EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0595

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/595 (2021. gada 12. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

ST/6739/2021/INIT

OJ L 125, 13.4.2021, p. 58–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/595/oj

13.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/58


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/595

(2021. gada 12. aprīlis),

ar kuru groza Lēmumu 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

Eiropas Savienības Padome,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 12. aprīlī pieņēma Lēmumu 2011/235/KĀDP (1).

(2)

Pamatojoties uz Lēmuma 2011/235/KĀDP pārskatīšanu, Padome uzskata, ka tajā izklāstītie ierobežojošie pasākumi būtu jāatjauno līdz 2022. gada 13. aprīlim.

(3)

Viena Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumā iekļautā persona ir mirusi, un ierakstu par šo personu minētajā pielikumā būtu jāsvītro. Padome ir arī secinājusi, ka būtu jāatjaunina ieraksti par 34 personām un vienu vienību, kas iekļautas Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumā.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2011/235/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2011/235/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šo lēmumu piemēro līdz 2022. gada 13. aprīlim. To pastāvīgi pārskata. Ja Padome uzskata, ka lēmuma mērķi nav sasniegti, lēmumu atjauno vai attiecīgi groza.”;

2)

pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 12. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. P. ZACARIAS


(1)  Padomes Lēmums 2011/235/KĀDP (2011. gada 12. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā (OV L 100, 14.4.2011., 51. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumu (“1. un 2. pantā minēto personu un vienību saraksts”) groza šādi:

1)

sarakstā, kas izklāstīts sadaļā “Personas”, svītro 16. ierakstu (attiecībā uz HADDAD Hassan (jeb Hassan ZAREH DEHNAVI);

2)

ierakstus attiecībā uz turpmāk norādītajām 34 personām un vienu vienību aizstāj ar šādiem ierakstiem:

Personas

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

“1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Dzimšanas vieta: Tehran (Irāna)

Dzimšanas datums: 1961. gads

Dzimums: vīrietis

Bijušais bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieka vecākais padomdevējs drošības jautājumos. Irānas valsts policijas priekšnieks no 2005. gada līdz 2015. gada sākumam. Viņš bija arī Irānas kiberdrošības policijas (iekļauta sarakstā) priekšnieks no 2011. gada janvāra līdz 2015. gada sākumam. Viņa pakļautībā esošie spēki 2009. gada 15. jūnijā veica nežēlīgus uzbrukumus pret miermīlīgiem protestētājiem un varmācīgu nakts uzbrukumu Tehran universitātes kopmītnēs. Bijušais Irānas Headquarters in support of the Yemeni People vadītājs.

12.4.2011.

4.

FAZLI Ali

Dzimums: vīrietis

Amats: brigādes ģenerālis

Imam Hossein Cadet College bijušais direktors (2018. gads – 2020. gada jūnijs). Bijušais Basij komandiera vietnieks (2009.–2018. gadā), IRGC Seyyed al-Shohada Corps vadītājs, Tehran province (līdz 2010. gada februārim). Seyyed al-Shohada Corps gādā par drošību Tehran provincē un viņam bija būtiska loma nežēlīgajā protestētāju apspiešanā 2009. gadā.

12.4.2011.

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Dzimums: vīrietis

Imam Hossein University (Guardians of the Revolution) pasniedzēju personāla loceklis. Bijušais Army Command and General Staff College (DAFOOS) vadītājs. Bijušais IRGC Seyyed al-Shohada Corps vadītājs, Tehran province. Seyyed al-Shohada Corps bija būtiska loma, 2009. gadā organizētajā protestētāju apspiešanā.

12.4.2011.

11.

RAJABZADEH Azizollah

Dzimums: vīrietis

Kopš 2014. gada Urban Order Headquarters komandieris. Bijušais Tehran Disaster Mitigation Organisation vadītājs (2010.–2013. gadā). Būdams Tehran policijas priekšnieks līdz 2010. gada janvārim, viņš bija atbildīgs par vardarbīgiem policijas uzbrukumiem protestētājiem un studentiem. Viņš kā Tehran teritorijas tiesībsargājošo spēku komandieris ir augstākā amatpersona, kas apsūdzēta par varmācībām Kahrizak ieslodzījuma centrā 2009. gada decembrī.

12.4.2011.

