Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0823

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/823 (2019. gada 17. maijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

C/2019/3859

OJ L 134, 22.5.2019, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/823/oj

22.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/823

(2019. gada 17. maijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, nepieciešams pieņemt noteikumus par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 17. maijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Stephen QUEST


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Izstrādājums, kas izgatavots no cilvēku matiem, ir frizēta cilvēku matu šķipsna, kurā mati pie saknēm sastiprināti cieši kopā. Šķipsnas cieši kopā sastiprinātais gals bez jebkādas tālākas apstrādes ir gatavs, lai, izmantojot karstumu, to savienotu ar matiem uz cilvēka galvas.

Sk. attēlu (*1).

6704 20 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 6704 un 6704 20 00 formulējumu.

Sakarā ar matu sakņu ciešo sastiprināšanu izstrādājums ir uzskatāms par apstrādātu tālāk, nekā norādīts pozīcijā 6703 . Līdz ar to nav iespējama klasifikācija pozīcijā 6703 pie frizētiem, plāninātiem, balinātiem vai citādi apstrādātiem cilvēku matiem.

Tā kā matu saknes ir cieši sastiprinātas kopā un izstrādājums bez tālākas apstrādes ir gatavs savienošanai ar matiem uz cilvēka galvas, tas uzskatāms par gatavu izstrādājumu no liekajiem matiem, uz kuru attiecas pozīcija 6704 (sk. arī Harmonizētās sistēmas skaidrojumu par pozīciju 6704 1. punkta pirmo daļu).

Tāpēc izstrādājums ir klasificējams ar KN kodu 6704 20 00 pie šinjoniem un tamlīdzīgiem darinājumiem no cilvēku matiem.

Image 1


(*1)  Attēls pievienots tikai informācijai.


Top