EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0957

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/957 (2021. gada 31. maijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

C/2021/4032

OJ L 211, 15.6.2021, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/957/oj

15.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/957

(2021. gada 31. maijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji pamatojas uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 31. maijā

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Gerassimos THOMAS


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Ovāls izstrādājums, apmēram 180 cm garš un platākajā punktā – 95 cm plats. Sastāv no vaļīgi tamborētas tīklveidīgas struktūras tekstildrānas, kas piestiprināta piepūšamai plastmasas caurulei, kura tekstilaudumu ierāmē. Caurules vienā pusē piestiprināts piepūšams plastmasas spilvens. Caurule un spilvens ir pilnībā apvilkti ar austu tekstildrānu no sintētisko pavedienu dzijas.

Izstrādājuma ārējā virsma ir pilnībā no tekstilmateriāliem, kuri izstrādājuma tilpumā ir pārsvarā pār plastmasu. Sevišķi tīklveidīgā struktūra, uz kuras var novietoties lietotājs, ir pilnībā no tekstilmateriāla. Tomēr izstrādājuma masā un vērtībā plastmasa ir pārsvarā pār tekstilmateriāliem.

Izstrādājums ir konstruēts kā peldlīdzeklis līdzīgi piepūšamajam ūdens matracim.

Sk. attēlu  (*1).

6306 90 00

Klasifikācija ir noteikta, ievērojot Kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1., 3.b) un 6. vispārīgo noteikumu, Kombinētās nomenklatūras XI sadaļas 7. piezīmes f) punktu un KN kodu 6306 un 6306 90 00 formulējumu.

Izstrādājums ir salikta prece, kas sastāv no dažādiem materiāliem (tekstildrānas un plastmasas) 3.b) vispārīgā interpretācijas noteikuma nozīmē.

Klasificēšana ar KN kodu 3926 90 97 pie citādiem plastmasas izstrādājumiem ir izslēgta, tāpēc ka izstrādājumam pēc izskata, taustes vai, ja uz tā novietojas, ir tekstilizstrādājuma objektīvās īpašības, jo tā ārējās virsmas materiāls izgatavots pilnībā no tekstilmateriāla. Plastmasai ir svarīga nozīme, lai izstrādājumu varētu izmantot par peldlīdzekli, tomēr izstrādājuma vidū esošā tīklveidīgā tekstildrāna ir svarīga, lai cilvēks varētu novietoties uz peldlīdzekļa, kas peld pa ūdens virsu. Tāpēc tekstilmateriāli (ārējās virsmas materiāls, tamborētā tīklveida tekstildrāna) kopumā nosaka izstrādājuma pamatīpašības 3.b) vispārīgā interpretācijas noteikuma nozīmē.

Ņemot vērā izstrādājuma objektīvās īpašības (paredzēts līdzņemšanai uz dažādām vietām un izmantošanai tajās uz laiku, viegls, viegli pārvadājams un vienkārši uzstādāms, līdzinās piepūšamajiem matračiem), tas ir paredzēts tūrismam. Sk. arī KN skaidrojumus pozīcijai 6306 90 00 un Harmonizētās sistēmas skaidrojumus par pozīciju 6306 pirmās daļas 5. punktu.

Izstrādājums tāpēc jāklasificē ar KN kodu 6306 90 00 pie “citādiem tūrisma piederumiem”.

Image 1


(*1)  Attēls pievienots tikai informācijai.


Top