EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2110

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2110 (2020. gada 16. decembris), ar ko groza Lēmuma 2009/177/EK I pielikuma C daļu tā, lai noteiktu ūdensdzīvnieku slimību gadījumā Apvienotās Karalistes kā slimības neskartas teritorijas statuss attiektos uz Ziemeļīriju (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 9303) (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/9303

OJ L 427, 17.12.2020, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Iesaist. atcelta ar 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2110/oj

17.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 427/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/2110

(2020. gada 16. decembris),

ar ko groza Lēmuma 2009/177/EK I pielikuma C daļu tā, lai noteiktu ūdensdzīvnieku slimību gadījumā Apvienotās Karalistes kā slimības neskartas teritorijas statuss attiektos uz Ziemeļīriju

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 9303)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/88/EK (2006. gada 24. oktobris) par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (1) un jo īpaši tās 49. panta 1. punktu, 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 50. panta 3. punktu, 51. panta 2. punktu un 61. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvu 2006/88/EK ievieš ar Komisijas Lēmumu 2009/177/EK (2) attiecībā uz uzraudzības un izskaušanas programmām un slimības neskartu dalībvalstu, zonu un iecirkņu statusu. Minētā lēmuma I pielikuma C daļas tabulas otrajā un ceturtajā slejā ir norādītas tās dalībvalstis, kas pasludinātas par slimības neskartām saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 49. panta 1. punktu, un tās zonas un iecirkņi, kas pasludināti par slimības neskartiem saskaņā ar minētās direktīvas 50. panta 3. punktu. Slimība, uz kuru šis statuss attiecas, ir norādīta minētās tabulas pirmajā slejā.

(2)

Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”) un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu, kas lasāms kopā ar minētā protokola 2. pielikumu, pēc Izstāšanās līgumā paredzētā pārejas perioda beigām Direktīva 2006/88/EK, kā arī uz tās pamata pieņemtie Komisijas akti ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju. Tālab Lēmuma 2009/177/EK I pielikuma C daļā atsauces uz Apvienoto Karalisti būtu jāaizstāj ar atsaucēm uz Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.

(3)

Tāpēc Lēmuma 2009/177/EK I pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Izstāšanās līgumā paredzētais pārejas periods beidzas 2020. gada 31. decembrī, tāpēc šis lēmums būtu jāpiemēro no 2021. gada 1. janvāra.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2009/177/EK I pielikumā C daļu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KYRIAKIDES


(1)  OV L 328, 24.11.2006., 14. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums 2009/177/EK (2008. gada 31. oktobris), ar ko ievieš Padomes Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz uzraudzības un izskaušanas programmām un slimības neskartu dalībvalstu, zonu un iecirkņu statusu (OV L 63, 7.3.2009., 15. lpp.).


PIELIKUMS

“C DAĻA

Dalībvalstis (*1) , zonas un iecirkņi, kas pasludināti par slimības neskartām teritorijām

Slimība

Dalībvalsts

ISO kods

Slimības neskartās teritorijas (dalībvalsts, zonas vai iecirkņa) ģeogrāfiskās robežas

Virusālā hemorāģiskā septicēmija (VHS)

Dānija

DK

Visa teritorija

Īrija

IE

Visa teritorija

Kipra

CY

Visas kontinentālās zonas tās teritorijā

Somija

FI

Visas kontinentālās un piekrastes zonas tās teritorijā, izņemot Ālandes provinci

Zviedrija

SE

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

UK(NI)

Ziemeļīrija

Infekciozā hematopoētiskā nekroze (IHN)

Dānija

DK

Visa teritorija

Īrija

IE

Visa teritorija

Kipra

CY

Visas kontinentālās zonas tās teritorijā

Somija

FI

Visa teritorija, izņemot piekrastes iecirkni, kas atrodas Ii, Kuivaniemi, un šādi sateces baseini: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi zona un 4.41 Pielinen zona

Zviedrija

SE

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

UK(NI)

Ziemeļīrija

Koiju herpesvīrussa (KHV) slimība

Īrija

IE

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

UK(NI)

Ziemeļīrija

Lašu infekciozā anēmija (ISA)

Beļģija

BE

Visa teritorija

Bulgārija

BG

Visa teritorija

Čehijas Republika

CZ

Visa teritorija

Dānija

DK

Visa teritorija

Vācija

DE

Visa teritorija

Igaunija

EE

Visa teritorija

Īrija

IE

Visa teritorija

Grieķija

EL

Visa teritorija

Spānija

ES

Visa teritorija

Francija

FR

Visa teritorija

Itālija

IT

Visa teritorija

Kipra

CY

Visa teritorija

Latvija

LV

Visa teritorija

Lietuva

LT

Visa teritorija

Luksemburga

LU

Visa teritorija

Ungārija

HU

Visa teritorija

Malta

MT

Visa teritorija

Nīderlande

NL

Visa teritorija

Austrija

AT

Visa teritorija

Polija

PL

Visa teritorija

Portugāle

PT

Visa teritorija

Rumānija

RO

Visa teritorija

Slovēnija

SI

Visa teritorija

Slovākija

SK

Visa teritorija

Somija

FI

Visa teritorija

Zviedrija

SE

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

UK/NI

Ziemeļīrija

Marteilioze

Īrija

IE

Visa teritorija

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

UK/NI

Visa Ziemeļīrijas piekrastes līnija, izņemot Belfast Lough un Dundrum Bay.

Bonamia ostreae infekcija

Īrija

IE

Visa Īrijas piekrastes līnija, izņemot:

1)

Cork Harbour;

2)

Galway Bay;

3)

Ballinakill Harbour;

4)

Clew Bay;

5)

Achill Sound;

6)

Loughmore, Blacksod Bay;

7)

Lough Foyle;

8)

Lough Swilly;

9)

Kilkieran Bay.

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

UK(NI)

Visa Ziemeļīrijas piekrastes līnija, izņemot Lough Foyle un Strangford Lough.

White spot slimība”

 

 

 


(*1)  Saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu, to lasot saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu, šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.


Top