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Dzimšanas vieta: Najafabad (Irāna)

Dzimšanas datums: 1950. gada 3. decembris

Dzimums: vīrietis

Assembly of Experts loceklis un augstākā garīgā līdera pārstāvis Markazi (“centrālajā”) provincē, un Augstākās administratīvās tiesas vadītājs. Irānas ģenerālprokurors līdz 2009. gada septembrim, kā arī bijušais izlūkošanas ministrs Khatami prezidentūras laikā. Kā Irānas ģenerālprokurors viņš pavēlēja sarīkot paraugprāvas pēc pirmajiem pēcvēlēšanu protestiem un pārraudzīja minētās prāvas, kurās apsūdzētajiem bija liegtas viņu tiesības un neļauts sazināties ar advokātu.

12.4.2011.

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Dzimšanas vieta: Yazd (Irāna)

Dzimšanas datums: 1953. gads

Dzimums: vīrietis

Kopš 2019. gada 29. aprīļa Augstākās tiesnešu disciplinārtiesas padomnieks. Bijušais Tehran ģenerālprokurors (2009. gada augusts–2019. gada aprīlis). Dolatabadi birojs izvirzīja apsūdzību lielam skaitam protestētāju, tostarp personām, kuras piedalījās Ashura dienas protestos 2009. gada decembrī. 2009. gada septembrī viņš pavēlēja slēgt Karroubi biroju un arestēt vairākus reformistu politiķus, un 2010. gada jūnijā viņš aizliedza divas reformistu politiskās partijas. Viņa birojs apsūdzēja protestētājus par “Muharebeh” jeb “naidu pret dievu”, par ko piespriež nāvessodu, un liedza pienācīgu tiesas procesu tiem, kurus gaidīja nāvessods. Viņa birojs, apspiežot politisko opozīciju plašāk, vērsās arī pret reformistiem, cilvēktiesību aktīvistiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un arestēja tos.

2018. gada oktobrī viņš paziņoja plašsaziņas līdzekļiem, ka četri aizturēti Irānas vides aktīvisti tiks apsūdzēti par “samaitātības sēšanu uz Zemes”, par ko piespriež nāvessodu.

12.4.2011.

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Dzimšanas vieta: Ejiyeh (Irāna)

Dzimšanas datums: aptuveni 1956. gads

Dzimums: vīrietis

Konsultatīvās padomes (Expediency Council) loceklis. Irānas ģenerālprokurors no 2009. gada septembra līdz 2014. gadam. Bijušais tiesu sistēmas vadītāja vietnieks un runaspersona. Bijušais izlūkošanas ministrs 2009. gada vēlēšanu laikā. Kamēr viņš 2009. gada vēlēšanu laikā bija izlūkošanas ministrs, viņa pakļautībā esošie izlūkošanas aģenti bija atbildīgi par simtiem aktīvistu, žurnālistu, disidentu un reformistu politiķu aizturēšanu, spīdzināšanu un par nepatiesu atzīšanos izspiešanu no tiem. Turklāt politiķi bija spiesti sniegt nepatiesas liecības neizturamās pratināšanās, ieskaitot spīdzināšanu, varmācību, šantāžu un ģimenes locekļu iebiedēšanu.

12.4.2011.

22.

MORTAZAVI Said

Dzimšanas vieta: Meybod, Yazd (Irāna)

Dzimšanas datums: 1967. gads

Dzimums: vīrietis

Labklājības sistēmas vadītājs no 2011. gada līdz 2013. gadam. Tehran ģenerālprokurors līdz 2009. gada augustam. Kā Tehran ģenerālprokurors viņš izdeva vispārēju pavēli, ko izmantoja simtiem aktīvistu, žurnālistu un studentu aizturēšanai. 2010. gada janvārī parlamentārā izmeklēšana atzina, ka viņš ir tieši atbildīgs par to trīs cietumnieku aizturēšanu, kuri vēlāk ieslodzījumā nomira. Viņu atstādināja no amata 2010. gada augustā pēc Irānas tiesu iestāžu veiktās izmeklēšanas par viņa iesaisti trīs vīriešu nāvē, kurus aizturēja saskaņā ar viņa pavēlēm pēc vēlēšanām.

2014. gada novembrī Irānas iestādes oficiāli atzina viņa lomu aizturēto nāvē. 2015. gada 19. augustā Irānas tiesa viņu attaisnoja apsūdzībās par triju jauniešu spīdzināšanu un nāvi Kahrizak ieslodzījuma centrā 2009. gadā. Sodīts ar cietumsodu 2017. gadā un atbrīvots 2019. gada septembrī.

