t

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-trietoksisililpropil]disulfīds (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 t

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-Hlor-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoretoksi)metil)benzoskābe (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 t

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Heksadeciltrimetoksilāns (CAS RN 16415-12-6) ar tīrības pakāpi vismaz 95 % no masas, izmantošanai polietilēna ražošanā (1)

1.1.-31.12.

165 t

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehīds (furfuraldehīds)

1.1.-31.12.

10 000 t

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekān-5-olīds (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekān-5-olīds (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksān-6-olīds (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 t

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonāls (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 t

0 %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-piridil)etanols (CAS RN 103-74-2) ar tīrību 99 % masas vai lielāku

1.7.-31.12.

350 t

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametilpiperidīn-4-ols (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 t

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinibs (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 t

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[(3-(Dimetilamino)propil)]heksahidro-1,3,5-triazīns (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 t

0 %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-tetraazaciklododekāns (CAS RN 294-90-6) ar tīrību 96 % pēc masas vai lielāku

1.1.-31.12.

60 t

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolons (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-Hlortiofēn-2-karbonskābe (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metoksibenzoil)amino]sulfonil]-benzoilhlorīds (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 t

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-trimetilpentān-2-amīnija (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4-(4- fluorofenil)-6-(propān-2-il)pirimidīn-5-il}-3,5- dihidroksihept -6-enoāts (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloze (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Krāsviela C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I. Disperse Yellow 54 saturu 99 svara % vai vairāk

1.1.-31.12.

250 t

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparāti uz krāsvielas C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) bāzes ar tās saturu 60 % (masas) vai lielāku, bet mazāk par 85 % (masas)

1.1.-31.12.

50 t

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Krāsviela C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I. Pigment Red 4 saturu 60 % vai vairāk no masas

1.1.-31.12.

150 t

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Ar sodas kušņiem kalcinēta diatomīta zeme

1.1.-31.12.

35 000 t

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Nātrija lignosulfonāts (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 t

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfātterpentīns

1.1.-31.12.

25 000 t

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonijskābe un sveķskābe, kas iegūtas no svaigiem oleosveķiem

1.1.-31.12.

280 000 t

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparāts, kas satur 38 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % no kopējās masas ūdenī disperģēta cinka piritiona (INN) (CAS RN 13463-41-7)

1.1.-31.12.

500 t

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Piedevas, kas sastāv no difenilamīna un nonēnu ar sazarotu ķēdi reakcijas produktiem, ar:

vairāk nekā 20 masas %, bet ne vairāk kā 50 masas % 4-monononildifenilamīna un

vairāk nekā 50 masas %, bet ne vairāk kā 80 masas % 4,4’-dinonildifenilamīna,

ne vairāk kā 15 masas % no kopējās 2,4-dinonildifenilamīna un 2,4’-dinonildifenilamīna procentuālās daļas,

tiek izmantotas ziežeļļu ražošanā (1)

1.1.-31.12.

900 t

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizators, kas sastāv no titāna dioksīda un volframa trioksīda

1.1.-31.12.

3 000 t

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparāts, kas satur:

55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 78 % dimetilglutarāta (CAS RN 1119-40-0),

10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % dimetiladipāta (CAS RN 627-93-0) un

ne vairāk kā 35 % dimetilsukcināta (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 t

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Bis-(3-trietoksisililpropil)sulfīdu maisījums (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 t

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenons (CAS RN 98-86-2) ar tīrības pakāpi 60 % no masas vai vairāk, bet ne vairāk par 90 %

1.1.-31.12.

2 000 t

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Nešķīstošo atlikumu cietie ekstrakti alifātiskajos šķīdinātājos, kas iegūti, ekstrahējot sveķus no koksnes, ar šādām īpašībām:

ar sveķskābju saturu, kas nepārsniedz 30 % no svara;

ar skābuma skaitli, kas nepārsniedz 110, un

ar kušanas temperatūru ne zemāku par 100° C

1.1.-31.12.

1 600 t

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Fitosterīnu maisījums, pulverveida, kas satur:

75 % vai vairāk sterīnu,

ne vairāk kā 25 % stanolu,

izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā (1)

1.1.-31.12.

2 500 t

0 %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Maisījums granulu veidā, kas satur:

49 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % bis[3-(trietoksisilil)propil] polisulfīdu (CAS RN 211519-85-6) un

50 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 51 % melnā oglekļa (CAS RN 1333-86-4),

un no kura caur sietu ar 0,60 mm acojumu izsijājas 75 % masas vai vairāk, bet caur sietu ar 0,25 mm acojumu izsijājas ne vairāk kā 10 % (ko nosaka ar ASTM D1511 metodi)

1.1.-31.12.

