EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0369

Komisijas Lēmums (ES) 2020/369 (2020. gada 4. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2394 piešķir pilnvaras izdot ārēju brīdinājumu subjektiem, kuri pārstāv patērētāju un tirgotāju intereses Savienības līmenī (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/1206

OJ L 67, 5.3.2020, p. 139–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/369/oj

5.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/139


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2020/369

(2020. gada 4. marts),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2394 piešķir pilnvaras izdot ārēju brīdinājumu subjektiem, kuri pārstāv patērētāju un tirgotāju intereses Savienības līmenī

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulu (ES) 2017/2394 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (1), un jo īpaši tās 27. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2017/2394 ir izklāstīti noteikumi par sadarbību starp kompetentajām iestādēm, ko dalībvalstis norīkojušas kā atbildīgās par to Savienības tiesību aktu izpildi, kuri aizsargā patērētāju intereses.

(2)

Regulas (ES) 2017/2394 27. panta 2. punktā noteikts, ka Komisijai jāpiešķir pilnvaras izdot “ārējus brīdinājumus” par iespējamiem pārkāpumiem, uz kuriem attiecas šī regula, subjektiem, kuri pārstāv patērētāju un attiecīgā gadījumā tirgotāju intereses Savienības līmenī.

(3)

Subjekti, uz kuriem attiecas šis lēmums, darbojas Savienības līmenī un ir izteikuši interesi piedalīties ārējā brīdināšanas mehānismā. Minētie subjekti ir pievienojušies Pārredzamības reģistram un tādējādi arī rīcības kodeksam, kas ietverts III pielikumā Nolīgumā starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju par Pārredzamības reģistru organizācijām un pašnodarbinātām personām, kas piedalās ES politikas izstrādē un īstenošanā (2).

(4)

Regulu (ES) 2017/2394 piemēro no 2020. gada 17. janvāra. Tādēļ šis lēmums būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, lai attiecīgās organizācijas pēc iespējas drīzāk varētu piedalīties ārējā brīdināšanas mehānismā.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2394 27. panta 2. punktu notika apspriešanās ar dalībvalstīm par subjektiem, uz kuriem attiecas šis lēmums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pilnvaras izdot ārēju brīdinājumu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2394 27. panta 2. punktu piešķir šādiem subjektiem:

a)

Eiropas Patērētāju organizācijai (BEUC), identifikācijas numurs Pārredzamības reģistrā: 9505781573-45;

b)

COFACE Families Europe (COFACE), identifikācijas numurs Pārredzamības reģistrā: 93283396780-85;

c)

Eiropas Kopienas Patērētāju kooperatīvu apvienībai (EURO COOP), identifikācijas numurs Pārredzamības reģistrā: 3819438251-87.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 4. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 345, 27.12.2017., 1.lpp.

(2)  OV L 277, 19.9.2014., 11. lpp.


Top