12.4.2011.

27.

ZARGAR Ahmad

Dzimums: vīrietis

Augstākās tiesas tiesnesis un Tehran Revolucionārās tiesas vadītājs. Organizācijas “Organization for the Preservation of Morality” vadītājs. Bijušais Īpašās ekonomiskās korupcijas tiesas 2. nodaļas tiesnesis. Bijušais Tehran Apelācijas tiesas tiesnesis, 36. nodaļa.

Viņš apstiprināja protestētāju ilgtermiņa ieslodzījuma un nāvessoda orderus.

12.4.2011.

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

Dzimums: vīrietis

Kopš 2020. gada februāra Parlamenta deputāts. Bijušais Irānas Augstās cilvēktiesību padomes padomnieks (līdz 2019. gadam). Bijušais Augstās cilvēktiesību padomes sekretārs. Bijušais Ilam provinces gubernators. Bijušais politiskais direktors Iekšlietu ministrijā. Kā Likuma par politisko partiju un grupu darbību 10. pantā paredzētās komitejas vadītājs viņš bija atbildīgs par demonstrāciju un citu publisku pasākumu atļaušanu un politisko partiju reģistrāciju.

2010. gadā viņš apturēja divu ar Mousavi saistīto reformistu politisko partiju darbību: Islamic Iran Participation Front darbību un Islamic Revolution Mujahedeen Organisation darbību. Kopš 2009. gada viņš ir pastāvīgi un konsekventi aizliedzis visus nevalstisko organizāciju rīkotos mītiņus, tādējādi liedzot konstitucionālās tiesības paust protestu un izraisot daudzus miermīlīgu demonstrantu aizturēšanas gadījumus, kas ir pretrunā tiesībām uz pulcēšanās brīvību.

2009. gadā viņš arī opozīcijai nedeva atļauju rīkot sēru ceremoniju, lai pieminētu cilvēkus, kas tika nogalināti protestos saistībā ar prezidenta vēlēšanām.

10.10.2011.

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Dzimums: vīrietis

Bijušais Irānas Narkotiku kontroles štāba (Iran’s Drug Control Headquarters) (jeb Narkotiku apkarošanas štāba (Anti-Narcotics Headquarters)) ģenerāldirektors. Bijušais Tehran policijas priekšnieks. Viņam pakļautie policijas spēki bija atbildīgi par ārpustiesas vardarbību pret aizdomās turētām personām aizturēšanas un pirmstiesas ieslodzījuma laikā. Tehran policija bija iesaistīta arī iebrukumos Tehran universitātes kopmītnēs 2009. gada jūnijā, kad, kā norāda Irānas Majlis komisija, policija un Basiji ievainoja vairāk nekā 100 studentu. Līdz 2018. gadam – dzelzceļa policijas vadītājs.

10.10.2011.

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (jeb AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Dzimšanas vieta: Dezful (Irāna)

Dzimšanas datums: 1956. gada 20. maijs

Dzimums: vīrietis

Tieslietu ministrs. Bijušais Īpašās izmeklēšanas biroja direktors. Līdz 2016. gada jūlijam iekšlietu ministra vietnieks un Publiskā reģistra vadītājs. Kopš 2014. gada aprīļa Tiesnešu disciplinārtiesas padomnieks. Bijušais Tehran tiesu iestāžu priekšsēdētājs. Kā Tehran tiesu iestāžu priekšsēdētājs viņš bija atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem, patvaļīgas aizturēšanas gadījumiem, tiesību liegšanu ieslodzītajiem un daudzu nāvessodu izpildi.

10.10.2011.

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Dzimums: vīrietis

Kopš 2020. gada jūnija Tiesu inspekcijas, uzraudzības un veiktspējas izvērtēšanas ģenerāldirektors. Bijušais Qom ģenerālprokurors (2008.–2017. gadā) un bijušais cietumu ģenerāldirektorāta priekšnieks. Viņš bija atbildīgs par to, ka Qom patvaļīgi aizturēja desmitiem pārkāpēju un vardarbīgi pret viņiem izturējās. Viņš bija līdzvainīgs nopietnos pārkāpumos pret tiesībām uz taisnīgu tiesu, veicinot pārmērīgu un arvien biežāku nāvessoda izmantošanu un krasu izpildīto nāvessodu skaita pieaugumu 2009. un 2010. gadā.

