Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0282

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/282 (2019. gada 15. februāris), ar ko attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

C/2019/1454

OJ L 47, 19.2.2019, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/282/oj

19.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 47/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/282

(2019. gada 15. februāris),

ar ko attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regulu (ES) 2016/1240, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (2), un jo īpaši tās 28. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 (3) tika sākta vājpiena pulvera pārdošana konkursa procedūrā. No sākuma tajā bija paredzētas divas konkursa daļas mēnesī, izņemot augustu un decembri.

(2)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/472 (4) tika grozīta Īstenošanas regula (ES) 2016/2080 un termiņu skaits, kuros drīkst iesniegt piedāvājumus, tika samazināts līdz vienam mēnesī un tika atcelts augusta termiņš.

(3)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/995 (5) tika grozīta Īstenošanas regula (ES) 2016/2080 un termiņu skaits, kuros drīkst iesniegt piedāvājumus, tika palielināts līdz diviem mēnesī un tika paredzēts šāds termiņš augustā.

(4)

Šis palielinātais biežums deva iespēju pārdot ievērojamu daudzumu vājpiena pulvera no valsts intervences krājumiem, samazinot pieejamo daudzumu līdz nedaudz vairāk par 22 000 tonnām.

(5)

Ņemot vērā pieejamā daudzuma apjomu un lai samazinātu administratīvo slogu, ir lietderīgi vēlreiz samazināt to termiņu skaitu, kuros drīkst iesniegt piedāvājumus, līdz vienam mēnesī.

(6)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2016/2080 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/2080 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņi konkursa turpmākajās daļās sākas pirmajā darbdienā pēc iepriekšējā termiņa beigām. Minētie termiņi beidzas mēneša trešajā otrdienā plkst. 11.00 (pēc Briseles laika). Tomēr augustā termiņš beidzas ceturtajā otrdienā plkst. 11.00 (pēc Briseles laika), un decembrī šis termiņš beidzas otrajā otrdienā plkst. 11.00 (pēc Briseles laika). Ja otrdiena ir valsts svētku diena, termiņš ir plkst. 11.00 (pēc Briseles laika) iepriekšējā darbdienā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 15. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 206, 30.7.2016., 71. lpp.

(3)  Komisijas 2016. gada 25. novembra Īstenošanas regula (ES) 2016/2080, ar ko sāk vājpiena pulvera pārdošanu konkursa procedūrā (OV L 321, 29.11.2016., 45. lpp.).

(4)  Komisijas 2017. gada 15. marta Īstenošanas regula (ES) 2017/472, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 groza attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņiem (OV L 73, 18.3.2017., 5. lpp.).

(5)  Komisijas 2018. gada 12. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2018/995, ar ko attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 (OV L 178, 16.7.2018., 4. lpp.).


Top