EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0337

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/337 (2022. gada 28. februāris), ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

OJ L 59, 28.2.2022, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/337/oj

28.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 59/1


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/337

(2022. gada 28. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP (1).

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Eiropadome 2021. gada 24. un 25. jūnija secinājumos aicināja Krieviju pilnībā uzņemties atbildību par to, ka tiek nodrošināta Minskas vienošanos pilnīga īstenošana, kas ir galvenais nosacījums jebkādām būtiskām izmaiņām Savienības nostājā. Tā uzsvēra, ka Savienībai un tās dalībvalstīm ir stingri un koordinēti jāreaģē uz jebkādu turpmāku Krievijas ļaunprātīgu, nelikumīgu un destruktīvu darbību, pilnībā izmantojot visus Savienības rīcībā esošos instrumentus un nodrošinot koordināciju ar partneriem. Tādēļ Eiropadome arī aicināja Komisiju un Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) nākt klajā ar iespējām papildu ierobežojošiem pasākumiem, tostarp ekonomiskajām sankcijām.

(4)

Eiropadome 2021. gada 16. decembra secinājumos uzsvēra, ka Krievijai steidzami jāmazina saspīlējums, ko rada militāro spēku koncentrēšana pie tās robežas ar Ukrainu un agresīvā retorika. Tā atkārtoti pauda pilnīgu atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei. Mudinādama izvērst diplomātiskus centienus un atbalstīdama Normandijas formātu, lai panāktu, ka tiek pilnībā īstenotas Minskas vienošanās, Eiropadome paziņoja, ka jebkādai turpmākai militārai agresijai pret Ukrainu būs smagas sekas un augsta maksa, kas ietvers ierobežojošus pasākumus koordinācijā ar partneriem.

(5)

Padome 2022. gada 24. janvārī apstiprināja secinājumus, kuros tā nosodīja agresīvās darbības un draudus, ko Krievija nepārtraukti vērš pret Ukrainu, un aicināja Krieviju mazināt saspīlējumu, ievērot starptautiskās tiesības un konstruktīvi iesaistīties dialogā, izmantojot izveidotos starptautiskos mehānismus. Padome atkārtoti apstiprināja, ka Savienība ir pilnībā apņēmusies ievērot pamatprincipus, uz kuriem balstās Eiropas drošība un kuri ir nostiprināti Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Statūtos un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) dibināšanas dokumentos, tostarp Helsinku Nobeiguma aktā un Parīzes Hartā. Minētie pamatprincipi jo īpaši ietver valstu suverēno vienlīdzību un teritoriālo integritāti, robežu neaizskaramību, atturēšanos no draudiem vai spēka lietošanas un valstu brīvību izvēlēties vai mainīt savus drošības pasākumus. Padome paziņoja, ka minētie principi nav nedz apspriežami, nedz pārskatāmi vai no jauna interpretējami un ka to pārkāpšana no Krievijas puses ir šķērslis kopējai un nedalāmai drošības telpai Eiropā un apdraud mieru un stabilitāti Eiropā. Atgādinādama Eiropadomes 2021. gada 16. decembra secinājumus, Padome atkārtoti uzsvēra, ka jebkādai turpmākai Krievijas veiktai militārai agresijai pret Ukrainu būs smagas sekas un augsta maksa, kas ietvers plašu ierobežojošo pasākumu klāstu, kuri skars nozares un indivīdus un kuri tiks pieņemti koordinācijā ar partneriem.

(6)

Augstais pārstāvis 2022. gada 19. februārī Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā pauda bažas par Krievijas bruņoto spēku masveida koncentrēšanos Ukrainā un tās apkaimē, un mudināja Krieviju iesaistīties jēgpilnā dialogā un diplomātijā, izrādīt savaldību un mazināt saspīlējumu, ievērojami atvelkot militāros spēkus no Ukrainas pierobežas.

(7)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 21. februārī parakstīja dekrētu, ar ko atzīst Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto teritoriju “neatkarību un suverenitāti”, un izdeva rīkojumu izvietot Krievijas bruņotos spēkus minētajās teritorijās.

(8)

Augstais pārstāvis 2022. gada 22. februārī Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā stingri nosoda minēto nelikumīgo aktu, kas vēl vairāk grauj Ukrainas suverenitāti un neatkarību un ir nopietns starptautisko tiesību un starptautisko nolīgumu, tostarp ANO Statūtu, Helsinku Nobeiguma akta, Parīzes Hartas un Budapeštas memoranda, kā arī Minskas vienošanos un ANO Drošības padomes rezolūcijas 2202 (2015), pārkāpums. Augstais pārstāvis mudināja Krieviju kā konflikta pusi atcelt minēto atzīšanu, pildīt savas saistības, ievērot starptautiskās tiesības un atgriezties pie diskusijām Normandijas formātā un trīspusējā kontaktgrupā. Viņš paziņoja, ka Savienība reaģēs uz šiem nesenajiem Krievijas pārkāpumiem, steidzamības kārtā pieņemot papildu ierobežojošus pasākumus.

(9)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 24. februārī paziņoja par militāru operāciju Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki sāka uzbrukumu Ukrainai. Minētais uzbrukums ir klajš Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības pārkāpums.

(10)

Augstais pārstāvis 2022. gada 24. februārī Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā visstingrākajā iespējamā veidā nosodīja Krievijas Federācijas bruņoto spēku neprovocēto iebrukumu Ukrainā un Baltkrievijas iesaistīšanos šajā agresijā pret Ukrainu. Augstais pārstāvis norādīja, ka Savienības reakcija ietvers gan nozaru, gan individuālus ierobežojošus pasākumus.