10.10.2011.

40.

HABIBI Mohammad Reza

Dzimums: vīrietis

Isfahan galvenais tiesnesis. Bijušais Isfahan ģenerālprokurors. Bijušais Tieslietu ministrijas biroja vadītājs Yazd. Bijušais Isfahan prokurora vietnieks. Līdzvainīgs tiesas procesos, kuros apsūdzētajiem tika liegta taisnīga tiesa, piemēram, lietā pret Abdollah Fathi, ko sodīja ar nāvi 2011. gada maijā pēc tam, kad tiesas laikā 2010. gada martā Habibi neņēma vērā viņa tiesības tikt uzklausītam un garīgās veselības problēmas. Tādēļ viņš bija līdzatbildīgs par to, ka tika smagi pārkāptas tiesības uz pienācīgu procesu, tādējādi sekmējot krasu izpildīto nāvessodu skaita pieaugumu 2011. gadā.

10.10.2011.

41.

HEJAZI Mohammad

Dzimšanas vieta: Isfahan (Irāna)

Dzimšanas datums: 1956. gads

Dzimums: vīrietis

IRGC Quds spēku komandiera vietnieks kopš 2020. gada, kad pēc ģenerāļa Qasem Soleimani nonāvēšanas tika reorganizēta minēto spēku komandķēde. Kā IRGC ģenerālim viņam bija būtiska loma Irānas “ienaidnieku” iebiedēšanā un draudēšanā viņiem. Kā bijušajam IRGC Sarollah Corps vadītājam Tehran un bijušajam Basij spēku vadītājam viņam bija liela nozīme protestētāju apspiešanā pēc vēlēšanām 2009. gadā.

10.10.2011.

44.

JAZAYERI Massoud

Dzimums: vīrietis

Amats: brigādes ģenerālis

Kopš 2018. gada aprīļa Irānas bruņoto spēku kopējā štāba priekšnieka padomnieks kultūras jautājumos. Kopējā Irānas bruņoto spēku militārajā štābā brigādes ģenerālis Massoud Jazayeri bija štāba priekšsēdētāja vietnieks kultūras un mediju jautājumos (jeb State Defence Publicity HQ). Viņš kā štāba priekšnieka vietnieks aktīvi piedalījās 2009. gada protestu apspiešanā. Kādā Kayhan intervijā viņš brīdināja, ka daudzi protestētāji gan Irānā, gan ārpus tās ir identificēti un ka pienāks laiks, kad ar tiem tiks galā.

Viņš atklāti aicināja piemērot represijas pret ārvalstu plašsaziņas līdzekļu punktiem un pret Irānas opozīciju. 2010. gadā viņš prasīja, lai valdība pieņemtu bargākus likumus pret tiem Irānas iedzīvotājiem, kas sadarbojas ar ārvalstu mediju avotiem.

10.10.2011.

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Dzimšanas vieta: Yazd (Irāna)

Dzimšanas datums: 1957. gads

Dzimums: vīrietis

Yazd provinces parlamenta deputāts. Bijušais Revolutionary Guards deputāts parlamentāros jautājumos. No 2011. gada līdz 2016. gadam parlamenta deputāts no Yazd provinces un parlamenta Valsts drošības politikas un ārpolitikas komisijas loceklis. Bijušais studentu Basij spēku komandieris. Šajā amatā viņš bija aktīvi iesaistīts protestu apspiešanā un ideoloģiskā bērnu un jauniešu ietekmēšanā, lai turpinātu apspiest runas brīvību un neapmierinātību. Būdams parlamenta Valsts drošības politikas un ārpolitikas komisijas loceklis, viņš publiski atbalstīja valdības opozīcijas apspiešanu.

10.10.2011.

46.

KAMALIAN Behrouz (jeb Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Dzimšanas vieta: Tehran (Irāna)

Dzimšanas datums: 1983. gads

Dzimums: vīrietis

Ar Irānas režīmu saistītās kibergrupas “Ashiyaneh” vadītājs. Behrouz Kamalian izveidotā kibergrupa “Ashiyaneh” Digital Security ir atbildīga par intensīviem kiberuzbrukumiem, kas vērsti pret valstī esošajiem oponentiem un reformistiem, kā arī ārvalstu iestādēm. Kamalian izveidotās “Ashiyaneh” organizācijas darbs palīdzēja režīmam apspiest opozīciju, un šī apspiešana bija saistīta ar daudziem smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem 2009. gadā. Gan Kamalian, gan “Ashiyaneh” kibergrupa turpināja savu darbību vismaz līdz 2020. gada janvārim.

