EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0674

Komisijas Regula (ES) 2019/674 (2019. gada 29. aprīlis), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

C/2019/3091

OJ L 114, 30.4.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; Iesaist. atcelta ar 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/674/oj

30.4.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/7


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/674

(2019. gada 29. aprīlis),

ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulu (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89 (1), un jo īpaši tās 20. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 110/2008 20. panta 1. punktu dalībvalstis ir iesniegušas tehniskās dokumentācijas par 243 no 330 apstiprinātām stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

(2)

Atbilstīgi Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 716/2013 (2) 9. panta 1. punktam Komisija ir izvērtējusi tehniskās dokumentācijas, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 110/2008 15. panta 1. punktā noteiktajām prasībām, un noteikusi termiņu, kādā attiecīgajām dalībvalstīm šīs tehniskās dokumentācijas ir jāgroza vai jāatsauc.

(3)

Vācija un Itālija atsauca tehniskās dokumentācijas attiecīgi par norādēm “Königsberger Bärenfang”, “Grappa di Marsala”, “Kirsch Veneto” / “Kirschwasser Veneto” un “Sliwovitz del Veneto”.

(4)

Atbilstīgi Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 716/2013 9. panta 2. punktam, ja Komisijas noteiktajā termiņā dalībvalsts nenovērš trūkumus, kas konstatēti tehniskajā dokumentācijā attiecībā uz apstiprināto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kura iesniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 110/2008 20. panta 1. punktu, minēto tehnisko dokumentāciju uzskata par neiesniegtu.

(5)

Trūkumi, kas konstatēti tehniskajās dokumentācijās par norādēm “Karlovarská Hořká”, “Polish Cherry”, “Orehovec”, “Janeževec” un “Slovenska travarica”, nav tikuši novērsti.

(6)

Tāpēc apstiprinātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes “Karlovarská Hořká”, “Königsberger Bärenfang”, “Grappa di Marsala”, “Kirsch Veneto” / “Kirschwasser Veneto”, “Sliwovitz del Veneto”, “Polish Cherry”, “Orehovec”, “Janeževec” un “Slovenska travarica” no Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikuma būtu jāsvītro.

(7)

Tādēļ Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Stipro alkoholisko dzērienu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 25. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 716/2013, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (OV L 201, 26.7.2013., 21. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumu groza šādi:

1)

6. produktu kategorijā “Vīnogu čagu spirts” rindu

 

Grappa di Marsala

Itālija”

svītro;

2)

9. produktu kategorijā “Augļu spirts” rindas

 

Sliwovitz del Veneto

“Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Itālija”

Itālija”

svītro;

3)

25. produktu kategorijā “Stiprie alkoholiski dzērieni ar anīsa aromātu” rindu

 

Janeževec

Slovēnija”

svītro;

4)

30. produktu kategorijā “Stiprie alkoholiski dzērieni ar rūgtu garšu jeb bitter” rindu

 

Slovenska travarica

Slovēnija”

svītro;

5)

32. produktu kategorijā “Liķieris” rindas

 

Polish Cherry

“Karlovarská Hořká

Polija”

Čehijas Republika”

svītro;

6)

40. produktu kategorijā “Nocino” rindu

 

Orehovec

Slovēnija”

svītro;

7)

produktu kategorijā “Citi stiprie alkoholiskie dzērieni” rindu

 

Königsberger Bärenfang

Vācija”

svītro.


Top