Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1561

Komisijas Regula (ES) 2019/1561 (2019. gada 17. septembris), ar ko attiecībā uz hlormekvata maksimālajiem atlieku līmeņiem kultivētās sēnēs groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/6539

OJ L 240, 18.9.2019, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1561/oj

18.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 240/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/1561

(2019. gada 17. septembris),

ar ko attiecībā uz hlormekvata maksimālajiem atlieku līmeņiem kultivētās sēnēs groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 16. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Hlormekvata maksimālie atlieku līmeņi (MAL) ir noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā.

(2)

Ar Komisijas Regulu (ES) 2017/693 (2) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 1. punktu hlormekvata MAL nesen tika mainīti. Tā ietvaros kultivētām sēnēm tika noteikts 0,9 mg/kg pagaidu MAL, jo monitoringa dati liecina, ka atlieku līmenis, kas konstatēts uz neapstrādātām kultivētām sēnēm, pārsniedz noteikšanas robežu, ja šādas atliekas var rasties, kultivētajām sēnēm krusteniski kontaminējoties no salmiem, kas likumīgi apstrādāti ar hlormekvatu.

(3)

Sēņu audzētāji Komisijai iesniedza jaunākos monitoringa datus par austersēnēm, kuri liecina par to, ka uz šiem produktiem atlieku līmenis ir augstāks nekā pašreizējais kultivētām sēnēm noteiktais pagaidu MAL. Minētās atliekas rodas, kultivētām sēnēm krusteniski kontaminējoties no salmiem, kas likumīgi apstrādāti ar hlormekvatu. Vairākas dalībvalstis iesniedza papildinošus monitoringa datus, kas iegūti oficiālajās kontrolēs, kuras veiktas austersēnēm, un kas apstiprina minētos konstatējumus.

(4)

Vācija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 3. punktu sagatavoja un izvērtēja pieteikumu par spēkā esošā MAL mainīšanu un novērtējuma ziņojumu nosūtīja Komisijai.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) pieteikumu un novērtēšanas ziņojumu novērtēja, īpaši izskatot riskus patērētājiem un attiecīgos gadījumos dzīvniekiem, un sniedza pamatotu zinātnisku paziņojumu par ierosināto MAL (3). Iestāde minēto paziņojumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējam, Komisijai un dalībvalstīm un darīja to publiski pieejamu.

(6)

Iestāde tās zinātniskajā paziņojumā secināja, ka Vācijas pieprasītie MAL grozījumi patērētāju drošības ziņā ir pieņemami, pamatojoties uz patērētāju eksponētības novērtējumu, kas sagatavots par 27 konkrētām Eiropas patērētāju grupām. Iestāde ņēma vērā jaunākos datus par šīs vielas toksikoloģiskajām īpašībām. Ne mūžilga eksponētība šai vielai, kas rodas, uzturā lietojot visus pārtikas produktus, kuros varētu būt šī viela, ne īslaicīga eksponētība, kas rodas, uzturā lietojot daudz attiecīgo produktu, neliecina par risku pārsniegt pieļaujamo dienas devu vai akūto references devu.

(7)

Ņemot vērā Iestādes secinājumus par risku patērētājiem, MAL austersēnēm būtu jānosaka līmenī, kas atbilst visu paraugu rezultātu 95. procentīlei, vienlaikus saglabājot spēkā esošo MAL citām kultivētām sēnēm. Minētais MAL tiks pārskatīts; pārskatīšanā tiks ņemta vērā informācija, kas būs pieejama līdz 2021. gada 13. aprīlim.

(8)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 396/2005 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 17. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 7. aprīļa Regula (ES) 2017/693, ar ko attiecībā uz bitertanola, hlormekvata un tebufēnpirada maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu (OV L 101, 13.4.2017., 1. lpp.).

(3)  EFSA zinātniskie ziņojumi pieejami tiešsaistē: http://www.efsa.europa.eu:

Statement on the dietary risk assessment for the proposed temporary maximum residue level for chlormequat in oyster mushrooms. EFSA Journal 2019; 17(5):5707.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza šādi:

1)

regulas II pielikuma sleju par hlormekvatu svītro;

2)

regulas III pielikuma A daļā iekļauj šādu sleju par hlormekvatu:

Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (1)

Hlormekvats (hlormekvata un tā sāļu summa, izteikta kā hlormekvata hlorīds)

(1)

(2)

(3)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

0110000

Citrusaugļi

0,01 (*1)

0110010

Greipfrūti

 

0110020

Apelsīni

 