10.10.2011.

47.

KHALILOLLAHI Moussa (jeb KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Dzimšanas vieta: Tabriz (Irāna)

Dzimšanas datums: 1963. gads

Dzimums: vīrietis

Tabriz prokurors no 2010. līdz 2019. gadam. Viņš bija iesaistīts Sakineh Mohammadi-Ashtiani lietā un bija līdzatbildīgs par to, ka tika smagi pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu.

10.10.2011.

48.

MAHSOULI Sadeq (jeb MAHSULI Sadeq)

Dzimšanas vieta: Oroumieh (Irāna)

Dzimšanas datums: 1959. gads vai 1960. gads

Dzimums: vīrietis

Paydari Front (Front of Islamic Stability) ģenerālsekretāra vietnieks. Bijušā prezidenta Mahmoud Ahmadinejad bijušais padomnieks, bijušais Konsultatīvās padomes (Expediency Council) loceklis un bijušais Perseverance Front priekšsēdētāja vietnieks. Labklājības un sociālās nodrošināšanas ministrs no 2009. gada līdz 2011. gadam. Iekšlietu ministrs līdz 2009. gada augustam. Mahsouli kā iekšlietu ministra pakļautībā bija visi policijas spēki, iekšlietu ministrijas drošības aģenti un aģenti civildrēbēs. Viņa pakļautībā esošie spēki bija atbildīgi par uzbrukumiem Tehran universitātes kopmītnēm 2009. gada 14. jūnijā un studentu spīdzināšanu ministrijas pagrabos (bēdīgi slavenais 4. pagrabstāvs). Pret citiem protestētājiem tika vērsta nežēlīga varmācība Kahrizak ieslodzījuma centrā, ko veica Mahsouli pakļautībā esošā policija.

10.10.2011.

53.

TALA Hossein (jeb TALA Hosseyn)

Dzimšanas vieta: Tehran (Irāna)

Dzimšanas datums: 1969. gads

Dzimums: vīrietis

Eslamshahr mērs. Bijušais Irānas parlamenta deputāts. Bijušais Tehran provinces ģenerālgubernators (“Farmandar”) līdz 2010. gada septembrim, viņš jo īpaši bija atbildīgs par policijas spēku iejaukšanos un tādējādi par represijām pret demonstrantiem. Viņš 2010. gada decembrī saņēma balvu par ieguldījumu pēc vēlēšanām notikušajās represijās.

10.10.2011.

54.

TAMADDON Morteza (jeb TAMADON Morteza)

Dzimšanas vieta: Shahr Kord-Isfahan (Irāna)

Dzimšanas datums: 1959. gads

Dzimums: vīrietis

Bijušais Tehran provinces Sabiedriskās drošības padomes vadītājs. Bijušais Tehran provinces IRGC ģenerālgubernators. Kā gubernatoram un Tehran provinces Valsts drošības padomes vadītājam viņam bija vispārēja atbildība par visām represīvajām darbībām, ko IRGC paveikusi Tehran provincē, tostarp par politisko protestu apspiešanu kopš 2009. gada jūnija. Šobrīd Khajeh Nasireddin Tusi University of Technology valdes loceklis.

10.10.2011.

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (jeb HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed un Sayyid)

Dzimšanas vieta: Rafsanjan, Kerman (Irāna)

Dzimšanas datums: 1961. gada 23. jūlijs

Dzimums: vīrietis

Bijušā prezidenta Mahmoud Ahmadinejad padomnieks un striktas politiskās frakcijas YEKTA runaspersona. Kultūras un islāma vadības ministrs (2009.–2013. gadā). Kā bijušais IRGC loceklis viņš bija iesaistīts žurnālistu apspiešanā.

10.10.2011.

63.

TAGHIPOUR Reza

Dzimšanas vieta: Maragheh (Irāna)

Dzimšanas datums: 1957. gads

Dzimums: vīrietis

11. Irānas parlamenta deputāts (Tehran vēlēšanu apgabals). Supreme Cyberspace Council loceklis. Bijušais Tehran pilsētas domes loceklis. Bijušais informācijas un komunikāciju ministrs (2009.–2012. gadā).

