EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1256

Padomes Lēmums (ES) 2022/1256 (2022. gada 15. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas padomes 226. sesijā attiecībā uz ierosināto Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 6. pielikuma I daļas 48. grozījuma pieņemšanu

ST/10712/2022/INIT

OJ L 191, 20.7.2022, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1256/oj

20.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 191/61


PADOMES LĒMUMS (ES) 2022/1256

(2022. gada 15. jūlijs)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas padomes 226. sesijā attiecībā uz ierosināto Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 6. pielikuma I daļas 48. grozījuma pieņemšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Konvencija par starptautisko civilo aviāciju (“Čikāgas konvencija”), kas reglamentē starptautisko gaisa transportu, stājās spēkā 1947. gada 4. aprīlī. Ar to tika izveidota Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO).

(2)

Savienības dalībvalstis ir Čikāgas konvencijas līgumslēdzējas valstis (“līgumslēdzējas valstis”) un ICAO dalībnieces, bet Savienībai ir novērotāja statuss dažās ICAO struktūrās. ICAO padomē pašlaik ir pārstāvētas septiņas dalībvalstis.

(3)

Ievērojot Čikāgas konvencijas 54. pantu, ICAO padomei ir jāpieņem starptautiski standarti un ieteicamā prakse un jānoformē tie kā Čikāgas konvencijas pielikumus (“pielikumi”).

(4)

Ievērojot Čikāgas konvencijas 90. pantu, katram pielikumam vai katram šāda pielikuma grozījumam ir jāstājas spēkā trīs mēnešu laikā pēc tā iesniegšanas līgumslēdzējām valstīm vai ilgāka, ICAO padomes noteikta laikposma beigās, ja vien pa to laiku vairākums līgumslēdzēju valstu ICAO padomei nav reģistrējušas savu nepiekrišanu.

(5)

ICAO padome 226. sesijā ir paredzējusi pieņemt Čikāgas konvencijas 6. pielikuma I daļas 48. grozījumu (“48. grozījums”).

(6)

Galvenais 48. grozījuma mērķis ir atlikt 6. pielikuma I daļas 6.18.1. standarta piemērošanas datumu līdz 2025. gada 1. janvārim.

(7)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem ICAO padomes 226. sesijā attiecībā uz 48. grozījumu. Ar minēto nostāju būtu jāatbalsta 48. grozījums, un nostāja būtu jāpauž Savienības dalībvalstīm, kas ir ICAO padomes locekles, kopīgi rīkojoties Savienības vārdā.

(8)

Savienības nostāja pēc tam, kad ICAO Padome būs pieņēmusi 48. grozījumu, kas ICAO ģenerālsekretāram jāpaziņo, izmantojot ICAO vēstuļu valstīm procedūru, būtu nereģistrēt nepiekrišanu, ja vien 48. grozījums tiek pieņemts bez jebkādām būtiskām izmaiņām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Nostāja, kas Savienības vārdā ir jāieņem ICAO padomes 226. sesijā vai jebkurā turpmākā tās sesijā ir atbalstīt ierosināto Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 6. pielikuma I daļas 48. grozījumu (“48. grozījums”) kopumā.

2.   Nostāja, kas Savienības vārdā ir jāieņem, ar noteikumu, ka ICAO Padome bez būtiskām izmaiņām pieņem 48. grozījumu, ir, atbildot uz attiecīgo ICAO vēstuli valstīm, nereģistrēt nepiekrišanu pieņemtajam 48. grozījumam.

2. pants

1.   Šā lēmuma 1. panta 1. punktā minēto nostāju, kopīgi rīkojoties Savienības vārdā, pauž Savienības dalībvalstis, kuras ir ICAO padomes locekles.

2.   Šā lēmuma 1. panta 2. punktā minēto nostāju pauž visas dalībvalstis, kopīgi rīkojoties Savienības vārdā.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2022. gada 15. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. BEK


Top