EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1244

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1244 (2020. gada 1. septembris), ar ko attiecībā uz atvilkumiem no Spānijai 2020. un 2023. gadam iedalītajām nozvejas kvotām groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 185/2013

C/2020/5894

OJ L 286, 2.9.2020, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1244/oj

2.9.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 286/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1244

(2020. gada 1. septembris),

ar ko attiecībā uz atvilkumiem no Spānijai 2020. un 2023. gadam iedalītajām nozvejas kvotām groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 185/2013

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (1), un jo īpaši tās 105. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisija 2013. gadā pieņēma Īstenošanas regulu (ES) Nr. 185/2013 (2), ar ko paredz 2013. gadā un turpmākajos gados izdarīt atvilkumus no konkrētām Spānijai iedalītām nozvejas kvotām 2009. gadā notikušās makreles nozvejas kvotas pārsniegšanas dēļ. Minētā regula nosaka atvilkumus no makreles kvotas ICES 8.c rajonā, ICES 9. un 10. apakšapgabalā un Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā un no Eiropas anšova kvotas ICES 8. apakšapgabalā.

(2)

Saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 185/2013 atvilkumi no Spānijai iedalītās makreles kvotas ICES 8.c rajonā, ICES 9. un 10. apakšapgabalā un Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā 2020. un 2023. gadam tika noteikti attiecīgi 5 544 tonnu un 1 392 tonnu apmērā.

(3)

Spānija 2019. gadā neapguva 3 341 tonnu no attiecīgās makreles kvotas, tādējādi zvejas noslodze uz minēto krājumu bija mazāka nekā maksimālā noslodze, kas atļauta saskaņā ar 2019. gadam iedalītajām zvejas iespējām. Spānija ir lūgusi šos negūtās nozvejas daudzumus izmantot Īstenošanas regulā (ES) Nr. 185/2013 2020. gadam un 2023. gadam paredzēto atvilkumu samazināšanai. Tāpēc Īstenošanas regulā (ES) Nr. 185/2013 2020. un 2023. gadam noteiktie atvilkumu daudzumi būtu jāpielāgo.

(4)

Apjomi, kas 2020. un 2023. gadā atvelkami no makreles kvotas, pēc izmaiņām joprojām nodrošinātu, ka šīs sugas zvejas iespējas atbilstoši kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem nav pārsniegtas.

(5)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 185/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 185/2013 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 1. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 185/2013 (2013. gada 5. marts), ar ko paredz 2013. gadā un turpmākajos gados izdarīt atvilkumus no konkrētām Spānijai iedalītām nozvejas kvotām 2009. gadā notikušās makreles nozvejas kvotas pārsniegšanas dēļ (OV L 62, 6.3.2013., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Krājums

Sākotnējā kvota (2009)

Pielāgotā kvota (2009)

Konstatētā nozveja (2009)

Kvotas un nozvejas starpība (pārzveja)

Atvilkums (2013)

Atvilkums (2014)

Atvilkums (2015)

Atvilkums (2016)

Atvilkums (2017)

Atvilkums (2018)

Atvilkums (2019)

Atvilkums (2020)

Atvilkums (2021)

Atvilkums (2022)

Atvilkums (2023)

MAC8C 3411

29 529

25 525

90 954

– 65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

3 214

5 544

5 544

381

ANE08  (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Eiropas anšova gadījumā gads nozīmē zvejas sezonu, kas sākas attiecīgajā gadā.


Top