(11)

Eiropadome 2022. gada 24. februārī visstingrākajā iespējamā veidā nosodīja neprovocēto un nepamatoto Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu. Ar savām nelikumīgajām militārajām darbībām Krievija rupji pārkāpj starptautiskās tiesības un ANO Statūtu principus un apdraud Eiropas un globālo drošību un stabilitāti. Eiropadome ciešā koordinācijā ar mūsu partneriem un sabiedrotajiem vienojās par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem, kas Krievijai tās rīcības dēļ radīs milzīgas un smagas sekas.

(12)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā iekļautajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno 26 personas un viena vienība.

(13)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/145/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā uzskaitītās personas un vienību pievieno sarakstam, kas izklāstīts Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 28. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā iekļautajam personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētās personas un vienības:

1.

Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“671.

Igor Ivanovich SECHIN

(Игорь Иванович СЕЧИН)

Dzimšanas datums: 7.9.1960.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Sechin ir Rosneft – Krievijas valsts naftas uzņēmuma un viena no pasaules lielākajiem jēlnaftas ražotājiem – izpilddirektors. Viņš ir viens no Vladimira Putina (Vladimir Putin) vistuvākajiem padomdevējiem, kam viņš visvairāk uzticas, kā arī viņa personisks draugs. Ar Krievijas prezidentu viņš ir sazinājies ik dienas. Viņš tiek uzskatīts par vienu no visietekmīgākajiem Krievijas politiskās elites locekļiem. Viņa saikne ar Vladimiru Putinu ir ilga un dziļa. 20. gadsimta deviņdesmitajos gados viņš strādāja ar prezidentu Sanktpēterburgas mēra amatā un kopš tā laika ir apliecinājis savu lojalitāti. 1999. gadā Sechin kļuva par Vladimira Putina administrācijas vadītāja vietnieku, 2008. gadā par premjerministra vietnieku un 2021. gadā – par Rosneft izpilddirektoru. Viņš ir viens no Krievijas oligarhiem, kas darbojas partnerībā ar Krievijas valsti.

28.2.2022.

 

 

 

Viņš ir viens no tām personām no Putina loka, kas par savu padotību un lojalitāti saņem finansiālus ieguvumus un tiek iecelts svarīgos amatos. Prezidents viņam ir uzdevis svarīgus un sarežģītus uzdevumus un to ir atalgojis ar vadošo lomu uzņēmumā Rosneft un ar lielu turību. Igor Sechin vadībā Rosneft bija iesaistīts netālu no Gelendzhik esošās pils kompleksa vīna dārzu finansēšanā, par ko tiek uzskatīts, ka to personiski izmanto prezidents Putins.

Tādējādi viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un guva no tiem labumu.

Turklāt Rosneft Aero, kas ir Rosneft – kura izpilddirektors ir Sechin – meitasuzņēmums, piegādā aviācijas degvielu Simferopol lidostai, kura nodrošina gaisa pārvadājumu savienojumus starp nelikumīgi anektētās Krimas teritoriju un Sevastopoli un Krieviju. Tādējādi viņš atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

 

672.

Nikolay Petrovich TOKAREV

(Николай Петрович ТОКАРЕВ)

Dzimšanas datums: 20.12.1950.

Dzimšanas vieta: Karaganda, Kazahijas PSR (tagad Kazahstāna)

Nikolay Tokarev ir Transneft – liela Krievijas naftas un gāzes uzņēmuma – izpilddirektors. Viņš ir ilggadējs Vladimira Putina paziņa un ciešs partneris. 20. gadsimta astoņdesmitajos gados viņš kopā ar Putinu kalpoja VDK. Tokarev ir viens no Krievijas valsts oligarhiem, kas 21. gadsimta pirmajā desmitgadē, kad prezidents Putins nostiprināja savu varu, pārņēma kontroli pār lieliem valsts aktīviem un kas darbojas ciešā partnerībā ar Krievijas valsti. Tokarev ir bijis atbildīgs par Transneft – vienu no vissvarīgākajiem valdības kontrolētajiem uzņēmumiem, kas transportē nozīmīgu apjomu Krievijas naftas, izmantojot labi attīstītu naftas vadu tīklu.

Nikolay Tokarev vadītais uzņēmums Transneft ir viens no galvenajiem netālu no Gelendzhik esošā pils kompleksa sponsoriem, par kuru tiek plaši uzskatīts, ka to personiski izmanto prezidents Putins. Viņš gūst labumu no savām tuvajām attiecībām ar Krievijas iestādēm. Tuvi Tokarev radinieki un paziņas ir vairojuši savu bagātību, pateicoties līgumiem, kas parakstīti ar valstij piederošiem uzņēmumiem.

Tādējādi viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un guva no tiem labumu.

28.2.2022.

673.

Alisher USMANOV

(Krieviski: Алишер Бурханович УСМАНОВ; uzbeku valodā: Alisher USMONOV)

Dzimšanas datums: 9.9.1953.

Dzimšanas vieta: Chust, Uzbekijas PSR, Padomju Savienība

Amats: Krievijas oligarhs

Alisher Usmanov ir prokremlisks oligarhs, kuram ir īpaši cieša saistība ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Viņš ir ticis nosaukts par vienu no Vladimira Putina visiecienītākajiem oligarhiem. Viņš tiek uzskatīts par vienu no tiem Krievijas uzņēmējiem–amatpersonām, kuriem tika uzticēta finanšu plūsmu apkalpošana, bet kuru pozīcijas padziļinājās pēc prezidenta gribas. Usmanov ir atkārtoti piesedzis prezidenta Putina darbības un risinājis viņa darījumdarbības problēmas. Saskaņā ar FinCEN dosjē viņš ir samaksājis 6 miljonus Vladimira Putina padomdevējam ietekmēšanas jautājumos Valentin Yumashev. Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks un bijušais Krievijas prezidents un premjerministrs Dmitry Medvedev guva labumu no Usmanov kontrolēto luksusa rezidenču personiskas izmantošanas.

Tādējādi viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

28.2.2022.

