EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0360

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/360 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām darījumu reģistriem (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/8333

OJ L 81, 22.3.2019, p. 58–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/360/oj

22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/58


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/360

(2018. gada 13. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām darījumu reģistriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1) un jo īpaši tās 11. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 62. pantā paredzēts, ka Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) ieņēmumus papildus valsts iestāžu maksājumiem un Savienības subsīdijām veido arī nodevas, kas EVTI tiek maksātas Savienības tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

(2)

Savienībā reģistrētiem darījumu reģistriem reģistrācijas maksa būtu jānosaka tā, lai tā ietvertu EVTI izmaksas saistībā ar reģistrācijas pieteikumu apstrādi.

(3)

EVTI izmaksas saistībā ar reģistrācijas pieteikuma apstrādi būs lielākas, ja darījumu reģistrs sniedz papildpakalpojumus. Šādu papildpakalpojumu sniegšana ir rādītājs, ka paredzams liels apgrozījums un lielākas izmaksas saistībā ar reģistrācijas pieteikuma izvērtēšanu. Tādējādi reģistrācijas maksu iekasēšanas nolūkā darījumu reģistri būtu jāiedala divās kategorijās atkarībā no paredzamā kopējā apgrozījuma – lielāka un mazāka paredzamā apgrozījuma –, kādam būtu jāpiemēro dažādas reģistrācijas maksas atkarībā no tā, vai tie plāno sniegt papildpakalpojumus.

(4)

Ja darījumu reģistrs, kas jau ir reģistrēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (3), iesniedz reģistrācijas paplašināšanas pieteikumu, izdevumi, kas nepieciešami precīzai pieteikuma izvērtēšanai un izskatīšanai, būtu daudz mazāki nekā jaunas reģistrācijas gadījumā, jo EVTI rīcībā jau ir atbilstoša informācija par pieteikumu iesniedzošo darījumu reģistru. Tādēļ pieteikumu iesniedzošajam darījumu reģistram būtu jāmaksā samazināta maksa. Ja darījumu reģistrs, kas vēl nav reģistrēts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, vienlaicīgi iesniedz reģistrācijas pieteikumu gan saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, gan saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365, izdevumi, kas nepieciešami precīzai pieteikumu izvērtēšanai un izskatīšanai, arī būtu mazāki, jo tikai vienreiz būtu jāizskata viena un tā paša veida dokumenti. Vienlaicīgi iesniegtu pieteikumu gadījumā darījumu reģistram būtu jāsamaksā pilna reģistrācijas maksa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 un samazināta reģistrācijas pagarināšanas maksa saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365.

(5)

Ja pēc reģistrācijas darījumu reģistrs sāk piedāvāt papildpakalpojumus, tādējādi iekļaujoties augstākā kategorijā pēc paredzamā kopējā apgrozījuma, darījumu reģistram būtu jāsamaksā starpība starp sākotnējo reģistrācijas maksu un reģistrācijas maksu, kas atbilst lielākā paredzamā apgrozījuma kategorijai. Savukārt, ja darījumu reģistrs pārstāj piedāvāt papildpakalpojumus pēc reģistrācijas, EVTI šī maksa tam nebūtu jāatlīdzina, jo tās izdevumi, kas nepieciešami, lai novērtētu pieteikumu, ko iesniedzis darījumu reģistrs ar lielāku paredzamo apgrozījumu, jau tika faktiski iztērēta reģistrācijas laikā.

(6)

Lai atturētu no nepamatotu pieteikumu iesniegšanas, reģistrācijas maksa nebūtu jāatmaksā, ja pieteikuma iesniedzējs atsauc savu pieteikumu reģistrācijas procesa laikā vai ja reģistrācija tiek atteikta.

(7)

Lai nodrošinātu EVTI budžeta efektīvu izmantošanu un vienlaikus dalībvalstīm un Savienībai mazinātu finansiālo slogu, ir jānodrošina, ka darījumu reģistri sedz vismaz visas izmaksas, kas saistītas ar to uzraudzību. Uzraudzības maksas būtu jānosaka tādā apmērā, kas ļauj izvairīties no deficīta vai būtiska pārpalikuma rašanās attiecībā uz darbībām, kuras ir saistītas ar darījumu reģistriem. Ja rastos deficīts, EVTI nebūtu jāatgūst deficīts no darījumu reģistriem. Ja deficīts būtu ievērojams, EVTI būtu jāizvērtē tā iemesli un jāgroza tās pro forma uzraudzības izmaksas nākamajā budžeta plānošanas periodā. Pārpalikuma gadījumā pārpalikuma maksas darījumu reģistriem nebūtu jāatgūst.

