EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1655

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2020/1655 (2020. gada 6. novembris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2019/1890 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Turcijas neatļautajām urbšanas darbībām Vidusjūras austrumdaļā

OV L 372I, 9.11.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1655/oj

9.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 372/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1655

(2020. gada 6. novembris),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2019/1890 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Turcijas neatļautajām urbšanas darbībām Vidusjūras austrumdaļā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2019/1890 (2019. gada 11. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Turcijas neatļautajām urbšanas darbībām Vidusjūras austrumdaļā (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2019. gada 11. novembrī pieņēma Regulu (ES) 2019/1890.

(2)

Pamatojoties uz pasākumu pārskatīšanu, būtu jāatjaunina un jāgroza ieraksti fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, kas izklāstīts Regulas (ES) 2019/1890 I pielikumā.

(3)

Attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) 2019/1890 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2019/1890 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 6. novembris

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  OV L 291, 12.11.2019., 3. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (KĀDP) 2019/1890 I pielikumā 1. un 2. ierakstu aizstāj ar šādiem ierakstiem:

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Dzimšanas datums: 9.12.1960.

Pases nr. vai identitātes karte: 13571379758

Valstspiederība: Turcijas

Dzimums: vīrietis

Mehmet Ferruh Akalın ir Turkish Petroleum Corporation (TPAO) viceprezidents (ģenerāldirektora asistents) un direktoru padomes loceklis. Viņš ir TPAO izpētes, pētniecības un izstrādes centra un informācijas tehnoloģiju departamentu vadītājs.

TPAO viceprezidents un tā izpētes departamenta vadītājs Mehmet Ferruh Akalın ir atbildīgs par TPAO atkrastes ogļūdeņražu izpētes darbību plānošanu, vadīšanu un īstenošanu. Starp tām ir TPAO urbšanas darbības, kuras Kipras Republika nav atļāvusi, kā izklāstīts turpmāk tekstā.

Minētās neatļautās urbšanas darbības veica:

a)

TPAO urbšanas kuģis Yavuz Kipras Republikas teritoriālajā jūrā laikposmā no 2019. gada jūlija līdz septembrim;

b)

TPAO urbšanas kuģis Yavuz laikposmā no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada janvārim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai un kas ir norobežota, vienojoties ar Ēģipti;

c)

TPAO urbšanas kuģis Yavuz laikposmā no 2020. gada janvāra līdz aprīlim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai un kas ir norobežota, vienojoties ar Ēģipti, kā arī vienojoties ar Izraēlu;

d)

TPAO urbšanas kuģis Yavuz laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz septembrim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai un kas ir norobežota, vienojoties ar Ēģipti;

e)

TPAO urbšanas kuģis Fatih laikposmā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada janvārim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai – tiešā tās teritoriālās jūras tuvumā;

f)

TPAO urbšanas kuģis Fatih laikposmā no 2019. gada maija līdz novembrim Kipras Republikas ekskluzīvās ekonomikas zonas – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai – rietumu apgabalā.

27.2.2020.

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Dzimšanas datums: 27.11.1956.

Pases nr. vai identitātes karte: 11096919534

Valstspiederība: Turcijas

Dzimums: vīrietis

Ali Coscun Namoglu ir Turkish Petroleum Corporation (TPAO) izpētes departamenta direktora vietnieks.

Šajā statusā Ali Coscun Namoglu ir iesaistīts TPAO atkrastes ogļūdeņražu izpētes darbību plānošanā, vadīšanā un īstenošanā. Starp tām ir TPAO urbšanas darbības, kuras Kipras Republika nav atļāvusi, kā izklāstīts turpmāk tekstā.

Minētās neatļautās urbšanas darbības veica:

a)

TPAO urbšanas kuģis Yavuz Kipras Republikas teritoriālajā jūrā laikposmā no 2019. gada jūlija līdz septembrim;

b)

TPAO urbšanas kuģis Yavuz laikposmā no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada janvārim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai un kas ir norobežota, vienojoties ar Ēģipti;

c)

TPAO urbšanas kuģis Yavuz laikposmā no 2020. gada janvāra līdz 2020. gada aprīlim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai un kas ir norobežota, vienojoties ar Ēģipti, kā arī vienojoties ar Izraēlu;

d)

TPAO urbšanas kuģis Yavuz laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz septembrim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai un kas ir norobežota, vienojoties ar Ēģipti;

e)

TPAO urbšanas kuģis Fatih laikposmā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada janvārim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai – tiešā tās teritoriālās jūras tuvumā;

f)

TPAO urbšanas kuģis Fatih laikposmā no 2019. gada maija līdz novembrim Kipras Republikas ekskluzīvās ekonomikas zonas – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai – rietumu apgabalā.

27.2.2020. ”


Top