 

 

 

Usmanov ir procenti dzelzs rūdas un tērauda, mediju un interneta uzņēmumos. Viņa lielākais kontrolakciju uzņēmums ir tērauda gigants Metalloinvest. Kad Usmanov pārņēma biznesa laikraksta Kommersant kontroli, redakcijas darbinieku skaits tika samazināts un laikraksts ieņēma skaidru Kremli atbalstošu nostāju. Usmanov īpašumā esošais Kommersant publicēja propagandistisku pret Ukrainu vērstu Dmitry Medvedev rakstu, kurā bijušais Krievijas prezidents apgalvoja, ka nav jēgas iesaistīties sarunās ar pašreizējām Ukrainas varas iestādēm, kuras, viņaprāt, atrodas tiešā ārvalstu kontrolē.

Tādējādi viņš aktīvi atbalstīja Krievijas valdības politiku destabilizēt Ukrainu.

 

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Dzimšanas datums: 16.3. 1955.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: Vladimiram Putinam tuvs oligarhs. Viens no lielākajiem Alfa Group akcionāriem

Dzimums: vīrietis

Petr Aven ir viens no Vladimiram Putinam tuvākajiem oligarhiem. Viņš ir nozīmīgs akcionārs Alfa Group, kurā ietilpst viena no lielākajām Krievijas bankām – Alfa Bank. Viņš ir viens no aptuveni 50 Krievijas bagātajiem uzņēmējiem, kas regulāri Kremlī tiekas ar Vladimiru Putinu. Viņa darbība nav neatkarīga no prezidenta prasībām. Viņa draudzība ar Vladimiru Putinu ilgst no 1990. gadu sākuma. Kad viņš bija ārējo ekonomisko attiecību ministrs, viņš Vladimiram Putinam, kas tolaik bija Sanktpēterburgas mēra vietnieks, palīdzēja saistībā ar Sal’ye Commission izmeklēšanu. Viņš ir zināms arī kā īpaši tuvs personīgs draugs Rosneft vadītājam Igor Sechin, kas ir svarīgs Putina atbalstītājs. Vladimira Putina vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank.

Aven guva labumu no saviem sakariem valdībā. Viņš Vladimiram Putinam rakstīja vēstuli, kurā sūdzējās par Maskavas šķīrējtiesas lēmumu lietā, kas skāra viena no Aven uzņēmumiem intereses. Vladimirs Putins uzdeva Krievijas ģenerālprokuroram izmeklēt šo lietu. Alfa Group lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimirs Putins apbalvoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group ārvalstu investīciju plāniem.

28.2.2022.

 

 

 

Aven un viņa biznesa partneris Mikhail Fridman ir bijuši iesaistīti Kremļa centienos atcelt sankcijas, ko Rietumvalstis noteica saistībā ar Krievijas agresīvo politiku pret Ukrainu. 2016. gadā Vladimirs Putins brīdināja Aven par to, ka ASV varētu pret Aven un/vai Alfa-Bank noteikt papildu sankcijas, un ierosināja ka viņam vajadzētu spert soļus, lai pasargātu sevi un Alfa-Bank, kam Aven paklausīja. 2018. gadā Aven kopā ar Fridman apmeklēja Vašingtonu neoficiālā uzdevumā nodot Krievijas valdības ziņu par ASV noteiktajām sankcijām un Krievijas Federācijas noteiktajām pretsankcijām.

Tādējādi viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un guva no tiem labumu. Tādējādi viņš aktīvi atbalstīja darbības un īstenoja politiku, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

 

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Dzimšanas datums: 21.4.1964.

Dzimšanas vieta: Lviv, Krievijas Federācija

Dzimums: vīrietis

Mikhail Fridman ir dibinātājs un viens no lielākajiem akcionāriem Alfa Group, kas ietver lielo Krievijas banku Alfa Bank. Viņam ir izdevies izveidot ciešas saites ar Vladimira Putina vadīto administrāciju un par viņu runā kā par vienu no lielākajiem Krievijas finansistiem un Putina tuvākā loka atbalstītājiem. Pateicoties sakariem valdībā, viņam izdevās iegūt valsts aktīvus. Vladimira Putina vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank. Alfa Group lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimirs Putins apbalvoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group ārvalstu investīciju plāniem.

Fridman un viņa biznesa partneris Petr Aven ir bijuši iesaistīti Kremļa centienos atcelt sankcijas, ko Rietumvalstis noteica saistībā ar Krievijas agresīvo politiku pret Ukrainu. 2018. gadā Fridman kopā ar Aven apmeklēja Vašingtonu neoficiālā uzdevumā nodot Krievijas valdības ziņu par ASV noteiktajām sankcijām un Krievijas Federācijas noteiktajām pretsankcijām.

28.2.2022.

 

 

 

Tādējādi viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un guva no tiem labumu. Tādējādi viņš aktīvi atbalstīja darbības un īstenoja politiku, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

 

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN (Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Dzimšanas datums: 28.9.1951.

Dzimšanas vieta: Sakhalin Oblast

Čellists

Amats: uzņēmējs, Vladimira Putina tuvs draugs.

Roldugin ir uzņēmējs, kuram ir ciešas saites ar Vladimiru Putinu. Viņš ir iesaistīts Putina finanšu shēmu tīklā. Viņam pieder vismaz pieci ārzonas subjekti un viņš savus aktīvus glabā Bank Rossiya (uz to attiecas Savienības sankcijas), ko Maskavā dēvē par “Putina maku”. ICIJ izmeklēšana liecina, ka Roldugin ir atbildīgs par vismaz 2 miljardu USD “izbīdīšanu” caur bankām un ārzonu uzņēmumiem, kas ir daļa no Putina apslēptā finanšu tīkla. Viņš piedalījās arī “Troika Laundromat”, un caur sistēmu viņš izlaida miljardiem USD. Turklāt no “Troika Laundromat” ietilpstošajiem uzņēmumiem viņš saņēma vairāk nekā 69 miljonus USD.