0110030

Citroni

 

0110040

Laimi

 

0110050

Mandarīni

 

0110990

Citi (2)

 

0120000

Koku rieksti

0,01 (*1)

0120010

Mandeles

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

0120030

Indijas rieksti

 

0120040

Kastaņi

 

0120050

Kokosrieksti

 

0120060

Lazdu rieksti

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

0120080

Pekanrieksti

 

0120090

Pīniju rieksti

 

0120100

Pistācijas

 

0120110

Valrieksti

 

0120990

Citi (2)

 

0130000

Sēkleņi

 

0130010

Āboli

0,01 (*1)

0130020

Bumbieri

0,07 (+)

0130030

Cidonijas

0,01 (*1)

0130040

Mespili

0,01 (*1)

0130050

Lokvas/Japānas mespili

0,01 (*1)

0130990

Citi (2)

0,01 (*1)

0140000

Kauleņi

0,01 (*1)

0140010

Aprikozes

 

0140020

Ķirši (saldie)

 

0140030

Persiki

 

0140040

Plūmes

 

0140990

Citi (2)

 

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

0151000

a)

vīnogas

0,05

0151010

Galda vīnogas

 

0151020

Vīna vīnogas

 

0152000

b)

zemenes

0,01 (*1)

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

0,01 (*1)

0153010

Kazenes

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

0153990

Citi (2)

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

0,01 (*1)

0154010

Zilenes

 

0154020

Dzērvenes

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

0154080

Plūškoka ogas

 

0154990

Citi (2)

 

0160000

Dažādi augļi

0,01 (*1)

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

0161010

Dateles

 

0161020

Vīģes

 

0161030

Galda olīvas

 

0161040

Kumkvati

 

0161050

Karambolas

 

0161060

Hurmas

 

0161070

Javas salas plūmes

 

0161990

Citi (2)

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

0162020

Ličī

 

0162030

Pasifloru augļi

 

0162040

Opuncijas

 

0162050

Hrizofilas

 

0162060

Amerikas hurmas

 

0162990

Citi (2)

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banāni

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaijas

 

0163050

Granātāboli

 

0163060

Čerimojas

 

0163070

Gvajaves

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Maizeskoka augļi

 

0163100

Duriāni

 

0163110

Guanabanas

 

0163990

Citi (2)

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01 (*1)

0211000

a)

kartupeļi

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0212010

Manioki

 

0212020

Batātes

 

0212030

Jamsi

 

0212040

Marantas

 

0212990

Citi (2)

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

0213010

Galda bietes

 

0213020

Burkāni

 

0213030

Sakņu selerijas

 

0213040

Mārrutki

 

0213050

Topinambūri

 

0213060

Pastinaki

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

0213080

Redīsi

 

0213090

Puravlapu plostbārži

 

0213100

Kāļi

 

0213110

Rāceņi

 

0213990

Citi (2)

 

0220000

Sīpolu dārzeņi

0,01 (*1)

0220010

Ķiploki

 

0220020

Sīpoli

 

0220030

Šalotes

 

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

 

0220990

Citi (2)

 

0230000

Augļu dārzeņi

0,01 (*1)

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi un malvu dzimtas augi

 

0231010

Tomāti

 

0231020

Dārzeņpipari/paprika

 

0231030

Baklažāni

 

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

 

0231990

Citi (2)

 

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

0232010

Gurķi

 

0232020

Pipargurķīši

 

0232030

Tumšzaļie kabači

 

0232990

Citi (2)

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

0233010

Melones

 

0233020

Ķirbji

 

0233030

Arbūzi

 

0233990

Citi (2)

 

0234000

d)

cukurkukurūza

 

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

 

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

0,01 (*1)

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

0241010

Brokoļi

 

0241020

Ziedkāposti

 

0241990

Citi (2)

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

0242010

Briseles kāposti

 

0242020

Galviņkāposti

 

0242990

Citi (2)

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

0243010

Ķīnas kāposti

 

0243020

Lapu kāposti

 

0243990

Citi (2)

 

0244000

d)

kolrābji

 

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

0,01 (*1)

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

 

0251010

Salātu baldriņi

 

0251020

Salāti

 

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

 

0251050

Barbarejas

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

 

0251070

Brūnās sinepes

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

 

0251990

Citi (2)

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

 

0252010

Spināti

 

0252020

Anakampseras

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

0252990

Citi (2)

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

 

0254000

d)

ūdenskreses

 

0255000

e)

lapu cigoriņi

 

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

 