(8)

Lai nodrošinātu taisnīgu un skaidru maksas noteikšanu, kura vienlaikus atspoguļo faktiskos administratīvos centienus, kas veltīti katrai uzraudzītajai vienībai, uzraudzības maksa būtu jāaprēķina, balstoties uz apgrozījumu, kuru veido darījumu reģistra pamatdarbība un tās papildpakalpojumi. Lai aprēķinātu piemērojamo apgrozījumu, ir jānošķir papildpakalpojumi, kas tieši saistīti ar to, ka tiek sniegti pamatpakalpojumi – vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) ierakstu centralizēta vākšana un uzturēšana saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365, piemēram, pārstāvja aizdevumi, nodrošinājuma pārvaldība vai pakalpojumi, kas saistīti ar VFD un atvasināto instrumentu ierakstu centralizētu vākšanu un uzturēšanu, piemēram, darījumu savietošana, darījumu apstiprināšana/apliecināšana, nodrošinājuma vērtēšana un trešo pušu ziņojumu sniegšana. Uzraudzības maksai, ko iekasē no darījumu reģistra, vajadzētu būt samērīgai ar šā individuālā darījumu reģistra darbību salīdzinājumā ar kopējo visu reģistrēto un uzraudzīto darījumu reģistru darbību konkrētā gadā. Tomēr, ņemot vērā, ka attiecībā uz darījumu reģistru uzraudzību pastāv dažas pastāvīgās administratīvās izmaksas, būtu jānosaka minimālā gada uzraudzības maksa. Šo summu neskar saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 noteikto uzraudzības maksu samaksa.

(9)

Būtu jāparedz noteikumi par maksas iekasēšanu no trešo valstu darījumu reģistriem, kuri iesniedz pieteikumu atzīšanai Savienībā atbilstoši Regulai (ES) 2015/2365, lai segtu to atzīšanas un gada uzraudzības izmaksas. Šajā sakarā atzīšanas maksā būtu jāiekļauj divi komponenti – nepieciešamie izdevumi, kas saistīti ar šādu trešo valstu darījumu reģistru atzīšanas pieteikumu apstrādi, ko veic EVTI, pamatojoties uz minētas regulas 19. panta 4. punktu, un nepieciešamie izdevumi, kas saistīti ar sadarbības mehānismu izveidošanu ar tās trešās valsts kompetentajām iestādēm, kurā pieteikumu iesniedzošais darījumu reģistrs ir reģistrēts, saskaņā ar minētās regulas 20. pantu. Izmaksas, kas saistītas ar sadarbības mehānisma izveidošanu, būtu jāsadala starp atzītiem darījumu reģistriem no vienas un tās pašas trešās valsts. Turklāt no trešās valsts darījumu reģistra būtu jāiekasē gada uzraudzības maksa.

(10)

Ja trešās valsts darījumu reģistrs, kas jau ir atzīts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, iesniedz reģistrācijas atzīšanas pagarināšanas pieteikumu, šāda pieteikuma apstrādes izmaksām vajadzētu būt zemākām par jauna pieteikuma apstrādes izmaksām, jo pastāv sinerģija starp Regulas (ES) Nr. 648/2012 un Regulas (ES) 2015/2365 režīmiem. Tāpēc būtu jāsamazina atzīšanas maksas komponents, kas saistīts ar pieteikuma apstrādi. No otras puses, sadarbības mehānisma izveidošanas izmaksas ietver izmaksas, kas raksturīgas atbilstības Regulai (ES) 2015/2365 nodrošināšanai. Tāpēc atzīšanas maksas komponentam attiecībā uz sadarbības mehānismiem vajadzētu būt neatkarīgam no sadarbības mehānismu pastāvēšanas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012.

(11)

EVTI veiktās uzraudzības funkcijas attiecībā uz atzītiem trešo valstu darījumu reģistriem galvenokārt attiecas uz sadarbības mehānismu īstenošanu, tai skaitā datu efektīvu apmaiņu starp attiecīgajām iestādēm. Šo funkciju veikšanas izmaksas būtu jāsedz no gada uzraudzības maksām, ko iekasē no atzītiem darījumu reģistriem. Tā kā šīs izmaksas būs krietni mazākas nekā izmaksas, kuras rodas EVTI par reģistrētu darījumu reģistru tiešo uzraudzību Savienībā, atzītu darījumu reģistru uzraudzības maksai vajadzētu būt ievērojami mazākai nekā minimālajai uzraudzības maksai, ko iekasē no reģistrētiem darījumu reģistriem, kurus EVTI uzrauga tieši.

(12)

Valsts kompetentajām iestādēm rodas izmaksas, īstenojot darbu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365 un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2010 74. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 9. panta 1. punktu EVTI valsts kompetentajām iestādēm deleģēto uzdevumu rezultātā. Maksām, kuras EVTI iekasē no darījumu reģistriem, būtu jāsedz arī minētās izmaksas. Lai nepieļautu, ka kompetentajām iestādēm rodas zaudējumi vai ka tās gūst peļņu no deleģētu uzdevumu veikšanas vai no palīdzības sniegšanas EVTI, EVTI būtu attiecīgajai kompetentajai iestādei jākompensē faktiskās izmaksas.

