EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1684

Komisijas Regula (ES) 2020/1684 (2020. gada 12. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem VI pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/7725

OJ L 379, 13.11.2020, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1684/oj

13.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 379/42


KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/1684

(2020. gada 12. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem VI pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2009 (2009. gada 30. novembris) par kosmētikas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 31. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS) 2019. gada 13. decembra atzinumā (“SCCS atzinums”) (2) secināja, ka metoksipropilaminocikloheksēnilidēnetoksietilciānacetāta lietošana par UV filtru kosmētikas līdzekļos ar maksimālo koncentrāciju 3 % ir droša. SCCS atzinumā netika vērtēts inhalatīvais toksiskums, jo par to nebija sniegti dati. Tāpēc SCCS atzinums neattiecas uz tādiem izsmidzināmiem kosmētikas līdzekļiem, kurus ieelpojot var notikt saskare ar galapatērētāja plaušām.

(2)

SCCS atzinumā arī secināja, ka metoksipropilaminocikloheksēnilidēnetoksietilciānacetāts ir sekundārs amīns, tātad tam ir nosliece uz nitrozēšanos un nitrozamīna veidošanu. Tas nebūtu jālieto kombinācijā ar nitrozējošām vielām. Nitrozamīna saturam jābūt mazākam par 50 ppb.

(3)

Ņemot vērā SCCS atzinumu un lai ņemtu vērā tehnikas un zinātnes progresu, metoksipropilaminocikloheksēnilidēnetoksietilciānacetātu par UV filtru kosmētikas līdzekļos būtu jāatļauj lietot, nepārsniedzot 3 % koncentrāciju, izņemot lietojumus, kur viela varētu tikt ieelpota un tādējādi nonākt saskarē ar galapatērētāja plaušām.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1223/2009 VI pielikums.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 12. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.

(2)  SCCS/1605/19.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 VI pielikumā pievieno šādu ierakstu:

Atsauces numurs

Vielas identifikācija

Nosacījumi

Lietošanas noteikumu un brīdinājumu formulējums

Ķīmiskais nosaukums/INN/XAN

Kopīgais nosaukums sastāvdaļu glosārijā

CAS numurs

EK numurs

Kosmētikas līdzekļa veids, ķermeņa daļas

Maksimālā koncentrācija gatavā maisījumā

Citi

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“32

2-etoksietil (2Z)-2-ciān-2-[3-(3-metoksipropilamino) cikloheks-2-ēn-1-ilidēn]acetāts

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

1419401-88-9

700-860-3

 

3 %

Nelietot lietojumos, kur viela varētu tikt ieelpota un tādējādi nonākt saskarē ar galapatērētāja plaušām

Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem; maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg

Glabāt nitrītus nesaturošos traukos”

 


Top