0256010

Kārvele

 

0256020

Maurloki

 

0256030

Lapu selerijas

 

0256040

Pētersīļi

 

0256050

Salvija

 

0256060

Rozmarīns

 

0256070

Timiāns

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

0256090

Lauru lapas

 

0256100

Estragons

 

0256990

Citi (2)

 

0260000

Pākšaugi

0,01 (*1)

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

0260050

Lēcas

 

0260990

Citi (2)

 

0270000

Stublāju dārzeņi

0,01 (*1)

0270010

Sparģeļi

 

0270020

Lapu artišoki

 

0270030

Selerijas

 

0270040

Fenheļi

 

0270050

Artišoki

 

0270060

Puravi

 

0270070

Rabarberi

 

0270080

Bambusa dzinumi

 

0270090

Palmu serdes

 

0270990

Citi (2)

 

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

 

0280010

Kultivētās sēnes

0,9 (+)

0280020

Savvaļas sēnes

0,01 (*1)

0280990

Sūnas un ķērpji

0,01 (*1)

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01 (*1)

0300000

PĀKŠAUGI

0,01 (*1)

0300010

Pupas

 

0300020

Lēcas

 

0300030

Zirņi

 

0300040

Lupīnas

 

0300990

Citi (2)

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

0401000

Eļļas augu sēklas

 

0401010

Linsēklas

0,01 (*1)

0401020

Zemesrieksti

0,01 (*1)

0401030

Magoņu sēklas

0,01 (*1)

0401040

Sezama sēklas

0,01 (*1)

0401050

Saulespuķu sēklas

0,01 (*1)

0401060

Rapšu sēklas

7 (+)

0401070

Sojas pupas

0,01 (*1)

0401080

Sinepju sēklas

0,01 (*1)

0401090

Kokvilnas sēklas

0,7

0401100

Ķirbju sēklas

0,01 (*1)

0401110

Saflora sēklas

0,01 (*1)

0401120

Gurķenes sēklas

0,01 (*1)

0401130

Sējas idras sēklas

0,01 (*1)

0401140

Kaņepju sēklas

0,01 (*1)

0401150

Rīcinauga sēklas

0,01 (*1)

0401990

Citi (2)

0,01 (*1)

0402000

Eļļas augu augļi

0,01 (*1)

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

0402020

Eļļas palmas kodoli

 

0402030

Eļļas palmas augļi

 

0402040

Kapoki

 

0402990

Citi (2)

 

0500000

GRAUDAUGI

 

0500010

Mieži

3

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

0,01 (*1)

0500030

Kukurūza

0,01 (*1)

0500040

Prosa

0,01 (*1)

0500050

Auzas

15

0500060

Rīsi

0,01 (*1)

0500070

Rudzi

8

0500080

Sorgo

0,01 (*1)

0500090

Kvieši

7

0500990

Citi (2)

0,01 (*1)

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

0,05 (*1)

0610000

Tējas

 

0620000

Kafijas pupiņas

 

0630000

Zāļu tējas no

 

0631000

a)

ziediem

 

0631010

Kumelīte

 

0631020

Hibisks

 

0631030

Roze

 

0631040

Jasmīns

 

0631050

Liepa

 

0631990

Citi (2)

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

 

0632010

Zemenes

 

0632020

Roibosa krūms

 

0632030

Mate

 

0632990

Citi (2)

 

0633000

c)

saknēm

 

0633010

Baldriāns

 

0633020

Žeņšeņs

 

0633990

Citi (2)

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

 

0640000

Kakao pupiņas

 

0650000

Ceratonija/ceratonijas augļi

 

0700000

APIŅI

0,05 (*1)

0800000

GARŠVIELAS

 

0810000

Sēklas

0,05 (*1)

0810010

Anīsa sēklas

 

0810020

Sējas melnsēklītes

 

0810030

Selerija

 

0810040

Koriandrs

 

0810050

Ķimenes

 

0810060

Dilles

 

0810070

Fenhelis

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

0810090

Muskatrieksts

 

0810990

Citi (2)

 

0820000

Augļi

0,05 (*1)

0820010

Jamaikas pipari

 

0820020

Sičuānas pipari

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

0820040

Kardamons

 

0820050

Kadiķogas

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

0820070

Vaniļa

 

0820080

Tamarinda augļi

 

0820990

Citi (2)

 

0830000

Mizas

0,05 (*1)

0830010

Kanēlis

 

0830990

Citi (2)

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

0840010

Lakricas sakne

0,05 (*1)

