EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1292

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2019/1292 (2019. gada 31. jūlijs), ar ko īsteno 21. panta 2. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

ST/10964/2019/INIT

OJ L 204, 2.8.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1292/oj

2.8.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 204/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1292

(2019. gada 31. jūlijs),

ar ko īsteno 21. panta 2. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2016/44 (2016. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 204/2011 (1), un jo īpaši tās 21. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2016. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) 2016/44.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/44 21. panta 6. punktu Padome ir pārskatījusi minētās regulas III pielikumā izklāstīto sarakstā iekļauto personu un vienību sarakstu.

(3)

No Regulas (ES) 2016/44 III pielikumā izklāstītā sarakstā iekļauto personu un vienību saraksta būtu jāsvītro ieraksti par divām personām.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2016/44 III pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2016/44 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 31. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

T. TUPPURAINEN


(1)  OV L 12, 19.1.2016., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2016/44 III pielikumā (Regulas 6. panta 2. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts) no daļā “A. Personas” izklāstītā saraksta svītro 1. ierakstu (attiecībā uz ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) un 14. ierakstu (attiecībā uz AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed) un attiecīgi pārnumurē atlikušos ierakstus.


Top