Tādējādi viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

28.2.2022.

677.

Dmitry Sergeyevich PESKOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ)

Dzimšanas datums: 17.10.1967.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Dzimums: vīrietis

Dmitri Peskov ir prezidenta Putina preses sekretārs. Viņš ir publiski aizstāvējis Krievijas agresīvo politiku pret Ukrainu, tostarp Krievijas Federācijas veikto nelikumīgo Krimas un Sevastopoles aneksiju. Vairākos paziņojumos viņš ir uzsvēris, ka Krimas un Sevastopoles teritorija ir neatņemama Krievijas sastāvdaļa un ka Ukrainai nav iespējams to atgūt. Ukrainas rīcību, kuras mērķis ir izbeigt Krievijas okupāciju Krimas pussalā, viņš nosauca par teritoriālu pretenziju pret Krieviju. Viņš pauda viedokli par sarunu neiespējamību ar Ukrainas iestādēm, uzsverot, ka Krievijas puse tās neuzskata par partneri. Viņš – pretēji faktiem – apgalvoja, ka Donbasā nav Krievijas karaspēka. Viņš ir arī paziņojis, ka rietumvalstu sankcijām nav reālas ietekmes uz Krieviju. Viņš draudēja, ka Krievija atbildē noteiks pretsankcijas.

Tādējādi viņš aktīvi atbalstīja tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

678.

Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO

(Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО)

Dzimšanas datums: 20.9.1968.

Dzimšanas vieta: Saratov, Krievija

Amats: Krievijas par tūrisma, sporta, kultūras un komunikācijas jautājumiem atbildīgais premjerministra vietnieks

Russian Railways valdes loceklis

Dzimums: vīrietis

Dmitry Chernyshenko ir Krievijas par tūrisma, sporta, kultūras un komunikācijas jautājumiem atbildīgais premjerministra vietnieks un Russian Railways valdes loceklis, kur viņu šajā amatā iecēla Krievijas Federācijas valdība.

Krievija 2021. gada oktobrī sāka vēl nepieredzētu militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā un Ukrainas okupētajā Krimas reģionā. Krievijas bruņotie spēki tur rīkoja plaša mēroga militārās mācības. Tas noveda pie konflikta eskalācijas un radīja destabilizējošu spiedienu uz Ukrainu. Gan militārpersonas, gan Krievijas bruņoto spēku militāro ekipējumu uz apgabaliem pie Ukrainas robežas transportēja Russian Railways, kur Chernyshenko ir valdes loceklis. 2022. gada 24. februārī Krievija sāka pilna apjoma militāro agresiju pret Ukrainu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

679.

Irek Envarovich FAIZULLIN

(Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН)

Dzimšanas datums: 8.12.1962.

Dzimšanas vieta: Kazan, PSRS, tagad Krievijas Federācija

Amats: Russian Railways valdes loceklis.

Krievijas Federācijas celtniecības un mājokļu ministrs.

Dzimums: vīrietis

Irek Faizullin ir Krievijas celtniecības un mājokļu ministrs un Russian Railways valdes loceklis, kur viņu šajā amatā iecēla Krievijas Federācijas valdība.

Krievija 2021. gada oktobrī sāka vēl nepieredzētu militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā un Ukrainas okupētajā Krimas reģionā. Krievijas bruņotie spēki tur rīkoja plaša mēroga militārās mācības. Tas noveda pie konflikta eskalācijas un radīja destabilizējošu spiedienu uz Ukrainu. Gan militārpersonas, gan Krievijas bruņoto spēku militāro ekipējumu uz apgabaliem pie Ukrainas robežas transportēja Russian Railways, kur Faizullin ir valdes loceklis.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Dzimšanas datums: 18.1.1954.

Dzimšanas vieta: Tashkent, Uzbekistāna

Amats: Russian Railways valdes loceklis. Krievijas transporta ministrs kopš 2020. gada, bijušais Aeroflot izpilddirektors

Vitaly Savelyev ir Krievijas Federācijas transporta ministrs un Russian Railways valdes loceklis, kur viņu šajā amatā iecēla Krievijas Federācijas valdība. Viņš ir bijušais Aeroflot izpilddirektors.

Krievija 2021. gada oktobrī sāka vēl nepieredzētu militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā un Ukrainas okupētajā Krimas reģionā. Krievijas bruņotie spēki tur rīkoja plaša mēroga militārās mācības. Tas noveda pie konflikta eskalācijas un radīja destabilizējošu spiedienu uz Ukrainu. Gan militārpersonas, gan Krievijas bruņoto spēku militāro ekipējumu uz apgabaliem pie Ukrainas robežas transportēja Russian Railways, kur Savelyev ir valdes loceklis.

28.2.2022.

 

 

 

Turklāt Aeroflot Savelyev vadībā nodrošināja regulārus pasažieru gaisa pārvadājumus starp Krievijas lidostām un Simferopol starptautisko lidostu un tādējādi atbalstīja nelikumīgi anektētās Krimas pussalas pievienošanu Krievijas Federācijai, kas savukārt vēl vairāk grāva Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

 

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(ТУРЧАК, Андрей Анатольевич)

Dzimšanas datums: 20.12.1975.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Amats: partijas “Vienotā Krievija” vispārējās padomes sekretārs,

Federācijas padomes spīkera pirmais vietnieks.

Andrey Turchak ir partijas “Vienotā Krievija” sekretārs un Federācijas padomes spīkera pirmais vietnieks. Viņa politiskie panākumi ir saistīti ar viņa tēvu Anatoly Turchak, kurš kopā ar Vladimiru Putinu un brāļiem Rotenberg trenējās džudo. Viņš veicināja pozitīvu attieksmi pret separātistu tā saukto Doneckas un Luhanskas “tautas republiku” atzīšanu.