1 500 t

0 %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Maisījumi, kas satur no masas:

60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % 2-hlorpropēna (CAS RN 557-98-2),

8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 14 % (Z)-1-hlorpropēna (CAS RN 16136-84-8),

5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 23 % 2-hlorpropāna (CAS RN 75-29-6),

ne vairāk kā 6 % 3-hlorpropēna (CAS RN 107-05-1) un

ne vairāk kā 1 % ethilhlorīda (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 t

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinilbutirāls) (CAS RN 63148-65-2):

kas satur 17,5–20 % mol hidroksilgrupu un

kura vidējais daļiņu izmērs (D50) ir lielāks par 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 t

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polimēru maisījums no polikarbonāta un poli(metilmetakrilāta) ar polikarbonāta saturu 98,5 masas % vai lielāku, lodīšu vai granulu veidā, ar gaismas caurlaidību 88,5 % vai lielāku, ko mēra, izmantojot testa paraugu ar sieniņu biezumu 4,0 mm pie viļņu garuma λ = 400 nm (saskaņā ar standartu ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 t

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Poli(etilēntereftalāta) un cikloheksāndimetanola kopolimērs, kurā cikloheksāndimetanola masas daļa ir lielāka par 10 %

1.1.-31.12.

60 000 t

2 %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Šķidrs poli(metilhidrosiloksāns) ar trimetilsilila gala grupām (CAS RN 63148-57-2) ar tīrību 99,9 % masas vai lielāku

1.7.-31.12.

250 t

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-4,4’-bifenilēns)

1.1.-31.12.

5 000 t

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Celulozes acetāta pārslas

1.1.-31.12.

75 000 t

0 %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Nātrija algināts, kas ekstrahēts no brūnajām aļģēm (CAS RN 9005-38-3) ar

zudumu pēc žāvēšanas ne vairāk kā 15 % pēc masas (4 stundas 105 °C),

ūdenī nešķīstošo frakciju ne vairāk kā 2 % pēc masas sausnā

1.1.-31.12.

2 000 t

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nātrija hialuronāts, nesterils, kura:

vidējās masas molekulmasa (Mw) ir ne lielāka par 900 000 ,

endotoksīna līmenis ir ne lielāks par 0,008 endotoksīna vienībām (EU)/mg,

etanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 1 % no masas,

izopropanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 0,5 % no masas

1.1.-31.12.

300 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Polimetilmetakrilāta loksnes, kas atbilst standartiem:

EN 4364 (MIL-P-5425E) un DTD5592A vai

EN 4365 (MIL-P-8184) un DTD5592A

1.1.-31.12.

100 t

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Reģenerētas celulozes šūnu bloks, piesūcināts ar magnija hlorīda un četrvērtīgā amonija savienojumu saturošu ūdeni, izmēri 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 t

0 %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Neapstrādāta balta vienkārtas kokvilnas dzija

no ķemmētām šķiedrām,

ar vidējo šķiedras garumu 36,5 mm vai vairāk,

ražota ar kompaktās gredzenvērpšanas procesu ar pneimatisko kompresiju,

ar saraušanas izturību 26,5 cN/tex vai lielāku (atbilstīgi ISO 2062:2009 pie ātruma 5 000  mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 t

0 %

09.2576

ex 5208 12 16

20

Nebalināts audekla pinuma audums:

platumā ne vairāk kā 145 cm,

ar virsmas blīvumu 120 g/m2 vai lielāku, bet ne lielāku par 130 g/m2,

ar 30 vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 audiem uz cm,

ar locījumeģi abās pusēs,

No iekšpuses 15 mm (± 2mm) platā locījumeģe sastāv no 6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 mm platas audekla pinuma daļas un 6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 mm platas panamas pinuma daļas

1.1.-31.12.

1 500 000 m2

0 %

09.2577

ex 5208 12 96

20

Nebalināts audekla pinuma audums:

platumā ne vairāk kā 145 cm,

ar virsmas blīvumu 130 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 145 g/m2

ar 30 vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 audiem uz cm,

ar locījumeģi abās pusēs,

No iekšpuses 15 mm (± 2mm) platā locījumeģe sastāv no 6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 mm platas audekla pinuma daļas un 6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 mm platas panamas pinuma daļas

1.1.-31.12.

2 300 000 m2

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Neilona un citu poliamīdu (PA6 und PA66) sintētisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

1.1.-31.12.