(13)

Tā kā par darījumu reģistra darbību gadā, kurā tas tiek reģistrēts, būs pieejams tikai ierobežots datu apjoms, pagaidu uzraudzības maksa būtu jāaprēķina, balstoties uz paredzamajiem izdevumiem, kas nepieciešami attiecīgā darījumu reģistra uzraudzībai tā pirmajā darbības gadā. Lai precīzi aprēķinātu maksu, būtu jāņem vērā attiecīgā darījumu reģistra reģistrācijas datums un Regulas (ES) 2015/2365 4. panta 1. punktā minētā ziņošanas pienākuma sākuma datums, tādējādi precīzi atspoguļojot EVTI pieprasīto uzraudzības līmeni. Ja darījumu reģistra regulatīvā ziņošana sākas tikai nākamajā gadā pēc tā reģistrācijas, pagaidu uzraudzības maksas par pirmo reģistrācijas gadu pamatā vajadzētu būt reģistrācijas maksai. Tas ir tādēļ, ka izdevumi, kas vajadzīgi vel neziņojoša darījumu reģistra uzraudzībai ir salīdzināmi ar izdevumiem, kas vajadzīgi, lai novērtētu reģistrācijas pieteikumu. Atkarībā no laika ilguma starp reģistrāciju un gada beigām summu koriģē proporcionāli, pieņemot, ka standarta reģistrācijas procesam ir vajadzīgas 150 darbdienas. Ja darījumu reģistra regulatīvā ziņošana sākas tā reģistrācijas gada pirmajos sešos mēnešos, pagaidu uzraudzības maksa būtu jāaprēķina, pamatojoties uz piemērojamo apgrozījumu, kas atspoguļo darījumu reģistra ieņēmumus pirmajā pusgadā. Ja darījumu reģistra regulatīvā ziņošana sākas tā reģistrācijas gada pēdējos sešos mēnešos, pagaidu uzraudzības maksa būtu jāaprēķina, pamatojoties uz darījumu reģistra reģistrācijas maksas apmēru. Tas ir tāpēc, ka piemērojamā apgrozījuma piemērošanai ir pieejami tikai ierobežoti dati.

(14)

Darījumu reģistri, kas reģistrēti 2019. gadā, nesāks sniegt ziņošanas pakalpojumus līdz 2019. gada beigām, un gaidāms, ka to darbības līmenis 2019. gadā būs tuvu nullei. Tādēļ to gada uzraudzības maksa par 2020. gadu tiks aprēķināta, balstoties uz piemērojamo apgrozījumu 2020. gada pirmajā pusē.

(15)

Šai regulai būtu jāveido pamats EVTI tiesībām iekasēt maksas no darījumu reģistriem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Uzraudzības izmaksu pilnīga atgūšana

No darījumu reģistriem iekasētās maksas sedz:

a)

visas izmaksas, kas saistītas ar EVTI īstenotu darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365, tostarp tās izmaksas, ko rada darījumu reģistru atzīšana, kā arī izmaksas, kas izriet no tādu darījumu reģistru reģistrācijas pagarināšanas vai atzīšanas pagarināšanas, kas jau reģistrēti vai atzīti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012;

b)

visas izmaksas, kas saistītas ar atlīdzību kompetentajām iestādēm, kuras ir veikušas darbu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365, un kas radušās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 74. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 9. pantu deleģēto uzdevumu rezultātā.

2. pants

Piemērojamais apgrozījums

1.   Darījumu reģistri, kas reģistrēti saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365, šīs regulas piemērošanas nolūkā glabā tikai revidētus pārskatus, nošķirot vismaz:

a)

ieņēmumus, kas gūti no pamatdarbības, – centralizētas VFD ierakstu vākšanas un uzturēšanas saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365;

b)

ieņēmumus, kas gūti no papilpakalpojumiem, kuri ir tieši saistīti ar centralizētu VFD ierakstu vākšanu un uzturēšanu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365.

Piemērojamie ieņēmumi no darījumu reģistra konkrētā gada (n) papildpakalpojumiem ir ieņēmumi no b) apakšpunktā noteiktajiem pakalpojumiem.

2.   Darījumu reģistri, kas reģistrēti gan saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365, gan saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, šīs regulas piemērošanas nolūkā glabā tikai revidētus pārskatus, nošķirot vismaz:

a)

ieņēmumus, kas gūti no pamatdarbības, – centralizētas VFD ierakstu vākšanas un uzturēšanas saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365;

b)

ieņēmumus, kas gūti no pamatdarbības, – centralizētas atvasināto instrumentu ierakstu vākšanas un uzturēšanas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012;

c)

ieņēmumus, kas gūti no papilpakalpojumiem, kuri ir tieši saistīti ar centralizētu VFD ierakstu vākšanu un uzturēšanu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365;

d)

ieņēmumus, kas gūti no papildpakalpojumiem un kas ir tieši saistīti gan ar centralizētu VFD ierakstu vākšanu un uzturēšanu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365, gan ar centralizētu atvasināto instrumentu ierakstu vākšanu un uzturēšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012.

