EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0547

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2020/547 (2020. gada 17. aprīlis) par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadā, lai sniegtu ārkārtas palīdzību dalībvalstīm un vēl vairāk stiprinātu Savienības civilās aizsardzības mehānismu / rescEU, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu

OJ L 125, 21.4.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/547/oj

21.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/5


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/547

(2020. gada 17. aprīlis)

par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadā, lai sniegtu ārkārtas palīdzību dalībvalstīm un vēl vairāk stiprinātu Savienības civilās aizsardzības mehānismu / rescEU, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 14. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2) 13. pantā ir noteikta neparedzēto izdevumu rezerve līdz 0,03 % apjomā no Savienības nacionālā kopienākuma.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 6. pantu Komisija ir aprēķinājusi šīs neparedzēto izdevumu rezerves absolūto summu 2020. gadam (3).

(3)

Pēc tam, kad ir izskatītas visas citas finansiālās iespējas reaģēt uz neparedzētiem apstākļiem 2020. gada saistību maksimālā apjoma ietvaros daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsonība) un ņemot vērā saistību vispārējās rezerves izmantošanu pilnā 2 392 402 163 EUR apmērā, kas pieejams 2020. gadā, un elastības instrumenta izmantošanu pilnā 1 094 414 188 EUR apmērā, kas pieejams 2020. gadā, ir jāizmanto neparedzēto izdevumu rezerve Covid-19 uzliesmojuma dēļ radušos vajadzību apmierināšanai, Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžetā palielinot saistību apropriācijas un tādējādi pārsniedzot DFS 3. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu.

(4)

Ņemot vērā šo ļoti īpašo situāciju, ir radušies galējas nepieciešamības apstākļi, kas minēti Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 13. panta 1. punktā.

(5)

Šis lēmums ir saistīts ar finansējumu, kas iekļauts Eiropas Savienības 2020. gada vispārējā budžeta grozījumā Nr. 2. Lai nodrošinātu saskaņotību ar minēto budžeta grozījumu, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu neparedzēto izdevumu rezervi izmanto, lai 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsonība) nodrošinātu 714 558 138 EUR saistību apropriācijās, pārsniedzot 3. izdevumu kategorijas (Drošība un pilsonība) maksimālo apjomu.

2. pants

Kopējo summu 714 558 138 EUR apmērā, kas minēta 1. pantā, kompensē ar rezervi daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijas (Administrācija) 2020. finanšu gada saistību maksimālā apjoma ietvaros.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 17. aprīļa.

Briselē, 2020. gada 17. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(3)  Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam (2019. gada 15. maijs) par tehniskajām korekcijām 2020. gada finanšu shēmā atbilstoši NKI izmaiņām (COM(2019) 310).


Top