EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2091

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2091 (2019. gada 28. novembris), ar kuru Īstenošanas regulu (ES) 2015/2197 groza attiecībā uz cieši korelētām valūtām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 317, 9.12.2019, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2091/oj

9.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2091

(2019. gada 28. novembris),

ar kuru Īstenošanas regulu (ES) 2015/2197 groza attiecībā uz cieši korelētām valūtām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 354. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu, ka Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2197 (2) pielikumā minētie valūtu pāri arī turpmāk atspoguļo faktisko korelāciju starp attiecīgajām valūtām, ir jāatjaunina cieši korelēto valūtu saraksts.

(2)

Šajā sarakstā 2018. gada 31. marts tiek minēts kā beigu datums, lai aprēķinātu trīs un piecu gadu datu rindas, kuras vajadzīgas, lai novērtētu valūtas pārus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

(3)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(4)

Ņemot vērā to, ka nepieciešamie Īstenošanas regulas (ES) 2015/2197 grozījumi neietver nozīmīgas izmaiņas būtiskajos noteikumos, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (3) 15. panta 1. punkta otro daļu EBI nerīkoja atklātu sabiedrisko apspriešanu, uzskatot, ka tā būtu nesamērīga ar attiecīgo īstenošanas tehnisko standartu projekta darbības jomu un ietekmi.

(5)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2015/2197 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2197 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā ietverto tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 27. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2197, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz cieši korelētām valūtām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 313, 28.11.2015., 30. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2197 pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMS

Cieši korelētu valūtu saraksts

1. daļa – attiecībā pret euro (EUR) cieši korelēto valūtu saraksts

Albānijas leks (ALL), Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Bulgārijas leva (BGN), Šveices franks (CHF), Čehijas krona (CZK), Horvātijas kuna (HRK), Ungārijas forints (HUF), Marokas dirhēms (MAD), Ziemeļmaķedonijas denārs (MKD), Polijas zlots (PLN), Rumānijas leja (RON), Serbijas dinārs (RSD), Zviedrijas krona (SEK).

2. daļa – attiecībā pret Apvienoto Arābu Emirātu dirhēmu (AED) cieši korelēto valūtu saraksts

Ķīnas juaņa renminbi (CNY), Honkongas dolārs (HKD), Izraēlas jaunais šekelis (ILS), Indijas rūpija (INR), Libānas mārciņa (LBP), Marokas dirhēms (MAD), Makao pataka (MOP), Filipīnu peso (PHP), Singapūras dolārs (SGD), Taizemes bāts (THB), Taivānas dolārs (TWD), ASV dolārs (USD).

3. daļa – attiecībā pret Albānijas leku (ALL) cieši korelēto valūtu saraksts

Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Bulgārijas leva (BGN), Šveices franks (CHF), Čehijas krona (CZK), Dānijas krona (DKK), Horvātijas kuna (HRK), Marokas dirhēms (MAD), Rumānijas leja (RON), Serbijas dinārs (RSD), euro (EUR).

4. daļa – attiecībā pret Bosnijas un Hercegovinas marku (BAM) cieši korelēto valūtu saraksts

Albānijas leks (ALL), Bulgārijas leva (BGN), Šveices franks (CHF), Čehijas krona (CZK), Dānijas krona (DKK), Horvātijas kuna (HRK), Ungārijas forints (HUF), Marokas dirhēms (MAD), Ziemeļmaķedonijas denārs (MKD), Polijas zlots (PLN), Rumānijas leja (RON), Serbijas dinārs (RSD), Zviedrijas krona (SEK), euro (EUR).

5. daļa – attiecībā pret Bulgārijas levu (BGN) cieši korelēto valūtu saraksts

Albānijas leks (ALL), Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Šveices franks (CHF), Čehijas krona (CZK), Dānijas krona (DKK), Horvātijas kuna (HRK), Ungārijas forints (HUF), Marokas dirhēms (MAD), Ziemeļmaķedonijas denārs (MKD), Polijas zlots (PLN), Rumānijas leja (RON), Serbijas dinārs (RSD), Zviedrijas krona (SEK), euro (EUR).

6. daļa – attiecībā pret Šveices franku (CHF) cieši korelēto valūtu saraksts

Albānijas leks (ALL), Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Bulgārijas leva (BGN), Čehijas krona (CZK), Dānijas krona (DKK), Horvātijas kuna (HRK), Marokas dirhēms (MAD), Rumānijas leja (RON), Serbijas dinārs (RSD), euro (EUR).

7. daļa – attiecībā pret Ķīnas juaņu renminbi (CNY) cieši korelēto valūtu saraksts

Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms (AED), Honkongas dolārs (HKD), Izraēlas jaunais šekelis (ILS), Libānas mārciņa (LBP), Makao pataka (MOP), Filipīnu peso (PHP), Singapūras dolārs (SGD), Taizemes bāts (THB), Taivānas dolārs (TWD), ASV dolārs (USD).