Piemērojamie ieņēmumi no darījumu reģistra konkrētā gada (n) papildpakalpojumiem ir šādu ieņēmumu summa:

ieņēmumi, kas minēti c) apakšpunktā, un

ieņēmumu daļa, kas minēta d) apakšpunktā.

Ieņēmumu daļa, kas minēta d) apakšpunktā, ir vienāda ar ieņēmumiem, kas minēti a) apakšpunktā, ko sadala ar summu, kas iegūta no:

ieņēmumiem, kas minēti a) apakšpunktā, un

ieņēmumiem, kas minēti b) apakšpunktā.

3.   Darījumu reģistra piemērojamais apgrozījums konkrētā gadā (n) ir šādu ieņēmumu summa:

ieņēmumi, kas gūti no pamatdarbības, – centralizētas VFD ierakstu vākšanas un uzturēšanas saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365, pamatojoties uz revidētajiem finanšu pārskatiem par iepriekšējo gadu (n – 1), un

piemērojamie ieņēmumi no papildpakalpojumiem, kas attiecīga gadījumā noteikti saskaņā ar 1. un 2. punktu, pamatojoties uz revidētajiem finanšu pārskatiem par iepriekšējo gadu (n – 1),

ko sadala ar summu, kas iegūta no:

visu reģistrēto darījumu reģistru kopējiem ieņēmumiem, kas gūti no pamatdarbības, – centralizētas VFD ierakstu vākšanas un uzturēšanas saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365, pamatojoties uz revidētajiem finanšu pārskatiem par iepriekšējo gadu (n – 1), un

visu reģistrēto darījumu reģistru kopējiem piemērojamiem ieņēmumiem no papildpakalpojumiem, kas attiecīga gadījumā noteikti saskaņā ar 1. un 2. punktu, pamatojoties uz revidētajiem finanšu pārskatiem par iepriekšējo gadu (n – 1).

Tādējādi konkrēta darījumu reģistra piemērojamais apgrozījums (“DRi” formulā turpmāk) tiek aprēķināts šādi:

Formula

VFD ieņēmumi = VFD pakalpojumu galvenie ieņēmumi + piemērojamie papildpakalpojumu ieņēmumi.

4.   Ja darījumu reģistrs neveica darbību visu iepriekšējo gadu (n – 1), tā piemērojamo apgrozījumu aplēš saskaņā ar 3. punktā minēto formulu, attiecībā uz darījumu reģistru ekstrapolējot vērtību, kas aprēķināta par to mēnešu skaitu, kuros darījumu reģistrs darbojās (n – 1) gadā attiecībā pret visu (n – 1) gadu.

3. pants

Maksu pielāgošana

Par EVTI darbībām, kas saistītas ar darījumu reģistriem, iekasētā maksa būtu jānosaka tādā apmērā, kas ļauj izvairīties no deficīta vai būtiska pārpalikuma rašanās.

Ja ir regulārs būtisks pārpalikums vai deficīts, Komisija pārskata maksu apmēru.

II NODAĻA

MAKSAS

4. pants

Maksu veidi

1.   Savienībā uzņēmējdarbību veicošiem darījumu reģistriem, kas piesakās reģistrācijai saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 5. panta 1. punktu, piemēro šāda veida maksas:

a)

reģistrācijas un reģistrācijas pagarināšanas maksas saskaņā ar 5. pantu;

b)

gada uzraudzības maksas saskaņā ar 6. pantu.

2.   No trešās valstīs uzņēmējdarbību veicošiem darījumu reģistriem, kas piesakās atzīšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 19. panta 4. punktu, iekasē šāda veida maksas:

a)

atzīšanas vai atzīšanas pagarināšanas maksas saskaņā ar 7. panta 1. un 2. punktu;

b)

gada uzraudzības maksas atzītiem darījumu reģistriem saskaņā ar 7. panta 3. punktu.

5. pants

Reģistrācijas un reģistrācijas pagarināšanas maksa

1.   Reģistrācijas maksa, kas jāmaksā atsevišķiem darījumu reģistriem, kuri iesniedz pieteikumus, atspoguļo izdevumus, kas nepieciešamas, lai precīzi izvērtētu un izskatītu reģistrācijas vai reģistrācijas pagarināšanas pieteikumu, ņemot vērā darījumu reģistra sniedzamos pakalpojumus, tostarp visus papildpakalpojumus.

2.   Uzskatāms, ka darījumu reģistrs sniedz papildpakalpojumus, ja pastāv jebkura no šādām situācijām:

a)

ja tas tiešā veidā sniedz papildpakalpojumus;

b)

ja vienība, kas pieder tai pašai grupai, kurai pieder darījumu reģistrs, sniedz papildpakalpojumus;

c)

ja papildpakalpojumus sniedz vienība, ar kuru tirdzniecības reģistrs ir noslēdzis vienošanos darījuma ķēdes vai pēcdarījuma ķēdes, vai darbības jomas kontekstā, lai sadarbotos pakalpojumu sniegšanā.