Būdams informācijas ministrs, viņš bija viens no augstākā līmeņa amatpersonām, kas atbild par cenzūru un kontroli pār darbībām internetā, kā arī visu veidu sakariem (jo īpaši mobilajiem sakariem). Pratinot politiski ieslodzītos, pratinātāji izmanto viņu personas datus, sūtījumus un saziņu. Pēc 2009. gada prezidenta vēlēšanām un ielu demonstrāciju laikā vairākkārt tika atslēgti mobilie sakari un īsziņu pakalpojumi, traucēta satelītu televīzijas kanālu uztveršana, vietējā mērogā tika bloķēts internets vai vismaz samazināts tā ātrums.

23.3.2012.

65.

LARIJANI Sadeq

Dzimšanas vieta: Najaf (Irāka)

Dzimšanas datums: 1960. gads vai 1961. gada augusts

Dzimums: vīrietis

2018. gada 29. decembrī iecelts par Expediency Council vadītāju. Bijušais tiesu sistēmas vadītājs (2009.–2019. gadā). Tiesu sistēmas vadītājam ir jāsniedz piekrišana un jāparaksta lēmums par visiem sodiem, kas saistīti ar qisas (atriebību), hohoud (noziegumiem pret dievu) un ta’zirat (noziegumiem pret valsti). Tostarp arī spriedumus par nāvessodu, pēršanu un locekļu amputāciju. Viņš ir personīgi parakstījis daudzus spriedumus par nāvessodu, kuri ir pretrunā starptautiskiem standartiem, tostarp par nomētāšanu ar akmeņiem, pakāršanu, nepilngadīgo sodīšanu ar nāvi un publisku sodīšanu ar nāvi, piemēram, gadījumos, kad ieslodzītie ir tikuši pakārti no tiltiem tūkstošiem cilvēku acu priekšā. Tātad viņš ir veicinājis lielu skaitu nāvessodu. Viņš ir arī apstiprinājis spriedumus par miesas sodiem, piemēram, par locekļu amputāciju un skābes pilināšanu notiesātu personu acīs. Kopš Sadeq Larijani stāšanās amatā ir ievērojami pieaudzis patvaļīgas politiski ieslodzīto, cilvēktiesību aizstāvju un minoritāšu pārstāvju aizturēšanas gadījumu skaits. Sadeq Larijani ir atbildīgs arī par to, ka Irānas tiesu procesos sistemātiski netiek ievērotas tiesības uz taisnīgu tiesu.

23.3.2012.

66.

MIRHEJAZI Ali

Dzimums: vīrietis

Pieder pie augstākajam garīgajam līderim pietuvinātām aprindām, ir viens no tiem, kas atbild par kopš 2009. gada īstenotās protestu apspiešanas plānošanu un ir saistīts ar tiem, kas atbildīgi par protestu apspiešanu.

Viņš bija atbildīgs arī par sabiedrības nemieru apspiešanas plānošanu 2017. un 2018. gada decembrī un 2019. gada novembrī.

23.3.2012.

67.

SAEEDI Ali

Dzimums: vīrietis

Augstākā garīgā līdera politiskās ideoloģijas biroja vadītājs. Bijušais augstākā garīgā līdera pārstāvis Pasdaran (1995.–2020. gadā), pirms tam bija tikai militāro aprindu pārstāvis, proti, darbojies Pasdaran izlūkošanas dienestā. Būdams šajā amatā, viņš darbojās kā neaizvietojams saziņas kanāls, kas augstākā garīgā līdera biroja pavēles nodod Pasdaran represiju aparātam.

23.3.2012.

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Dzimšanas vieta: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (South) (Irāna)

Dzimšanas datums: 1967. gads

Dzimums: vīrietis

Kopš 2019. gada 16. septembraMostazafan Foundation nekustamo īpašumu filiāles vadītājs, kuru tieši vada augstākais garīgais līderis Khamenei. Līdz 2019. gada novembrim Foundation Astan Qods Razavi Tehran filiāles direktors. Bijušais Irānas otrās lielākās pilsētas Mashhad mērs, tur regulāri notiek publiska nāvessodu izpilde. Bijušais iekšlietu ministra vietnieks politikas jautājumos, iecelts 2009. gadā. Šajā amatā viņš bija atbildīgs par represiju vēršanu pret personām, kas publiski aizstāvēja savas likumīgās tiesības, tostarp vārda brīvību. Vēlāk viņu iecēla par Irānas vēlēšanu komitejas vadītāju 2012. gada parlamenta vēlēšanām un 2013. gada prezidenta vēlēšanām.