10 000 t

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Gumijoti tekstilmateriāli, austi un laminēti, ar šādām īpašībām:

ar trim kārtām,

viena ārējā kārta sastāv no akrila drānas,

otra ārējā kārta sastāv no poliestera drānas,

vidējā kārta sastāv no hlorbutilkaučuka,

vidējās kārtas virsmas blīvums ir 452 g/m2 vai lielāks, bet ne lielāks kā 569 g/m2,

tekstilmateriāla kopējais virsmas blīvums ir 952 g/m2 vai lielāks, bet ne lielāks kā 1 159  g/m2, vai

tekstilmateriāla kopējais biezums ir 0,8 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 4 mm,

kurus izmanto mehānisko transportlīdzekļu paceļamo jumtu ražošanai (1)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

S-stikla grīstes:

kas sastāv no nepārtrauktiem 9 μm (± 0,5 μm) stikla pavedieniem,

ar lineāro blīvumu 200 teksi vai vairāk, bet ne vairāk kā 680 teksi,

kas nesatur kalcija oksīdu,

ar pārraušanas pretestību, kas ir lielāka nekā 3 550  Mpa (noteikta ar ASTM D2343-09 metodi),

izmantošanai aeronavigācijas izstrādājumu ražošanā (1)

1.1.-31.12.

1 000 t

0 %

09.2628

ex 7019 66 00

10

No stiklšķiedras austs un ar plastmasu pārklāts tīkls, kura svars ir vienāds ar 120 g/m2(± 10 g/m2), ko parasti izmanto, ražojot izrullējamus un cietos rāmjos pretinsektu aizsegus

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferohroms ar oglekļa masas saturu 1,5 % vai vairāk, bet ne vairāk par 4 %, un ar hroma masas saturu ne vairāk par 70 %

1.1.-31.12.

50 000 t

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Elektrolītiski ražota rafinēta vara folija un sloksnes ar biezumu 0,015 mm vai vairāk

1.1.-31.12.

1 020 t

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Loksnes un sloksnes, kas sastāv no:

silīcija nitrīda keramikas slāņa ar biezumu 0,32 mm (±0,1 mm) vai lielāku, bet ne lielāku par 1,0 (±0,1 mm) mm,

no abām pusēm pārklātas ar rafinēta vara foliju, kuras biezums ir 0,8 mm (± 0,1 mm), un

no vienas puses daļēji pārklātas ar sudraba pārklājumu

1.1.-31.12.

7 000 000 gb.

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plāksnes

no stiklšķiedras auduma vismaz vienā kārtā, kas piesūcināts ar epoksīdsveķiem,

ar vara folijas pārklājumu no vienas vai abām pusēm un biezumu ne lielāku par 0,15 mm,

ar dielektrisko konstanti (DK) mazāku par 5,4 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2,

ar dielektriskā zuduma koeficientu mazāku par 0,035 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2,

ar izturības pret klaidstrāvām indeksu (comparative tracking index (CTI)) 600 vai vairāk

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Alumīnija sakausējuma stieņi ar diametru 300,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 t

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Alumīnija un magnija sakausējuma sloksne vai folija:

ar sakausējumu, kurš atbilst standartiem 5182-H19 vai 5052-H19,

ruļļos, kuru ārējais diametrs ir vismaz 1 250 mm, bet ne vairāk kā 1 350  mm,

ar biezumu (pielaide ± 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm vai 0,20 mm,

ar platumu (pielaide ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm vai 356 mm,

ar izliekuma pielaidi ne vairāk kā 0,4 mm/750 mm,

ar plakanību ±4 I-vienības,

ar stiepes izturību vairāk nekā (5182-H19) 365 MPa vai (5052-H19) 320 MPa, un

ar pagarinājumu A50 vairāk nekā (5182-H19) 3 % vai (5052-H19) 2,5 %,

izmantošanai žalūziju plāksnīšu ražošanā (1)

1.1.-31.12.

600 t

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 %

1.1.-31.12.

120 000 t

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnija pulveris:

ar tīrības pakāpi vismaz 98 % no masas vai vairāk, bet ne vairāk kā 99,5 %, un

ar daļiņu izmēri 0,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 t

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopisks alumīnija rokturis, ko izmanto ceļojuma somu ražošanā (1)

1.1.-31.12.

1 500 000 gb.

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Sūkņa galva divcilindru augstspiediena sūknim, kas izgatavota no kalta tērauda, ar:

frēzētiem savienotājelementiem ar iegrieztu vītni, kuru diametrs ir 10 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36,8 mm, un

izurbtiem degvielas kanāliem, kuru diametrs ir 3,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 mm,

izmantošanai dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēmās

1.1.-31.12.

65 000 gb.

0 %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Turbokompresora darbrata korpuss no lejama alumīnija sakausējuma vai čuguna:

ar karstumizturību līdz 400 °C,

ar atveri, kas ir 30 mm vai lielāka, bet ne lielāka par 300 mm, kompresora darbrata ievietošanai,

izmantošanai autobūves nozarē (1)

1.1.-31.12.