3.   Ja darījumu reģistrs nesniedz papildpakalpojumus, kas minētai 2. punktā, uzskatāms, ka attiecīgajam darījumu reģistram ir neliels paredzamais kopējais apgrozījums, un tas maksā reģistrācijas maksu 65 000 EUR apmērā.

4.   Ja darījumu reģistrs sniedz papildpakalpojumus, kas minētai 2. punktā, uzskatāms, ka darījumu reģistram ir liels paredzamais kopējais apgrozījums, un tas maksā reģistrācijas maksu 100 000 EUR apmērā.

5.   Ja darījumu reģistrs, kas iesniedz reģistrācijas pieteikumu, jau ir reģistrēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 VI sadaļas 1. nodaļu, darījumu reģistrs maksā šādu reģistrācijas pagarināšanas maksu:

a)

50 000 EUR maksā darījumu reģistri, kas sniedz papildpakalpojumus, kā minēts 2. punktā;

b)

32 500 EUR maksā darījumu reģistri ar zemu paredzamo apgrozījumu, kas nesniedz papildpakalpojumus, kā minēts 2. punktā;

6.   Ja darījumu reģistrs, kas vēl nav reģistrēts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, vienlaicīgi iesniedz reģistrācijas pieteikumu gan saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, gan saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365, darījumu reģistrs maksā pilnu reģistrācijas maksu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 un reģistrācijas paplašināšanas maksu saskaņā ar 5. punktu.

7.   Ja notiek būtiskas izmaiņas reģistrācijas apstākļos, kas minēti Regulas (ES) 2015/2365 5. panta 4. punktā, kuru rezultātā darījumu reģistram saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu ir jāmaksā lielāka reģistrācijas maksa nekā sākotnēji samaksātā maksa, no darījumu reģistra iekasē starpību starp sākotnēji samaksāto reģistrācijas maksu un augstāko piemērojamo reģistrācijas maksu, kas radusies minēto būtisko izmaiņu dēļ.

6. pants

Gada uzraudzības maksa reģistrētiem darījumu reģistriem un darījumu reģistriem, kuru reģistrācija ir pagarināta

1.   No reģistrēta darījumu reģistra iekasē gada uzraudzības maksu.

2.   Kopējo gada uzraudzības maksu un gada uzraudzības maksu konkrētam darījumu reģistram konkrētā gadā (n) aprēķina šādi:

a)

kopējā gada uzraudzības maksa par konkrēto gadu (n) ir aplēse par izdevumiem, kas saistīti ar darījumu reģistru darbību uzraudzību saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365, kas ietverta EVTI budžetā attiecīgajam gadam;

b)

darījumu reģistra gada uzraudzības maksa par konkrēto gadu (n) ir saskaņā ar a) apakšpunktu noteiktā kopējā gada uzraudzības maksa, ko sadala starp visiem darījumu reģistriem, kas reģistrēti n – 1. gadā, proporcionāli to piemērojamajam apgrozījumam, kas aprēķināts saskaņā ar 2. punkta 3. punktu.

3.   Nekādā gadījumā darījumu reģistra, kas iesniedz reģistrācijas vai reģistrācijas pagarināšanas pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 5. panta 5. punktu, gada uzraudzības maksa nevar būt mazāka par 30 000 EUR.

7. pants

Maksas par trešās valsts darījumu reģistriem

1.   Darījumu reģistrs, kas piesakās atzīšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 19. panta 4. punkta a) apakšpunktu, maksā atzīšanas maksu, kuru aprēķina kā šādu vērtību summu:

a)

20 000 EUR;

b)

summa, kas rodas, dalot 35 000 EUR ar kopējo darījumu reģistru skaitu no vienas un tās pašas trešās valsts, kurus EVTI ir atzinusi vai kuri ir iesnieguši pieteikumus atzīšanai, taču vēl nav tikuši atzīti.

2.   Darījumu reģistrs, kas iesniedz reģistrācijas pagarināšanas pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 19. panta 4. punkta b) apakšpunktu, maksā atzīšanas maksu, kuru aprēķina kā šādu vērtību summu: 10 000 EUR un summa, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu.

3.   Darījumu reģistrs, kas atzīts saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 19. panta 3. punktu, maksā gada uzraudzības maksu 5 000 EUR apmērā.

III NODAĻA

SAMAKSAS UN ATLĪDZINĀŠANAS NOSACĪJUMI

8. pants

Vispārējie samaksas nosacījumi

1.   Visas maksas ir maksājamas euro. Tās maksājamas, kā norādīts 9., 10. un 11. pantā.

2.   Par novēlotiem maksājumiem nosaka dienas soda maksājumu 0,1 % apmērā no parāda summas.

9. pants

Reģistrācijas maksas samaksa

1.   Reģistrācijas maksa, kas minēta 5. pantā, pilnā apmērā samaksājama laikā, kad darījumu reģistrs iesniedz reģistrācijas pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 5. panta 5. punktu.