8. daļa – attiecībā pret Čehijas kronu (CZK) cieši korelēto valūtu saraksts

Albānijas leks (ALL), Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Bulgārijas leva (BGN), Šveices franks (CHF), Dānijas krona (DKK), Horvātijas kuna (HRK), Ungārijas forints (HUF), Marokas dirhēms (MAD), Ziemeļmaķedonijas denārs (MKD), Polijas zlots (PLN), Rumānijas leja (RON), Serbijas dinārs (RSD), euro (EUR).

9. daļa – attiecībā pret Dānijas kronu (DKK) cieši korelēto valūtu saraksts

Albānijas leks (ALL), Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Bulgārijas leva (BGN), Šveices franks (CHF), Čehijas krona (CZK), Horvātijas kuna (HRK), Ungārijas forints (HUF), Marokas dirhēms (MAD), Ziemeļmaķedonijas denārs (MKD), Polijas zlots (PLN), Rumānijas leja (RON), Serbijas dinārs (RSD), Zviedrijas krona (SEK).

10. daļa – attiecībā pret Honkongas dolāru (HKD) cieši korelēto valūtu saraksts

Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms (AED), Ķīnas juaņa renminbi (CNY), Izraēlas jaunais šekelis (ILS), Indijas rūpija (INR), Libānas mārciņa (LBP), Marokas dirhēms (MAD), Makao pataka (MOP), Filipīnu peso (PHP), Singapūras dolārs (SGD), Taizemes bāts (THB), Taivānas dolārs (TWD), ASV dolārs (USD).

11. daļa – attiecībā pret Horvātijas kunu (HRK) cieši korelēto valūtu saraksts

Albānijas leks (ALL), Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Bulgārijas leva (BGN), Šveices franks (CHF), Čehijas krona (CZK), Dānijas krona (DKK), Ungārijas forints (HUF), Marokas dirhēms (MAD), Ziemeļmaķedonijas denārs (MKD), Rumānijas leja (RON), Serbijas dinārs (RSD), euro (EUR).

12. daļa – attiecībā pret Ungārijas forintu (HUF) cieši korelēto valūtu saraksts

Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Bulgārijas leva (BGN), Čehijas krona (CZK), Dānijas krona (DKK), Horvātijas kuna (HRK), Marokas dirhēms (MAD), Polijas zlots (PLN), Rumānijas leja (RON), Serbijas dinārs (RSD), euro (EUR).

13. daļa – attiecībā pret Izraēlas jauno šekeli (ILS) cieši korelēto valūtu saraksts

Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms (AED), Ķīnas juaņa renminbi (CNY), Honkongas dolārs (HKD), Libānas mārciņa (LBP), Marokas dirhēms (MAD), Makao pataka (MOP), Filipīnu peso (PHP), Singapūras dolārs (SGD), Taizemes bāts (THB), ASV dolārs (USD).

14. daļa – attiecībā pret Indijas rūpiju (INR) cieši korelēto valūtu saraksts

Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms (AED), Honkongas dolārs (HKD), Makao pataka (MOP), Filipīnu peso (PHP), Taizemes bāts (THB), ASV dolārs (USD).

15. daļa – attiecībā pret Dienvidkorejas vonu (KRW) cieši korelēto valūtu saraksts

Singapūras dolārs (SGD).

16. daļa – attiecībā pret Libānas mārciņu (LBP) cieši korelēto valūtu saraksts

Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms (AED), Ķīnas juaņa renminbi (CNY), Honkongas dolārs (HKD), Izraēlas jaunais šekelis (ILS), Makao pataka (MOP), Filipīnu peso (PHP), Singapūras dolārs (SGD), Taizemes bāts (THB), Taivānas dolārs (TWD), ASV dolārs (USD).

17. daļa – attiecībā pret Marokas dirhēmu (MAD) cieši korelēto valūtu saraksts

Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms (AED), Albānijas leks (ALL), Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Bulgārijas leva (BGN), Šveices franks (CHF), Čehijas krona (CZK), Dānijas krona (DKK), Honkongas dolārs (HKD), Horvātijas kuna (HRK), Ungārijas forints (HUF), Izraēlas jaunais šekelis (ILS), Ziemeļmaķedonijas denārs (MKD), Makao pataka (MOP), Filipīnu peso (PHP), Rumānijas leja (RON), Serbijas dinārs (RSD), Singapūras dolārs (SGD), Taizemes bāts (THB), ASV dolārs (USD), euro (EUR).