23.3.2012.

73.

FARHADI Ali

Dzimums: vīrietis

Tehran Tieslietu ministrijas Juridisko lietu un publisko pārbaužu inspektorāta vadītāja vietnieks. Bijušais Karaj prokurors. Atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp kā prokurors piedalījies tiesas procesos, kuros piesprieda nāvessodu. Laikā, kad viņš strādāja par prokuroru, Karaj reģionā tika izpildīti daudzi nāvessodi.

23.3.2012.

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Dzimums: vīrietis

Bijušais Evin cietuma priekšnieks (2012.–2015. gadā). Laikā, kad viņš ieņēma šo amatu, apstākļi cietumā pasliktinājās, un ziņojumos tiek minēts, ka ir pastiprinājusies slikta izturēšanās pret ieslodzītajiem. 2012. gada oktobrī deviņas ieslodzītās uzsāka bada streiku, protestējot pret to, ka tiek pārkāptas viņu tiesības, un pret cietumsargu vardarbīgo izturēšanos.

12.3.2013.

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (jeb Haj-agha Sarafraz)

Dzimšanas vieta: Tehran (Irāna)

Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads

Dzīvesvieta: Tehran

Dzimums: vīrietis

Bijušais Supreme Cyberspace Council loceklis. Bijušais Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) priekšsēdētājs (2014.–2016. gadā). Bijušais IRIB World Service un Press TV vadītājs, atbildīgs par visiem lēmumiem, kas saistīti ar raidījumu programmu veidošanu. Cieši saistīts ar valsts drošības aparātu. Viņa vadībā Press TV kopā ar IRIB ir sadarbojusies ar Irānas drošības dienestiem un prokuroriem, lai pārraidītu vardarbīgi panāktu aizturēto atzīšanos, tostarp irāņu izcelsmes kanādiešu žurnālista un kinorežisora Maziar Bahari atzīšanos nedēļas raidījumā “Iran Today”. Neatkarīgais apraides regulators OFCOM piemēroja Press TV Apvienotajā Karalistē sodu 100 000 GBP apmērā par 2011. gadā pārraidīto Bahari atzīšanos, kas tika filmēta cietumā un no Bahari panākta spaidu kārtā. Tādējādi Sarafraz ir saistīts ar tiesību pārkāpumiem attiecībā uz tiesībām uz pienācīgu procesu un taisnīgu tiesu.

12.3.2013.

84.

EMADI Hamid Reza (jeb Hamidreza Emadi)

Dzimšanas vieta: Hamedan (Irāna)

Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads

Dzīvesvieta: Tehran

Darba vieta: Press TV vadība, Tehran

Dzimums: vīrietis

Press TV ziņu nodaļas direktors. Bijušais Press TV vecākais producents.

Atbildīgs par to, ka tika producēta un pārraidīta vardarbīgi panākta aizturēto, tostarp žurnālistu, politisko aktīvistu un pie kurdu un arābu minoritātēm piederošu personu, atzīšanās, pārkāpjot starptautiski atzītās tiesības uz taisnīgu tiesu un pienācīgu tiesas procesu. Neatkarīgais apraides regulators OFCOM piemēroja Press TV sodu 100 000 GBP apmērā par to, ka 2011. gadā tika pārraidīta irāņu izcelsmes kanādiešu žurnālista un kinorežisora Maziar Bahari vardarbīgi panāktā atzīšanās, kas tika filmēta cietumā un no Bahari panākta spaidu kārtā. NVO ir ziņojušas par jauniem gadījumiem, kad televīzijā Press TV tika pārraidīta vardarbīgi panākta atzīšanās. Tādējādi Emadi ir saistīts ar tiesību pārkāpumiem attiecībā uz tiesībām uz pienācīgu tiesas procesu un taisnīgu tiesu.

12.3.2013.

