EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1463

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2020/1463 (2020. gada 12. oktobris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2018/1542 par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu

OV L 335, 13.10.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1463/oj

13.10.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1463

(2020. gada 12. oktobris),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2018/1542 par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2018/1542 (2018. gada15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu (1) un jo īpaši tās 12. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2018. gada 15. oktobrī pieņēma Regulu (ES) 2018/1542.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1542 12. pantu Padome ir pārskatījusi minētās regulas I pielikumā izklāstīto sarakstā iekļauto personu un vienību sarakstu. Regulas 2. pantā minēto fizisko personu, juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, kas iekļauts minētās regulas I pielikumā, būtu jāatjaunina viens ieraksts.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2018/1542 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2018/1542 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2020. gada 12. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV L 259, 16.10.2018., 12. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2018/1542 I pielikumā izklāstītajā regulas 2. pantā minēto fizisko personu, juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, A daļā “Fiziskas personas”, 5. ierakstu aizstāj ar šādu ierakstu:

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Iekļaušanas pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“5. Said SAID

jeb: Saeed, Sa’id Sa’id, Image 1

Amats: Doktors, SSRC paspārnē esošā Institute 3000 (jeb Institute 6000) loceklis.

Dzimums: vīrietis.

Dzimšanas datums: 1955. gada 11. decembris

Said Said ir nozīmīga persona Zinātniskās pētniecības centra (Scientific Studies and Research Centre – SSRC) nodaļā Institute 3000 jeb Institute 6000, kas atbild par Sīrijas ķīmisko ieroču izstrādi un ražošanu.

21.1.2019.”


Top