Viņš aicināja Krievijas iestādes nodrošināt prokrieviskos separātistu spēkus Donbasa reģionā ar moderniem ieročiem. Viņš publiski paziņoja, ka Donbasa konfliktu nav iespējams atrisināt miermīlīgā veidā ar Ukrainas iestādēm. Viņš izteica nepamatotus apgalvojumus par plānoto Ukrainas militāro ofensīvu Donbasā. Viņš vadīja sarunas ar separātistu tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” vadītāju Denis Pushilin. Viņš apmeklēja separātistu bruņoto spēku mobilizācijas punktu Donbasa frontes zonā, lai personīgi apsveiktu separātistu tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” karavīrus Tēvzemes aizstāvju dienā. Viņš publiski aizstāvēja Krievijas lēmumu atzīt separātiskās Donbasa “republikas”. Viņš paziņoja, ka Krievijai ir vienaldzīgas rietumvalstu sankcijas.

28.2.2022.

 

 

 

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

 

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Dzimšanas datums: 4.1.1966.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievija

Amats: aktieris un režisors, vadītājs propagandistu TV raidījumā par politiskiem jautājumiem NTV kanālā; raidījuma nosaukums – “International Sawmill with Tigran Keosayan”.

Tigran Keosayan ir kinorežisors un žurnālists, kurš ir izplatījis pretukrainisku propagandu Krievijas medijos. Savā valsts finansētajā TV raidījumā “International Sawmill with Tigran Keosayan” viņš konsekventi atainoja Ukrainu kā vāju un korumpētu valsti, kura ir noturējusies tikai un vienīgi, pateicoties Rietumu palīdzībai. Viņš minēja, ka Ukrainas iestādes nav leģitīmas. Viņš vairākkārt apgalvoja, ka Krima pieder Krievijai un ka Donbass nav Ukrainas daļa. Keosayan piedalījās forumā “Russian Donbas”, ko organizēja tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” iestādes Doneckā ar mērķi izplatīt “krievu Donbasa” doktrīnu. Viņš publiski apsūdzēja Ukrainu konflikta saasināšanā.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

 

 

 

TV raidījums “International Sawmill with Tigran Keosayan” saņēma finansējumu no Krievijas valsts uzņēmumiem, kuram nebija komerciāla pamatojuma, bet kurš Keosayan tika piešķirts kā atalgojums par viņa propagandas centieniem un lojalitāti pret Vladimiru Putinu. Keosayan bija režisors propagandas filmai “The Crimean Bridge. Made with Love!”, kurā slavināts Krimas tilts, kas savieno nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritoriju ar Krieviju. Tika ziņots, ka filma bija iecerēta kā dāvana prezidentam Putinam. Alexei Gromov, prezidenta administrācijas vadītāja pirmais vietnieks, palīdzēja nodrošināt filmai valsts finansējumu, pateicoties kuram Keosayan guva finansiālu peļņu.

Tādējādi viņš guva labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

683.

Olga Vladimirovna SKABEYEVA

(Ольга Владимировна СКАБЕЕВА)

Dzimšanas datums: 11.12.1984.

Amats: portāla “REGNUM” līdzdibinātāja un galvenā redaktore.

Dzimšanas vieta: Volzhsky, Krievija

Amats: žurnāliste valsts īpašumā esošajā TV stacijā Rossiya-1, Krievijā populārākā politiskā sarunu raidījuma “60 minūtes” vadītāja (kopā ar savu vīru Yevgeniy Popov)

Dzimums: sieviete

Olga Skabeyeva ir žurnāliste valsts īpašumā esošajā TV stacijā Rossiya-1. Kopā ar savu vīru Yevgeniy Popov viņa vada Krievijas populārāko politisko sarunu raidījumu “60 minūtes”, kurā viņa ir izplatījusi pretukrainisku propagandu un popularizējusi pozitīvu attieksmi pret Krimas aneksiju un Donbasa separātistu darbībām.

Savā TV raidījumā viņa konsekventi atainoja situāciju Ukrainā neobjektīvā veidā, to attēlojot kā mākslīgu valsti, ko militāri un finansiāli uztur rietumi, un līdz ar to – kā rietumu satelītu un instrumentu NATO rokās. Viņa arī ir noniecinājusi Ukrainas lomu – kā “mūsdienu Antikrieviju”. Papildus tam viņa bieži ir ielūgusi tādus viesus kā Eduard Basurin (tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” militārās pavēlniecības preses sekretāru) un Denis Pushilin (tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” vadītāju). Viņa izraidīja viesi, kurš nepakļāvās Krievijas propagandas vēstījumam, piemēram, “krievu pasaules” ideoloģijai. Šķiet, ka Skabeyeva apzinās savu un vīra cinisko lomu Krievijas propagandas mašīnā.

Tādējādi viņa ir atbildīga par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Dzimšanas datums: 27.10. 1964.

Dzimšanas vieta: Bilohirsk, Ukrainas PSR

Amats: Krievijas oligarhs, Sheremetyevo starptautiskās lidostas valdes priekšsēdētājs

Alexander Ponomarenko ir Krievijas oligarhs un Sheremetyevo starptautiskās lidostas valdes priekšsēdētājs. Ponomarenko ir cieši sakari ar citiem oligarhiem, kuri saistīti ar Vladimiru Putinu, kā arī Sergey Aksyonov, kas ir tā dēvētās “Doneckas Tautas Republikas” vadītājs nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā. Viņš bija iesaistīts netālu no Gelendzhik esošās pils kompleksa finansēšanā, par kuru tiek uzskatīts, ka to personiski izmanto prezidents Putins.

Tādējādi viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

28.2.2022.

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Dzimšanas datums: 12.4.1963.

Dzimšanas vieta: Kimovsk, Krievija

Amats: portāla “REGNUM” līdzdibinātājs un galvenais redaktors; portāla specializācija ir postpadomju telpa. No 2005. līdz 2007. gadam viņš strādāja prezidenta administrācijā.