2.   Reģistrācijas maksa netiek atlīdzināta, ja darījumu reģistrs atsauc savu reģistrācijas pieteikumu, pirms EVTI pieņem pamatotu lēmumu veikt reģistrāciju vai atteikt reģistrāciju, vai ja reģistrācija tiek atteikta.

10. pants

Gada uzraudzības maksas samaksas kārtība

1.   Gada uzraudzības maksu par konkrētu gadu, kas minēta 6. pantā, maksā divos maksājumos.

Pirmā maksājuma termiņš ir attiecīgā gada 28. februāris, un tā summa ir piecas sestdaļas no aplēstās gada uzraudzības maksas. Ja piemērojamais apgrozījums, ko aprēķina, pamatojoties uz 2. pantu, šajā brīdī vēl nav pieejams, apgrozījuma aprēķins balstās uz pēdējo pieejamo piemērojamo apgrozījumu saskaņā ar 2. pantu.

Otrā maksājuma termiņš ir 31. oktobris. Otrā maksājuma summa ir gada uzraudzības maksa, kas aprēķināta saskaņā ar 6. pantu un no kuras atņemts pirmais maksājums.

2.   EVTI nosūta darījumu reģistriem maksājumu rēķinus vismaz 30 dienas pirms attiecīgā maksājuma termiņa.

11. pants

Trešās valsts darījumu reģistru maksu samaksa

1.   Atzīšanas maksa, kas minēta 7. panta 1. un 2. punktā, pilnā apmērā samaksājama laikā, kad darījumu reģistrs iesniedz atzīšanas pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 19. panta 4. punktu. To neatlīdzina.

2.   Katru reizi, kad trešās valsts darījumu reģistrs iesniedz pieteikumu atzīšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 19. panta 4. punktu, EVTI pārrēķina 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto summu.

EVTI atlīdzina starpību starp iekasēto summu saskaņā ar 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu un summu, kas iegūta pārrēķina rezultātā, vienlīdzīgi starp visiem viena un tajā pašā trešā valstī jau atzītiem darījumu reģistriem. Šo starpību atlīdzina vai nu ar tiešu maksājumu, vai samazinot nākamajā gadā iekasējamo maksu.

3.   Gada uzraudzības maksas maksājumu atzīts darījumu reģistrs veic katru finanšu gadu līdz katra gada februāra beigām. EVTI vismaz 30 dienas iepriekš nosūta atzītam darījumu reģistram maksājuma rēķinu.

12. pants

Izdevumu kompensēšana kompetentajām iestādēm

1.   Maksas no darījumu reģistriem par to reģistrēšanu, reģistrācijas pagarināšanu, uzraudzību un atzīšanu iekasē tikai EVTI saskaņā ar šo regulu.

2.   EVTI atlīdzina kompetentajai iestādei faktiskās izmaksas, kas radušās saistībā ar uzdevumu veikšanu, pamatojoties uz Regulu (ES) 2015/2365, un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 74. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 9. panta 1. punktu deleģēto uzdevumu rezultātā.

IV NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13. pants

Pagaidu uzraudzības maksu aprēķināšana

1.   Ja ziņošanas pienākums, kas minēts Regulas (ES) 2015/2365 4. panta 1. punktā, saskaņā ar minētās regulas 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu sākas nākamajā gadā pēc darījumu reģistra reģistrācijas saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 5. panta 5. punktu, darījumu reģistrs tā reģistrācijas gadā maksā pagaidu uzraudzības maksu, kuru aprēķina saskaņā ar pielikuma 1. daļu.

2.   Ja ziņošanas pienākums, kas minēts Regulas (ES) 2015/2365 4. panta 1. punktā, saskaņā ar minētās regulas 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu sākas pirmajos sešos mēnešos darījumu reģistra reģistrācijas gadā saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 5. panta 5. punktu, darījumu reģistrs tā reģistrācijas gadā maksā pagaidu uzraudzības maksu, kuru aprēķina saskaņā ar pielikuma 2. daļu.

3.   Ja ziņošanas pienākums, kas minēts Regulas (ES) 2015/2365 4. panta 1. punktā, saskaņā ar minētās regulas 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu sākas pēdējos sešos mēnešos darījumu reģistra reģistrācijas gadā saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 5. panta 5. punktu, darījumu reģistrs tā reģistrācijas gadā maksā pagaidu uzraudzības maksu, kuru aprēķina saskaņā ar pielikuma 3. daļu.

14. pants

Reģistrācijas maksu un trešo valstu darījumu reģistru maksu samaksa 2019. gadā

1.   Darījumu reģistri, kuri piesakās reģistrācijai 2019. gadā saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 5. panta 5. punktu, pilnā apmērā samaksā 6. pantā minēto reģistrācijas maksu 30 dienas pēc šīs regulas stāšanās spēkā vai reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienā atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk.