18. daļa – attiecībā pret Ziemeļmaķedonijas denāru (MKD) cieši korelēto valūtu saraksts

Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Bulgārijas leva (BGN), Čehijas krona (CZK), Dānijas krona (DKK), Horvātijas kuna (HRK), Marokas dirhēms (MAD), Rumānijas leja (RON), Serbijas dinārs (RSD), euro (EUR).

19. daļa – attiecībā pret Makao pataku (MOP) cieši korelēto valūtu saraksts

Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms (AED), Ķīnas juaņa renminbi (CNY), Honkongas dolārs (HKD), Izraēlas jaunais šekelis (ILS), Indijas rūpija (INR), Libānas mārciņa (LBP), Marokas dirhēms (MAD), Filipīnu peso (PHP), Singapūras dolārs (SGD), Taizemes bāts (THB), Taivānas dolārs (TWD), ASV dolārs (USD).

20. daļa – attiecībā pret Filipīnu peso (PHP) cieši korelēto valūtu saraksts

Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms (AED), Ķīnas juaņa renminbi (CNY), Honkongas dolārs (HKD), Izraēlas jaunais šekelis (ILS), Indijas rūpija (INR), Libānas mārciņa (LBP), Marokas dirhēms (MAD), Makao pataka (MOP), Singapūras dolārs (SGD), Taizemes bāts (THB), Taivānas dolārs (TWD), ASV dolārs (USD).

21. daļa – attiecībā pret Polijas zlotu (PLN) cieši korelēto valūtu saraksts

Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Bulgārijas leva (BGN), Čehijas krona (CZK), Dānijas krona (DKK), Ungārijas forints (HUF), euro (EUR).

22. daļa – attiecībā pret Rumānijas leju (RON) cieši korelēto valūtu saraksts

Albānijas leks (ALL), Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Bulgārijas leva (BGN), Šveices franks (CHF), Čehijas krona (CZK), Dānijas krona (DKK), Horvātijas kuna (HRK), Ungārijas forints (HUF), Marokas dirhēms (MAD), Ziemeļmaķedonijas denārs (MKD), Serbijas dinārs (RSD), euro (EUR).

23. daļa – attiecībā pret Serbijas dināru (RSD) cieši korelēto valūtu saraksts

Albānijas leks (ALL), Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Bulgārijas leva (BGN), Šveices franks (CHF), Čehijas krona (CZK), Dānijas krona (DKK), Horvātijas kuna (HRK), Ungārijas forints (HUF), Marokas dirhēms (MAD), Ziemeļmaķedonijas denārs (MKD), Rumānijas leja (RON), euro (EUR).

24. daļa – attiecībā pret Zviedrijas kronu (SEK) cieši korelēto valūtu saraksts

Bosnijas un Hercegovinas marka (BAM), Bulgārijas leva (BGN), Dānijas krona (DKK), euro (EUR).

25. daļa – attiecībā pret Singapūras dolāru (SGD) cieši korelēto valūtu saraksts

Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms (AED), Ķīnas juaņa renminbi (CNY), Honkongas dolārs (HKD), Izraēlas jaunais šekelis (ILS), Dienvidkorejas vona (KRW), Libānas mārciņa (LBP), Marokas dirhēms (MAD), Makao pataka (MOP), Filipīnu peso (PHP), Taizemes bāts (THB), Taivānas dolārs (TWD), ASV dolārs (USD).

26. daļa – attiecībā pret Taizemes bātu (THB) cieši korelēto valūtu saraksts

Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms (AED), Ķīnas juaņa renminbi (CNY), Honkongas dolārs (HKD), Izraēlas jaunais šekelis (ILS), Indijas rūpija (INR), Libānas mārciņa (LBP), Marokas dirhēms (MAD), Makao pataka (MOP), Filipīnu peso (PHP), Singapūras dolārs (SGD), Taivānas dolārs (TWD), ASV dolārs (USD).

27. daļa – attiecībā pret Taivānas dolāru (TWD) cieši korelēto valūtu saraksts

Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms (AED), Ķīnas juaņa renminbi (CNY), Honkongas dolārs (HKD), Libānas mārciņa (LBP), Makao pataka (MOP), Filipīnu peso (PHP), Singapūras dolārs (SGD), Taizemes bāts (THB), ASV dolārs (USD).

28. daļa – attiecībā pret ASV dolāru (USD) cieši korelēto valūtu saraksts

Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms (AED), Ķīnas juaņa renminbi (CNY), Honkongas dolārs (HKD), Izraēlas jaunais šekelis (ILS), Indijas rūpija (INR), Libānas mārciņa (LBP), Marokas dirhēms (MAD), Makao pataka (MOP), Filipīnu peso (PHP), Singapūras dolārs (SGD), Taizemes bāts (THB), Taivānas dolārs (TWD).


Top