Dzimums: vīrietis

Modest Kolerov ir portāla REGNUM līdzdibinātājs un galvenais redaktors; portālu viņš ir izmantojis agresīvu un neobjektīvu pret Ukrainu vērstu vēstījumu izplatīšanai un pozitīvas attieksmes popularizēšanai attiecībā uz Krimas aneksiju un Donbasa separātistu darbībām. Bieži vien viņš ir attēlojis Ukrainu kā fašistisku vai neonacistisku valsti un prorietumniecisku marioneti. Viņš apgalvoja, ka Ukrainu mākslīgi izveidoja Ļeņins un Staļins. Savās publikācijās viņš norāda, ka Ukraina savu neatkarību ir parādā Krievijai un līdz ar to nav pelnījusi tiesības būt suverēnai valstij. Viņš arī minēja, ka Krievijai būtu jādara gals Ukrainas pastāvēšanai.

Turklāt viņš ierosināja sadalīt Ukrainu tās kaimiņvalstu starpā un brīdināja, ka neatkarīga Ukraina būtu drauds Krievijai. Viņš aktīvi iestājās par to, lai tiktu atzītas tā sauktās “Doneckas Tautas Republika” un “Luhanskas Tautas Republika”, un par plašāku Krievijas darbību separātistu atbalstam Ukrainas austrumdaļā. Viņš noliedza, ka Krievija ir militāri atbalstījusi separātistus un nosauca EDSO misiju Ukrainas austrumos par neobjektīvu un pakļautu Kijevai.

28.2.2022.

 

 

 

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un par starptautisku organizāciju darba kavēšanu Ukrainā.

 

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Dzimšanas datums: 7.12.1967.

Dzimšanas vieta: Baku, Azerbaidžāna

Amats: žurnālists, TV raidījuma “Own Truth” vadītājs kanālā NTV un raidījuma “Right of Voice” vadītājs kanālā TV Cent. Viņš ir arī radiostacijas “Moscow Speaks” galvenais redaktors. Viņš ir arī Maskavas pilsētas domes deputāts.

Dzimums: vīrietis

Roman Babayan ir žurnālists un Maskavas pilsētas domes deputāts. Viņš vada TV raidījumu “Own Truth” kanālā NTV un raidījumu “Right of Voice” kanālā TV Cent. Viņš ir arī radiostacijas “Moscow Speaks” galvenais redaktors. Viņš ir izplatījis pretukrainisku propagandu un popularizējis pozitīvu attieksmi pret Donbasa separātistu darbībām.

Intervijā, ko viņš sniedza Ukraina.ru, viņš skaidri apgalvoja, ka ikviens Donbasa iedzīvotājs drīzāk gribētu, lai reģions pievienotos Krievijai, un apšaubīja Ukrainas tiesības uz savām teritorijām. Turklāt viņš apsūdzēja Ukrainas iestādes vajāšanā uz tautības pamata Donbasā un de facto genocīdā un apgalvoja, ka ukraiņi Donbasā ir nogalinājuši bērnus un vecus cilvēkus. Viņš arī atbalstīja Krievijas vēstījumu par “fašistisku režīmu” Ukrainā. Šim nolūkam viņš demonstrēja neskaidru ierakstu, kurā karavīri nes nacistiskās Vācijas flotes karogu, un nodēvēja viņus par ukraiņiem.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН)

jeb Zakhar PRILEPIN (krievu val.: Захар ПРИЛЕПИН)

jeb Yevgeniy LAVLINSKIY (krievu val.: Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Dzimšanas datums: 7.7.1975.

Dzimšanas vieta: Il’inka, Krievija

Amats: žurnālists, rakstnieks, partijas “A Just Russia – Patriots – For Truth” līdzpriekšsēdētājs, aktīvists

Prilepin ir aktīvists, žurnālists, rakstnieks un partijas A Just Russia – Patriots – For Truth līdzpriekšsēdētājs. Viņš pauda publisku atbalstu krievu separātistiem Krimā un Donbasā. Viņš nosūtīja palīdzību uz Donecku un konsultēja separātistu līderus. Viņš iesaistījās Donbasa konfliktā separātistu pusē un dienēja kā viena no separātistu bataljonu komandiera vietnieks, un detalizēti aprakstīja savu iesaisti.

Turklāt viņš izmantoja savu atpazīstamību un reputāciju kā slavens rakstnieks, lai izplatītu pretukrainisku propagandu un popularizētu pozitīvu attieksmi pret Krimas aneksiju un Donbasa separātistu darbībām. Prilepin attēloja Ukrainas iestādes kā korumpētas, vainoja tās konflikta saasināšanā, nosauca Kijevu par krievu pilsētu un apgalvoja, ka galvenajam Krievijas mērķim vajadzētu būt Kijevas ieņemšanai. Viņš spēlēja svarīgu lomu Krievijas dokumentālajā propagandas filmā “Crimea: The Way Home”, kurā tika slavināta Krievijas veiktā nelikumīgā Krimas pussalas aneksija.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ)

jeb Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY (Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 18.7.1975.

Dzimšanas vieta: Podolsk, Krievija

Amats: Aktīvists, žurnālists, propagandists, sarunu raidījuma “The Antonyms” vadītājs Krievijas valsts finansētajā TV kanālā RT.

Anton Krasovsky ir žurnālists, kurš vada sarunu raidījumu “The Antonyms” Krievijas valsts finansētajā TV kanālā RT. Viņš ir izplatījis propagandu pret Ukrainu. Viņš nosauca Ukrainu par krievu zemi un noniecināja ukraiņus kā nāciju. Viņš arī draudēja Ukrainai ar Krievijas iebrukumu, ja Ukraina pietuvosies iestājai NATO. Viņš minēja, ka šāda rīcība izraisītu Ukrainas konstitūcijas “aizvākšanu” un tās “sadedzināšanu Hreščatikā”. Turklāt viņš minēja, ka Ukrainai būtu jāpievienojas Krievijai.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Dzimšanas datums: 26.5.1962.

