EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0395

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/395 (2022. gada 9. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

ST/6971/2022/INIT

OV L 81, 9.3.2022, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/395/oj

9.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/8


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/395

(2022. gada 9. marts),

ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Lēmumu 2014/512/KĀDP (1).

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 24. februārī izsludināja militāru operāciju Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki sāka uzbrukumu Ukrainai. Minētais uzbrukums ir Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības klajš pārkāpums.

(4)

Eiropadome 2022. gada 24. februāra secinājumos visstingrākajā veidā nosodīja neprovocēto un nepamatoto Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu. Ar savām nelikumīgajām militārajām darbībām Krievija rupji pārkāpj starptautiskās tiesības un Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principus un apdraud Eiropas un globālo drošību un stabilitāti. Eiropadome aicināja steidzami sagatavot un pieņemt vēl vienu sankciju paketi, kura ietver individuālas un ekonomiskas sankcijas.

(5)

Padome 2022. gada 25. februārī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/327 (2), ar kuru grozīja Lēmumu 2014/512/KĀDP un ieviesa konkrētus nozaru pasākumus.

(6)

Ņemot vērā situācijas nopietnību un reaģējot uz Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, ir lietderīgi ieviest papildu ierobežojošos pasākumus attiecībā uz jūras navigācijas preču un tehnoloģiju eksportu. Ir lietderīgi arī paplašināt to juridisko personu, vienību un struktūru sarakstu, kurām piemēro aizliegumus saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem, pārvedamiem vērtspapīriem, naudas tirgus instrumentiem un aizdevumiem. Turklāt ir vajadzīgi daži precizējumi, lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi piemēroti daži konkrētie nozaru ierobežojumi, kas ieviesti ar Lēmumu (KĀDP) 2022/327.

(7)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība.

(8)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/512/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/512/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 1.a panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Darījumi, kas ir saistīti ar Krievijas Centrālās bankas rezervju, kā arī aktīvu pārvaldīšanu, tostarp darījumi ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas rīkojas Krievijas Centrālās bankas vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, piemēram, Krievijas Nacionālais ieguldījumu fonds, ir aizliegti.”;

2)

lēmuma 1.b panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2)   Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.”;

3)

lēmuma 4.b panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

publiskā finansējuma vai publiskas finansiālas palīdzības sniegšanu līdz 10 000 000 EUR apmērā vienam projektam, kas sniedz labumu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā; vai”;

4)

pēc 4.g panta iekļauj šādu pantu:

“4.h pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, izmantošanai Krievijā vai uzstādīšanai uz kuģa ar Krievijas karogu jūras navigācijas preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un ar minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz tādu 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu izmantošanai nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam vai ar tām saistītas tehniskās un finansiālās palīdzības sniegšanu, kuras paredzētas humanitāriem mērķiem, ārkārtas situācijām veselības jomā, notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai, vai paredzētas reaģēšanai uz dabas katastrofām.

4.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes var atļaut 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad tā ir secinājusi, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir paredzēta kuģošanas drošībai.

5.   Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.”;

5)

Lēmuma 2014/512/KĀDP VI pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 9. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/327 (2022. gada 25. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 48, 25.2.2022., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/512/KĀDP VI pielikumā iekļauj ierakstu par šādu vienību:

“Krievijas jūras kuģniecības reģistrs.”


Top