EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1663

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1663 (2020. gada 6. novembris), ar ko attiecībā uz Čehijas statusu “brīva no slimības” un izskaušanas programmas apstiprināšanu vairākiem Francijas reģioniem saistībā ar liellopu infekciozo rinotraheītu groza Lēmuma 2004/558/EK I un II pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 7578) (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/7578

OJ L 374, 10.11.2020, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Iesaist. atcelta ar 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1663/oj

10.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 374/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/1663

(2020. gada 6. novembris),

ar ko attiecībā uz Čehijas statusu “brīva no slimības” un izskaušanas programmas apstiprināšanu vairākiem Francijas reģioniem saistībā ar liellopu infekciozo rinotraheītu groza Lēmuma 2004/558/EK I un II pielikumu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 7578)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 64/432/EEK (1964. gada 26. jūnijs) par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 64/432/EEK paredzēti dzīvnieku veselības noteikumi attiecībā uz liellopu tirdzniecību Savienībā. Minētās direktīvas 9. pantā paredzēts, ka dalībvalsts, kas ieviesusi obligāto valsts kontroles programmu attiecībā uz kādu no slimībām, kuras norādītas minētās direktīvas E pielikuma II daļā, attiecīgo programmu var iesniegt apstiprināšanai Komisijā. Tajā arī paredzēts, ka var būt vajadzīgas papildu garantijas Savienības iekšējā tirdzniecībā ar liellopiem. Liellopu (govju) infekciozais rinotraheīts ir 1. tipa liellopu herpesvīrusa (BHV1) izraisīta slimība, kas norādīta Direktīvas 64/432/EEK E pielikuma II daļas sarakstā.

(2)

2020. gada februārī Francija iesniedza Komisijai apliecinošus dokumentus, lai varētu apstiprināt valsts programmu liellopu infekciozā rinotraheīta, kas aptver Francijas pamatteritorijas departamentus, izņemot Korsiku, kontrolei un izskaušanai un lūdza atļauju piemērot papildu garantijas, kuras attiecas uz liellopu infekciozo rinotraheītu un kuras piemērojamas saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 9. pantu.

(3)

Direktīvas 64/432/EEK 10. pantā paredzēts, ka gadījumā, ja dalībvalsts uzskata, ka tās teritorija vai teritorijas daļa ir brīva no kādas slimības, kas norādīta minētās direktīvas E pielikuma II daļas sarakstā, tā iesniedz Komisijai attiecīgus apliecinošus dokumentus. Tajā arī paredzēts, ka var būt vajadzīgas papildu garantijas Savienības iekšējā tirdzniecībā ar liellopiem.

(4)

2020. gada janvārī Čehija iesniedza Komisijai apliecinošus dokumentus, lai visa tās teritorija tiktu atzīta par brīvu no BHV1, un lūdza atļauju piemērot papildu garantijas, kas attiecas uz liellopu infekciozo rinotraheītu un kas piemērojamas saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 10. pantu.

(5)

Komisijas Lēmumā 2004/558/EK (2) ir minētas dalībvalstis un to reģioni, kam atļauts piemērot papildu garantijas attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 9. un 10. pantu. Lēmuma 2004/558/EK I pielikumā ir norādītas dalībvalstis un to reģioni, uz kuriem papildu garantijas attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu attiecina saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 9. pantu, savukārt Lēmuma 2004/558/EK II pielikumā ir norādītas dalībvalstis un to reģioni, uz kuriem papildu garantijas attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu attiecina saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 10. pantu.

(6)

Pēc Francijas iesniegto apliecinošo dokumentu izvērtēšanas šīs dalībvalsts pamatteritorijas departamenti, izņemot Korsiku, būtu jānorāda Lēmuma 2004/558/EK I pielikuma sarakstā un būtu jāpiemēro papildu garantijas attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 9. pantu.

(7)

Turklāt pēc Čehijas iesniegto apliecinošo dokumentu izvērtēšanas tā vairs nebūtu jānorāda Lēmuma 2004/558/EK I pielikuma sarakstā, bet gan būtu jāiekļauj minētā lēmuma II pielikumā, un būtu jāpiemēro papildu garantijas attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 10. pantu.

(8)

Tāpēc Lēmuma 2004/558/EK I un II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2004/558/EK I un II pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KYRIAKIDES


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums 2004/558/EK (2004. gada 15. jūlijs) par Padomes Direktīvas 64/432/EEK ieviešanu attiecībā uz papildus garantijām kopienas iekšējā liellopu tirdzniecībā sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu un atsevišķu dalībvalstu iesniegto izskaušanas programmu apstiprināšanu (OV L 249, 23.7.2004., 20. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Dalībvalstis

Dalībvalstu reģioni, uz kuriem papildu garantijas attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu attiecina saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 9. pantu

Beļģija

Visi reģioni

Francija

Overņas un Ronas–Alpu reģions

Burgundijas un Franškontē reģions

Bretaņas reģions

Centra–Valdeluāras reģions

Grandestas reģions

Odefransas reģions

Ildefransas reģions

Normandijas reģions

Jaunakvitānijas reģions

Oksitānijas reģions

Luāras reģions

Provansas–Alpu–Azūra krasta reģions

Itālija

Friuli–Venēcijas Džūlijas reģions

Trento autonomā province

Luksemburga

Visi reģioni

II PIELIKUMS

Dalībvalstis

Dalībvalstu reģioni, uz kuriem papildu garantijas attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu attiecina saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 10. pantu

Čehija

Visi reģioni

Dānija

Visi reģioni

Vācija

Visi reģioni

Itālija

Valles d'Aostas reģions

Bolcāno autonomā province

Austrija

Visi reģioni

Somija

Visi reģioni

Zviedrija

Visi reģioni

Apvienotā Karaliste

Džērsija.


Top