Dzimšanas vieta: Novosibirsk, Krievija

Amats: TV žurnālists un TV raidījumu vadītājs, vada TV raidījumu “Author’s Program of Arkady Mamontov” TV kanālā Rossiya-1, dokumentālo filmu autors.

Arkady Mamontov vada televīzijas raidījumu “Author's Program of Arkady Mamontov un veido dokumentālās filmas Krievijas TV. Viņš ir izplatījis propagandu pret Ukrainu.

Viņš bija režisors propagandas filmai, ar ko atbalsta Krimas un Sevastopoles nelegālo aneksiju un kurā viņš Ukrainas vadību pirms nelegālās aneksijas rāda kā haotisku un anarhistisku. Savās filmās viņš atainoja Ukrainu kā neonacisma, fašisma, nacionālisma un pretkrieviska noskaņojuma centru. Viņš pārspīlēja galēji labējo organizāciju nozīmi Ukrainā. Viņš apvainoja Ukrainu diskriminējošā politikā pret krievu kultūru un valodu Ukrainā. Viņš grāva Ukrainas iestāžu ticamību un leģitimitāti, norādot, ka Eiromaidans bija ārvalstu inspirēts valsts apvērsums un ka Ukrainas valdība ir atkarīga no Amerikas Savienotajām Valstīm.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Dzimšanas datums: 26.7.1971.

Dzimšanas vieta: Sevastopol, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Amats: Viceadmirālis, Melnās jūras flotes virspavēlnieka pirmais vietnieks.

Sergey Pinchuk ir viceadmirālis un Melnās jūras flotes pavēlnieka pirmais vietnieks (flote ir pakļauta Krievijas bruņoto spēku Dienvidu militārajam apgabalam) un ir bijis iesaistīts militārās darbībās pret Ukrainu.

Kopš 2021. gada oktobra vidus Krievijas militārie spēki ir sākuši bezprecedenta militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā, un okupētajā Ukrainas Krimas reģionā. Šajā sakarā daudzi novērotāji un politikas veidotāji ir pauduši bažas par iespējamu jaunu Krievijas iebrukumu Ukrainā vai citām agresīvām darbībām. Melnās jūras flotes spēki piedalījās masu militārajās mācībās pie Ukrainas robežām un to iekšienē.

Pēc Vladimira Putina (Vladimir Putin) lēmuma atzīt tā dēvēto “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku” Dienvidu militārā apgabala karavīri iegāja šo abu pašpasludināto republiku teritorijā. Kad 2022. gada 24. februārī Krievija sāka pilna apjoma militāro iebrukumu Ukrainā, Krievijas Melnās jūras flotes spēki veica izsēšanās operāciju Mariupolē un Odesā.

Tādējādi Sergei Pinchuk ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Dzimšanas datums: 17.5.1967.

Dzimšanas vieta: Tashkent, PSRS (tagad Uzbekistāna)

Amats: Ģenerālleitnants, dienvidu militārā apgabala komandiera vietnieks.

Dzimums: vīrietis

Alexey Avdeev ir komandiera vietnieks Krievijas Dienvidu militārajā apgabalā, kas ir iesaistīts militārās darbībās pret Ukrainu.

Ukraina pēdējā laikā ir kļuvusi par Krievijas Dienvidu militārā apgabala galveno mērķi. Tādēļ tika izveidota jaunā 8. armija un paplašināta minētā apgabala klātbūtne nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā. Kopš 2021. gada oktobra vidus Krievijas militārie spēki ir sākuši bezprecedenta militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā, un okupētajā Ukrainas Krimas reģionā. Šajā sakarā daudzi novērotāji un politikas veidotāji ir pauduši bažas par iespējamu jaunu Krievijas iebrukumu Ukrainā vai citām agresīvām darbībām. Dienvidu militārā apgabala spēki ir rīkojuši militāras mācības teritorijās, kas apņem Ukrainu, un ir pārvietojuši artilērijas un bataljonu taktiskās grupas Krimas pussalā. Pēc Vladimira Putina lēmuma atzīt tā dēvēto “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku” Dienvidu militārā apgabala karavīri iegāja šo abu pašpasludināto republiku teritorijā. Dienvidu militārais apgabals arī uzraudzīja separātistu “republiku” bruņoto spēku militārās mācības.

Tādējādi Alexey Avdeev ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(МУРАДОВ Рустам Усманович)

Dzimšanas datums: 21.3.1973.

Dzimšanas vieta: Dagestan, Krievija

Amats: Ģenerālleitnants, Dienvidu militārā apgabala komandiera vietnieks.

Dzimums: vīrietis

Rustam Muradov ir ģenerālleitnants un komandiera vietnieks Dienvidu militārajā apgabalā, kas ir iesaistīts militārās darbībās pret Ukrainu.

Ukraina pēdējā laikā ir kļuvusi par Krievijas Dienvidu militārā apgabala galveno mērķi. Tādēļ tika izveidota jaunā 8. armija un paplašināta minētā apgabala klātbūtne nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā. Kopš 2021. gada oktobra vidus Krievijas militārie spēki ir sākuši bezprecedenta militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā, un okupētajā Ukrainas Krimas reģionā. Šajā sakarā daudzi novērotāji un politikas veidotāji ir pauduši bažas par iespējamu jaunu Krievijas iebrukumu Ukrainā vai citām agresīvām darbībām. Dienvidu militārā apgabala spēki ir rīkojuši militāras mācības teritorijās, kas apņem Ukrainu, un ir pārvietojuši artilērijas un bataljonu taktiskās grupas Krimas pussalā. Dienvidu militārais apgabals arī uzraudzīja separātistu “republiku” bruņoto spēku militārās mācības. Pēc Vladimira Putina lēmuma atzīt tā dēvēto “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku” Dienvidu militārā apgabala karavīri iegāja šo abu pašpasludināto republiku teritorijā. 2022. gada 24. februārī Krievija sāka pilna apjoma militāru iebrukumu Ukrainā.

