EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2042

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2042 (2020. gada 11. decembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2020/464 groza attiecībā uz tās piemērošanas sākumdienu un dažiem citiem datumiem, kuri ir nozīmīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu piemērošanai (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/8722

OJ L 420, 14.12.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2042/oj

14.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 420/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2042

(2020. gada 11. decembris),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2020/464 groza attiecībā uz tās piemērošanas sākumdienu un dažiem citiem datumiem, kuri ir nozīmīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu piemērošanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (1), un jo īpaši tās 10. panta 6. punktu, 14. panta 3. punktu, 15. panta 3. punktu, 16. panta 3. punktu, 17. panta 3. punktu un 26. panta 7. punkta d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma un ar to saistītās sabiedrības veselības krīzes dēļ ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1693 (2) Regulas (ES) 2018/848 piemērošanas sākumdiena, līdz ar citiem attiecīgajiem Regulā (ES) 2018/848 minētajiem datumiem, tika atlikta par vienu gadu.

(2)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/464 (3) nosaka konkrētus noteikumus par Regulas (ES) 2018/848 piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz dokumentiem, kuri vajadzīgi pārejas periodu atzīšanai ar atpakaļejošu spēku, attiecībā uz bioloģisko produktu ražošanu un dalībvalstu sniedzamo informāciju. Juridiskās noteiktības labad minētie noteikumi būtu jāpiemēro no Regulas (ES) 2018/848 piemērošanas sākumdienas.

(3)

Tādēļ ir nepieciešams Īstenošanas regulas (ES) 2020/464 piemērošanas sākumdienu un dažus citus tajā minētos attiecīgos datumus saskaņot ar Regulas (ES) 2018/848 piemērošanas sākumdienu.

(4)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2020/464 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Ņemot vērā nepieciešamību nekavējoties nodrošināt juridisko noteiktību bioloģiskās ražošanas nozarē saistībā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/464 piemērošanas sākumdienas atlikšanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas drīzāk.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2020/464 groza šādi:

1)

regulas 25. panta 4. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Minēto informāciju katru gadu sniedz līdz 30. jūnijam, bet pirmo reizi – par 2022. gadu – līdz 2023. gada 30. jūnijam”;

2)

regulas 26. panta 1., 5., 6. un 7. punktā vārdus “vēlākais no 2029. gada 1. janvāra” aizstāj ar vārdiem “vēlākais no 2030. gada 1. janvāra”;

3)

regulas 26. panta 2., 3. un 4. punktā vārdus “vēlākais no 2024. gada 1. janvāra” aizstāj ar vārdiem “vēlākais no 2025. gada 1. janvāra”;

4)

regulas 27. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 11. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1693 (2020. gada 11. novembris), ar ko Regulu (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu groza attiecībā uz tās piemērošanas datumu un dažiem citiem minētajā regulā norādītiem datumiem (OV L 381, 13.11.2020., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/464 (2020. gada 26. marts), ar ko nosaka konkrētus noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 piemērošanu attiecībā uz dokumentiem, kuri vajadzīgi pārejas periodu atzīšanai ar atpakaļejošu spēku, attiecībā uz bioloģisko produktu ražošanu un dalībvalstu sniedzamo informāciju (OV L 98, 31.3.2020., 2. lpp.).


Top