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Dzimšanas vieta: Jahrom (Irāna)

Dzimšanas datums: 1964. gads

Dzimums: vīrietis

Bijušais Shiraz Revolucionārās prokuratūras vadītājs. Atbildīgs par nelikumīgu apcietināšanu un sliktu izturēšanos pret politiskajiem aktīvistiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, bahājiešu (Baha’i) ticības piekritējiem un ieslodzītajiem pārliecības dēļ, kuru tiesības tika pārkāptas, kuri tika spīdzināti, pratināti un kuriem tika liegta pieeja juristu pakalpojumiem un pienācīgs tiesas process. Musavi-Tabar parakstīja pavēles bēdīgi slavenajā Aizturēšanas centrā Nr. 100 (vīriešu cietumā), tostarp pavēli, ar ko uz trim gadiem vieninieka kamerā ieslodzīja bahājiešu ticības dēļ apcietināto sievieti Raha Sabet.

12.3.2013.

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Dzimums: vīrietis

Tiesu iestāžu pārraudzības direktora vietnieks (kopš 2018. gada 13. oktobra). Bijušais “Commission to Determine the Instances of Criminal Content” vadītājs; tā ir valsts organizācija, kuras pārziņā ir tiešsaistes cenzūra un kibernoziedzības jautājumi. Viņa vadībā komisija ir noteikusi, kas ir “kibernoziegums”, izmantojot vairākas neskaidras kategorijas, kas par noziedzīgu nodarījumu atzīst tāda satura izveidi un publicēšanu, kuru režīms uzskata par nepiemērotu. Viņš bija atbildīgs par to, ka kopš 2012. gada septembra tiek apkarotas un bloķētas vairākas opozīcijas vietnes, elektroniski laikraksti, emuāri, cilvēktiesību jautājumu NVO vietnes, kā arī Google un Gmail. Viņš un komisija aktīvi piedalījās emuāru rakstītāja Sattar Beheshti nonāvēšanā apcietinājumā 2012. gada novembrī. Tādējādi viņa vadītā komisija ir tieši atbildīga par sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem, jo īpaši cenzējot tīmekļa vietnes un liedzot tām piekļuvi plašai sabiedrībai, kā arī atsevišķos gadījumos vispār liedzot piekļuvi internetam.

12.3.2013.”;

Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

“1.

Kiberdrošības policija

Vieta: Tehran (Irāna)

Tīmekļa vietne:http://www.cyberpolice.ir

Irānas kiberdrošības policija, kas dibināta 2011. gada janvārī, ir Irānas Islāma republikas policijas atsevišķa nodaļa, un to vada Vahid Majid. Kopš tās darbības sākuma līdz 2015. gada sākumam to vadīja Esmail Ahmadi-Moqaddam (iekļauts sarakstā). Ahmadi-Moqaddam uzsvēra, ka kiberdrošības policija apkaros pretrevolucionāros un disidentu grupējumus, kas 2009. gadā izmantojuši sociālos tīklus internetā, lai izraisītu protesta pasākumus pret prezidenta Mahmoud Ahmadinejad pārvēlēšanu. Kiberdrošības policija 2012. gada janvārī izdeva jaunas pamatnostādnes interneta kafejnīcām, pieprasot lietotājiem norādīt personas datus, kurus kafejnīcu īpašnieki saglabās sešus mēnešus, kā arī informāciju par to, kādas tīmekļa vietnes tika apmeklētas. Šajos noteikumos kafejnīcu īpašniekiem tiek prasīts arī uzstādīt videonovērošanas kameras un saglabāt ierakstus sešus mēnešus. Ar šiem jaunajiem noteikumiem var tikt radīts tāds reģistrācijas žurnāls, kuru iestādes var izmantot, lai atklātu aktīvistus vai jebkuru citu personu, ko uzskata par apdraudējumu valsts drošībai.

Irānas plašsaziņas līdzekļi 2012. gada jūnijā ziņoja, ka kiberdrošības policija sāks virtuālo privāto tīklu sagraušanu. 2012. gada 30. oktobrī kiberdrošības policija bez apcietināšanas ordera apcietināja emuāru rakstītāju Sattar Beheshti par “darbībām sociālajos tīklos un Facebook, kas vērstas pret valsts drošību”. Savā emuārā Beheshti bija kritizējis Irānas valdību. 2012. gada 3. novembrīBeheshti tika atrasts miris savā cietuma kamerā, un tiek uzskatīts, ka kiberdrošības policijas amatpersonas viņu bija spīdzinājušas līdz nāvei. Kiberdrošības policija ir atbildīga par daudzu “Telegram Group” administratoru arestiem saistībā ar valsts mēroga protestiem 2019. gada novembrī.

12.3.2013.”


Top