28.2.2022.

 

 

 

Tādējādi Rustam MURADOV ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

 

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Dzimšanas datums: 16.5.1969.

Dzimšanas vieta: village of Troitskaya, Krymsky District, Krasnodar Territory, PSRS

Amats: Ģenerālleitnants, komandieris 8. kaujinieku apvienoto spēku armijā Dienvidu militārajā apgabalā

Dzimums: vīrietis

Andrey Sychevoy ir ģenerālleitnants un komandieris 8. kaujinieku apvienoto spēku armijā Dienvidu militārajā apgabalā, kas ir iesaistīts militārās darbībās pret Ukrainu.

Ukraina pēdējā laikā ir kļuvusi par Krievijas Dienvidu militārā apgabala galveno mērķi. Tādēļ tika izveidota jauna 8. armija un paplašināta minētā apgabala klātbūtne nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā. Kopš 2021. gada oktobra vidus Krievijas militārie spēki ir sākuši bezprecedenta militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā, un okupētajā Ukrainas Krimas reģionā. Šajā sakarā daudzi novērotāji un politikas veidotāji ir pauduši bažas par iespējamu jaunu Krievijas iebrukumu Ukrainā vai citām agresīvām darbībām. Dienvidu militārā apgabala spēki ir rīkojuši militāras mācības teritorijās, kas apņem Ukrainu, un ir pārvietojuši artilērijas un bataljonu taktiskās grupas Krimas pussalā. Dienvidu militārais apgabals arī uzraudzīja separātistu “republiku” bruņoto spēku militārās mācības. Pēc Vladimira Putina lēmuma atzīt tā dēvēto “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku” Dienvidu militārā apgabala karavīri iegāja šo abu pašpasludināto republiku teritorijā. 2022. gada 24. februārī Krievija sāka pilna apjoma militāru iebrukumu Ukrainā.

28.2.2022.

 

 

 

Tādējādi Andrey Sychevoy ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

 

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Amats: privāto investīciju grupas “Volga Group” īpašnieks

Dzimšanas datums: 9.11.1952.

Dzimšanas vieta: Leninakan, Padomju Savienība (tagad: Gyumri, Armēnija)

Valstspiederība: Armēnijas, Krievijas, Somijas

Dzimums: vīrietis

Gennady Timchenko ir ilggadējs Krievijas Federācijas prezidenta Vladimira Putina paziņa un tiek plaši aprakstīts kā viena no viņa uzticības personām.

Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Volga Group dibinātājs un īpašnieks; tā ir investīciju grupa, kurai ir investīciju portfelis svarīgākajās Krievijas ekonomikas nozarēs. Volga Group ievērojami veicina Krievijas ekonomiku un tās attīstību.

Viņš ir arī Bank Rossiya akciju turētājs; šo banku uzskata par Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgo banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Federācijā.

Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas politiku.

28.2.2022.

 

 

 

Tāpēc viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš ir arī atbildīgs par finansiāla un materiāla atbalsta sniegšanu un gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

695.

Alexey Alexandrovits MORDASCHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Amats: Severstal un Severgroup priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 26.9.1965.

Dzimšanas vieta: Cherepovets, Krievija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pietuvinātas personas: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Alexey Mordaschov gūst labumu no saiknēm ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir uzņēmuma “Severgroup” priekšsēdētājs. Šis uzņēmums ir Bank Rossiya akciju turētājs; 2017. gadā viņam piederēja 5,4 % minētās bankas, ko uzskata par Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgo banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Federācijā.

Turklāt Severgroup pieder ievērojama daļa National Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas politiku.

Papildus tam Severgroup ir uzņēmuma “JSC Power machines” īpašnieks; minētais uzņēmums ir atbildīgs par četru vējturbīnu pārdošanu okupētajai Krimas pussalai.

28.2.2022.

 

 

 

Tāpēc viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš ir arī atbildīgs par finansiāla un materiāla atbalsta sniegšanu un gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Amats: PJSC Promsvyazbank vadītājs

Dzimšanas datums: 7.2.1978.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievija

Dzimums: vīrietis

Petr Fradkov ir PJSC Promsvyazbank vadītājs un bankas vienīgā izpildstruktūra. Promsvyazbank ir Krievijas valstij piederoša banka, kas sniedz finansiālu atbalstu Krievijas aizsardzības nozarei un Krievijas armijai, kas ir atbildīga par Krievijas spēku masīvu izvietošanu pie robežas ar Ukrainu un par Krievija spēku klātbūtni Krimas pussalā.

Promsvyazbank saņem tiešas norādes no Krievijas Federācijas prezidenta Vladimir Putin un tādējādi sniedz finansiālu un materiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Ukrainas destabilizāciju un nelikumīgo Krimas aneksiju.

Promsvyazbank darbojas Krimas pussalā.

Tāpēc viņš kā Promsvyazbank vadītājs ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

28.2.2022.

2.

Vienības

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

56.

Gas Industry Insurance Company SOGAZ

(Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» АО «СОГАЗ»)

Adrese: Sakharov boulevard 10, Moscow, 107078, Krievijas Federācija

Tālrunis:

+7 8(495) 234-44-24

+7 8 800 333 0 888

Vietne: https://sogaz.ru

E-pasts: sogaz@sogaz.ru; cf@sogaz.ru

Akciju sabiedrība “Gas Industry Insurance Company SOGAZ” apdrošināja dzelzceļa infrastruktūras būvniecību (šī infrastruktūra savieno tiltu pāri Kerčas šaurumam un Taman ostu) un pārapdrošināja tilta būvniecību pāri Kerčas šaurumam. Tādējādi tā atbalstīja nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

28.2.2022.”


Top