4 000 000 gb.

0 %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Rullīši ar logaritmisko profilu un diametru 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 mm vai lodītes ar diametru 30 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 100 mm,

no 100Cr6 tērauda vai 100CrMnSi6-4 tērauda (ISO 3290),

ar 0,5 mm vai mazāku novirzi, kā noteikts ar FBH metodi,

izmantošanai vējturbīnu ražošanas nozarē (1)

1.1.-31.12.

600 000 gb.

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Misiņa separatori ar šādām īpašībām:

ražoti ar nepārtrauktas liešanas vai centrbēdzes liešanas metodi,

pagriezti,

kas satur 35 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 38 masas % cinka,

kas satur 0,75 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,25 masas % svina,

kas satur 1,0 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,4 masas % alumīnija, un

ar stiepes izturību 415 Pa vai vairāk,

izmantošanai lodīšu gultņu ražošanā

1.1.-31.12.

50 000 gb.

0 %

09.2857

ex 8482 99 00

50

Iekšējie un ārējie gredzeni no tērauda, neslīpēti, ārējais gredzens ar iekšējo velšanās celiņu, iekšējais gredzens ar ārējo velšanās celiņu, ar ārējiem diametriem:

14 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 77 mm iekšējam gredzenam un

26 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 101 mm ārējam gredzenam

1.7.-31.12.

10 000 000 kg

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Vienfāzes maiņstrāvas elektromotors ar kolektoru, kā izejas jauda ir 250 W vai lielāka, ieejas jauda ir 700 W vai lielāka, bet nepārsniedz 2 700  W, ārējais diametrs pārsniedz 120 mm (± 0,2 mm), bet nepārsniedz 135 mm (± 0,2 mm), un nominālais apgriezienu skaits pārsniedz 30 000 apgr./min., bet nepārsniedz 50 000 apgr./min., un kas ir aprīkots ar gaisa iesūkšanas ventilatoru, izmantošanai putekļsūcēju ražošanā (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 gb.

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Iespiedshēmas plate ar LED diodēm:

ar prizmām/lēcām vai bez tām, un

ar savienotāju(-iem) vai bez tiem

tādu aizmugurējā apgaismojuma bloku ražošanai, kas paredzēti pozīcijas 8528 precēm (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 gb.

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Multifunkcionāla ierīce (instrumentu kopa):

ar izliektu TFT-LCD displeju (rādiuss 750 mm) ar skārienjutīgām virsmām,

ar mikroprocesoriem un atmiņas mikroshēmām,

ar akustisko moduli un skaļruni,

ar šādiem savienotājiem – CAN, 3 LIN kopnēm, LVDS un tīklam Ethernet,

vairāku funkciju pārslēgšanai (piemēram, šasija, apgaismojums) un

ar situāciju saistītai transportlīdzekļa un navigācijas datu attēlošanai (piemēram, ātrums, odometrs, vilces akumulatoru baterijas uzlādes līmenis),

izmantošanai tādu pasažieru automobiļu ražošanā, kuru dzinējs ir vienīgi elektriskais motors un kuri ietilpst HS apakšpozīcijā 8703 80  (1)

1.1.-31.12.

66 900 gb.

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Ar spriegumu vadāmi frekvences ģeneratori, kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kuri uzmontēti uz iespiestas shēmas, kas ir apvalkā, kura ārējie izmēri nepārsniedz 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 gb.

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Alumīnija sakausējuma balstošais kronšteins, ar montāžas caurumiem, ar fiksācijas uzgriežņiem vai bez tiem, pārnesumkārbas netiešai pievienošanai automobiļa virsbūvei, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)

1.1.-31.12.

200 000 gb.

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Savilcējapskavas, korpusi, dakšas tilti un spailes no alumīnija sakausējuma, kādus izmanto motocikliem

1.1.-31.12.

1 000 000 gb.

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Velosipēda rāmis no oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā (1)

1.1.-31.12.

600 000 gb.

0 %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Rāmis, kas konstruēts no alumīnija vai alumīnija un oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā (1)

1.1.-31.12.

9 600 000 gb.

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Kombinēts instrumentu panelis ar:

soļu motoriem,

analogajiem rādītājiem un ciparnīcām,

mikroprocesora vadības paneli vai bez tā,

LED indikatoriem vai LCD displeju, vai bez tiem,

kas rāda vismaz:

ātrumu,

motora apgriezienus,

motora temperatūru,

degvielas līmeni,

veic komunikāciju CAN-BUS un/vai K-LINE protokolos,

izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)

1.1.-31.12.

160 000 gb.

0 %


(1)  Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Regulā (ES) Nr. 952/2013.

(2)  Tomēr tarifa nodokļu apturēšanu nepiemēro, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.


Top