2.   Trešās valsts darījumu reģistri, kuri piesakās atzīšanai 2019. gadā saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 19. panta 4. punktu, pilnā apmērā samaksā 7. panta 1. vai 2. punktā minēto atzīšanas maksu 30 dienas pēc šīs regulas stāšanās spēkā vai pieteikuma iesniegšanas dienā atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk.

3.   Trešo valstu darījumu reģistri, kas atzīti 2019. gadā saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 19. panta 3. punktu, pilnā apmērā samaksā gada uzraudzības maksu par 2019. gadu saskaņā ar 7. panta 3. punktu 60 dienas pēc šīs regulas stāšanās spēkā vai 30 dienas pēc tam, kad EVTI ir informējusi darījumu reģistru par atzīšanas lēmumu, kas minēts Regulas (ES) 2015/2365 19. panta 7. punktā, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāks.

15. pants

Gada uzraudzības maksa par 2020. gadu darījumu reģistriem, kas reģistrēti vai kuru reģistrācija paplašināta 2019. gadā

1.   Darījumu reģistra gada uzraudzības maksa par 2020. gadu ir saskaņā ar 6. panta 2. punkta a) apakšpunktu noteiktā kopējā gada uzraudzības maksa, ko sadala starp visiem darījumu reģistriem, kas reģistrēti 2019. gadā, proporcionāli piemērojamajam apgrozījumam, kas aprēķināts saskaņā ar 2. punktu.

2.   Lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu par 2020. gadu saskaņā ar 6. pantu attiecībā uz darījumu reģistriem, kas reģistrēti 2019. gadā, saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 5. panta 5. punktu, darījumu reģistra piemērojamo apgrozījumu iegūst, summējot:

ieņēmumus, kuri gūti no pamatdarbības, – centralizētas VFD ierakstu vākšanas un uzturēšanas laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam un

piemērojamos ieņēmumus no darījumu reģistra papildpakalpojumiem saskaņā ar 2. panta 1. un 2. punktu laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam,

ko sadala ar summu, kas iegūta no:

visu reģistrēto darījumu reģistru kopējiem ieņēmumiem, kuri gūti no pamatdarbības, – centralizētas VFD ierakstu vākšanas un uzturēšanas laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam un

visu reģistrēto darījumu reģistru piemērojamiem ieņēmumiem no papildpakalpojumiem saskaņā ar 2. panta 1. un 2. punktu laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam.

3.   Darījumu reģistri, kas reģistrēti 2019. gadā, gada uzraudzības maksu par 2020. gadu maksā divos maksājumos.

Pirmā maksājuma termiņš ir 2020. gada 28. februāris, un maksājuma summa ir vienāda ar reģistrācijas maksu, kuru darījumu reģistrs maksāja 2019. gadā saskaņā ar 5. pantu.

Otrā maksājuma termiņš ir 2020. gada 31. oktobris. Otrā maksājuma summa ir gada uzraudzības maksa, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, no kuras atņemts pirmais maksājums.

Ja darījumu reģistra veiktā pirmā maksājuma summa ir lielāka nekā gada uzraudzības maksa, kuru aprēķina saskaņā ar 1. punktu, EVTI atlīdzina darījumu reģistram starpību starp pirmā maksājuma summu un gada uzraudzības maksu, ko aprēķina saskaņā ar 1. punktu.

4.   EVTI nosūta darījumu reģistriem, kuri reģistrēti 2019. gadā, maksājumu rēķinus par ikgadējo uzraudzību 2020. gadā vismaz 30 dienas pirms attiecīgā maksājuma termiņa.

5.   Kad revidētie pārskati par 2020. gadu kļūst pieejami, 2019. gadā reģistrētie darījumu reģistri paziņo EVTI jebkādas izmaiņas piemērojamajā apgrozījumā, kas aprēķināts saskaņā ar 2. punktu un kas izriet no atšķirības starp galīgajiem datiem par laikposmu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam un provizoriskajiem datiem, kurus izmantoja aprēķinu veikšanai saskaņā ar 2. punktu.

No darījumu reģistriem iekasē starpību starp faktiski samaksāto gada uzraudzības maksu par 2020. gadu saskaņā ar 1. punktu un gada uzraudzības maksu par 2020. gadu, kuru jāmaksā saistībā ar izmaiņām pirmajā apakšpunktā minētajā piemērojamajā apgrozījumā.

EVTI nosūta rēķinu par jebkādu iepriekšējā apakšpunktā minētu papildmaksājumu vismaz 30 dienas pirms attiecīgā maksājuma termiņa.

16. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlijs Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

PAGAIDU MAKSAS PIRMAJĀ GADĀ

1. daļa

Pagaidu uzraudzības maksa par darījumu reģistra reģistrācijas gadu, ja pārskatu sniegšanas pienākums sākas nākamajā gadā

1.

