EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0859

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/859 (2022. gada 24. maijs), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

C/2022/3538

OV L 151, 2.6.2022, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/859/oj

2.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 151/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/859

(2022. gada 24. maijs),

ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punktu un 12. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 tika izveidota kombinētā preču nomenklatūra (“KN”), kas vienlaikus atbilst kopējā muitas tarifa, Savienības ārējās tirdzniecības statistikas un citu ar preču importu vai eksportu saistītu Savienības politikas jomu prasībām.

(2)

KN pamatā ir Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas (HS) nomenklatūra, kas tika grozīta saskaņā ar Muitas sadarbības padomes 2019. gada 28. jūnija ieteikumu (“2022. gada HS”). Šie grozījumi KN 2022. gada redakcijā (“2022. gada KN”) tika ieviesti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/1832 (2), ar ko no 2022. gada 1. janvāra aizstāts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikums.

(3)

2022. gada HS tika izveidota atsevišķa apakšpozīcija 4421 20 00“zārki”. 2021. gada KN “zārki no kokšķiedru plātnēm” tika klasificēti ar KN kodu 4421 99 10 ar 4 % muitas nodokļa likmi, savukārt “zārki no citiem materiāliem” tika klasificēti ar KN kodu 4421 99 91 ar muitas nodokļa likmi “bez nod.”. Ar 2022. gada HS grozījumiem 2022. gada KN “zārki no kokšķiedru plātnēm” tika pārvietoti uz jauno KN kodu 4421 20 00 ar muitas nodokļa likmi “bez nod.”.

(4)

Lai 2022. gadā piemērotu tādu pašu tarifa režīmu kā 2021. gada KN, ir jāgroza 2022. gada KN, lai ņemtu vērā 2022. gada HS grozījumus un paredzētu atsevišķu apakšiedalījumu “zārkiem no kokšķiedru plātnēm”.

(5)

2022. gada HS tika izveidota atsevišķa pozīcija 8485 “Aditīvās ražošanas iekārtas” (sauktas arī par “3D printeriem”), kas tika sīkāk iedalīta dažādās kategorijās atkarībā no dažādiem materiāliem (piemēram, “ar metālu”, “ar ģipsi, cementu, keramiku vai stiklu” u. tml.). Tā kā tika izveidota pozīcija 8485, šīs iekārtas tika pārvietotas no dažādām 2021. gada KN (3) apakšpozīcijām, un tika izveidots īpašs KN kods, kas nepieciešams tāda paša tarifa režīma piemērošanai kā 2021. gada KN.

(6)

2021. gada KN “aditīvās ražošanas iekārtas ar smiltīm, betonu vai citiem minerāliem” tika klasificētas apakšpozīcijā 8474 80 90“citādas” ar muitas nodokļa likmi “bez nod.”. Pēc tam, kad 2022. gada HS tika veikti grozījumi, šie produkti 2022. gada KN tiek klasificēti jaunajā apakšpozīcijā 8485 80 00 ar 1,7 % muitas nodokļa likmi.

(7)

Lai minētajām “aditīvās ražošanas iekārtām ar smiltīm, betonu vai citiem minerālproduktiem” turpinātu piemērot tādu pašu tarifa režīmu kā 2021. gadā, ir jāgroza 2022. gada KN, paredzot atsevišķu beznodokļa apakšiedalījumu.

(8)

Turklāt 2022. gada KN šo iekārtu daļām būtu jāpiemēro tāds pats tarifa režīms kā 2021. gada KN. Tāpēc ir lietderīgi grozīt KN koda 8485 90 10 aprakstu, lai tajā iekļautu “daļas aditīvās ražošanas iekārtām ar smiltīm, betonu vai citiem minerālproduktiem”.

(9)

Tāpēc Regula (EEK) Nr. 2658/87 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Lai nodrošinātu, ka tarifa režīms 3D printeriem un to daļām 2022. gadā ir tāds pats kā 2021. gadā, attiecīgie grozījumi būtu jāpiemēro no 2022. gada 1. janvāra.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pielikuma 2. punktu piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 24. maijā

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Gerassimos THOMAS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1832 (2021. gada 12. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 385, 29.10.2021., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1577 (2020. gada 21. septembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 361, 30.10.2020., 1. lpp.).


PIELIKUMS

1.

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma otrajā daļā ierakstu attiecībā uz kodu 4421 20 00 aizstāj ar šādu:

KN kods

Apraksts

Līgtā nodokļu likme (%)

Papildu mērvienība

4421 20 00

– zārki

bez nod. (1)

p/st

2.

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma otrajā daļā ierakstus attiecībā uz kodiem 8485 80 00–8485 90 90 aizstāj ar šādiem:

KN kods

Apraksts

Līgtā nodokļu likme (%)

Papildu mērvienība

1

2

3

4

8485 80 00

citādas

1,7  (2)

p/st

8485 90

daļas:

 

 

8485 90 10

– –

daļas apakšpozīcijā 8485 30 10 minētajām iekārtām; daļas aditīvās ražošanas iekārtām ar smiltīm, betonu vai citiem minerālproduktiem

bez nod.

p/st

8485 90 90

– –

citādas

1,7

p/st


(1)  1 No kokšķiedru plātnēm: 4.”

(2)  Aditīvās ražošanas iekārtas ar smiltīm, betonu vai citiem minerālproduktiem: bez nod.


Top