0840020

Ingvers (10)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0840040

Mārrutki (11)

 

0840990

Citi (2)

0,05 (*1)

0850000

Pumpuri

0,05 (*1)

0850010

Krustnagliņas

 

0850020

Kaperi

 

0850990

Citi (2)

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,05 (*1)

0860010

Safrāns

 

0860990

Citi (2)

 

0870000

Sēklsedzes

0,05 (*1)

0870010

Muskatrieksta miza

 

0870990

Citi (2)

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,01 (*1)

0900010

Cukurbiešu saknes

 

0900020

Cukurniedres

 

0900030

Cigoriņu saknes

 

0900990

Citi (2)

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

1010000

Audi

 

1011000

a)

cūku

 

1011010

Muskuļi

0,3

1011020

Taukaudi

0,15

1011030

Aknas

1,5

1011040

Nieres

1,5

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1,5

1011990

Citi (2)

0,01 (*1)

1012000

b)

liellopu

 

1012010

Muskuļi

0,3

1012020

Taukaudi

0,15

1012030

Aknas

1,5

1012040

Nieres

1,5

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1,5

1012990

Citi (2)

0,01 (*1)

1013000

c)

aitu

 

1013010

Muskuļi

0,3

1013020

Taukaudi

0,15

1013030

Aknas

1,5

1013040

Nieres

1,5

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1,5

1013990

Citi (2)

0,01 (*1)

1014000

d)

kazu

 

1014010

Muskuļi

0,3

1014020

Taukaudi

0,15

1014030

Aknas

1,5

1014040

Nieres

1,5

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1,5

1014990

Citi (2)

0,01 (*1)

1015000

e)

zirgu

 

1015010

Muskuļi

0,3

1015020

Taukaudi

0,15

1015030

Aknas

1,5

1015040

Nieres

1,5

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1,5

1015990

Citi (2)

0,01 (*1)

1016000

f)

mājputnu

 

1016010

Muskuļi

0,05

1016020

Taukaudi

0,05

1016030

Aknas

0,15

1016040

Nieres

0,15

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,15

1016990

Citi (2)

0,01 (*1)

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

1017010

Muskuļi

0,3

1017020

Taukaudi

0,15

1017030

Aknas

1,5

1017040

Nieres

1,5

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1,5

1017990

Citi (2)

0,01 (*1)

1020000

Piens

0,5

1020010

Liellopi

 

1020020

Aitas

 

1020030

Kazas

 

1020040

Zirgi

 

1020990

Citi (2)

 

1030000

Putnu olas

0,15

1030010

Vistas

 

1030020

Pīles

 

1030030

Zosis

 

1030040

Paipalas

 

1030990

Citi (2)

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti (7)

0,05 (*1)

1050000

Abinieki un rāpuļi

0,01 (*1)

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieki

0,01 (*1)

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

0,3

1100000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI — ZIVIS, ZIVJU PRODUKTI UN CITI JŪRAS UN SALDŪDENS PĀRTIKAS PRODUKTI (8)

 

1200000

KULTŪRAUGI VAI KULTŪRAUGU DAĻAS, KO IZMANTO VIENĪGI DZĪVNIEKU BARĪBAI (8)

 

1300000

APSTRĀDĀTI PĀRTIKAS PRODUKTI (9)

 

Hlormekvats (hlormekvata un tā sāļu summa, izteikta kā hlormekvata hlorīds)

(+)

Jaunākie monitoringa dati liecina, ka bumbieros hlormekvata līmenis samazinās, taču pagātnē notikušu lietojumu dēļ joprojām tiek konstatēti atlieku līmeņi, kas pārsniedz noteikšanas robežu. Tāpēc ir lietderīgi noteikt 0,07 mg/kg pagaidu MAL, līdz tiek iesniegti turpmāki monitoringa dati. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 13. aprīlim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0130020

Bumbieri

(+)

Austersēnēm piemēro šādu MAL: 6 mg/kg. Monitoringa dati liecina, ka neapstrādātas kultivētas sēnes var krusteniski kontaminēties no salmiem, kas likumīgi apstrādāti ar hlormekvatu. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 13. aprīlim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0280010

Kultivētas sēnes

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par metabolismu kultūraugos nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2019. gada 13. aprīlim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0401060

Rapšu sēklas


(*1)  Analītiski nosakāmais daudzums.

(1)  Jāiekļauj atsauce uz I pielikumu, kurā redzams pilnīgs to augu un dzīvnieku izcelsmes produktu saraksts, kam piemēro MAL.


Top