Darījumu reģistra pagaidu uzraudzības maksa ir mazākā no šādām summām:

a)

darījumu reģistra reģistrācijas maksa, kas maksājama saskaņā ar šīs regulas 5. pantu;

b)

darījumu reģistra reģistrācijas maksa, kas maksājama saskaņā ar šīs regulas 5. pantu, kas reizināta ar darbdienu skaita no tā reģistrācijas dienas līdz gada beigām attiecību pret 150 darbdienām.

Šo aprēķinu veic šādi:

TR (darījumu reģistra) pagaidu uzraudzības maksa = Min (reģistrācijas maksa, reģistrācijas maksa * koeficients)

Formula

2.

Pagaidu uzraudzības maksu pilnā apmērā samaksā 60 dienu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā vai 30 dienas pēc paziņojuma, kas minēts Regulas (ES) 2015/2365 8. panta 1. punktā, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāks.

2. daļa

Pagaidu uzraudzības maksa par darījumu reģistra reģistrācijas gadu, ja pārskatu sniegšanas pienākums sākas tā paša gada pirmajos sešos mēnešos

1.

Darījumu reģistra gada pagaidu uzraudzības maksa ir saskaņā ar šīs regulas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktu noteiktā kopējā gada uzraudzības maksa, ko sadala starp visiem darījumu reģistriem, kas reģistrēti attiecīgajā gadā, proporcionāli piemērojamajam apgrozījumam, kas aprēķināts saskaņā ar 2. punktu.

2.

Lai aprēķinātu pagaidu uzraudzības maksu, darījumu reģistra piemērojamo apgrozījumu iegūst, summējot:

ieņēmumus, kas gūti no pamatfunkcijām – VFD ierakstu centralizētas vākšanas un uzturēšanas laikposmā no tā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, kurā darījumu reģistrs tika reģistrēts, un

piemērojamos ieņēmumus no darījumu reģistra papildpakalpojumiem saskaņā ar šīs regulas attiecīgi 2. panta 1. un 2. punktu laikposmā no tā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, kurā darījumu reģistrs ir reģistrēts,

un šo summu dalot ar visu reģistrēto darījumu reģistru to ieņēmumu kopsummu, kuri gūti no pamatfunkcijām – VFD ierakstu centralizētas vākšanas un uzturēšanas – un piemērojamiem ieņēmumiem saskaņā ar šīs regulas attiecīgi 2. panta 1. un 2. punktu laikposmā no minētā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

3.

Pagaidu uzraudzības maksu samaksā divās daļās.

Pirmā maksājuma termiņš ir 30 dienas pēc paziņojuma, kas minēts Regulas (ES) 2015/2365 8. panta 1. punktā, un tā apmērs uz ir vienāds ar darījumu reģistra reģistrācijas maksu saskaņā ar šīs regulas 5. pantu.

Otrā maksājuma termiņš ir 31. oktobris. Otrā maksājuma summa ir pagaidu uzraudzības maksa, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, no kuras atņemts pirmais maksājums.

Ja darījumu reģistra veiktā pirmā maksājuma summa ir lielāka nekā pagaidu uzraudzības maksa, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, EVTI atlīdzina darījumu reģistram starpību starp pirmā maksājuma summu un pagaidu uzraudzības maksu, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu.

4.

Kad kļūst pieejami revidētie pārskati par reģistrācijas gadu, darījumu reģistrs informē EVTI par izmaiņām piemērojamajā apgrozījumā, kas aprēķināts saskaņā ar 1. punktu, kuras izriet no atšķirības starp galīgajiem datiem par laikposmu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un provizoriskajiem datiem, kas izmantoti aprēķināšanai saskaņā ar 1. punktu.

No darījumu reģistriem iekasē starpību starp saskaņā ar 3. punktu faktiski samaksāto gada uzraudzības maksu par reģistrācijas gadu un gada uzraudzības maksu par reģistrācijas gadu, kas maksājama līdz ar izmaiņām pirmajā daļā minētajā piemērojamajā apgrozījumā.

5.

Neskarot 1. un 4. punktu, pagaidu uzraudzības maksa nav mazāka par 15 000 EUR.

3. daļa

Pagaidu uzraudzības maksa par darījumu reģistra reģistrācijas gadu, ja pārskatu sniegšanas pienākums sākas tā paša gada pēdējos sešos mēnešos

1.

Darījumu reģistra gada pagaidu uzraudzības maksa ir saskaņā ar šīs regulas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktu noteiktā kopējā gada uzraudzības maksa, ko sadala starp visiem darījumu reģistriem proporcionāli darījumu reģistra EVTI samaksātās reģistrācijas maksas attiecībai pret visu darījumu reģistru EVTI samaksāto reģistrācijas maksu kopsummu minētajā gadā.

2.

Maksa, kas noteikta saskaņā ar 1. punktu, ir maksājama 30 dienu laikā pēc paziņojuma, kas minēts Regulas (ES) 2015/2365 8. panta 1. punktā.

Top