EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1925

Padomes Lēmums (ES) 2019/1925 (2019. gada 14. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

ST/13477/2019/INIT

OJ L 299, 20.11.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1925/oj

20.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/11


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/1925

(2019. gada 14. novembris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 2. martā pieņēma Lēmumu (ES) 2015/384 (1), ar ko noslēdz Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku (“nolīgums”) (2). Nolīgums stājās spēkā 2014. gada 20. novembrī un ir spēkā joprojām.

(2)

Nolīguma pašreiz spēkā esošā īstenošanas protokola darbības termiņš beidzas 2019. gada 19. novembrī.

(3)

Komisija Savienības vārdā ir risinājusi sarunas par jaunu nolīguma īstenošanas protokolu (“protokols”). Sarunām noslēdzoties, 2019. gada 19. jūlijā tika parafēts protokols.

(4)

Protokola mērķis ir ļaut Savienībai un Senegālai ciešāk sadarboties, lai veicinātu ilgtspējīgas zivsaimniecības politikas īstenošanu un zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Senegālas ūdeņos, un atbalstīt Senegālas centienus attīstīt savu zvejniecības nozari.

(5)

Protokols būtu jāparaksta un japiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras, lai tas stātos spēkā.

(6)

Lai nepieļautu Savienības kuģu zvejas darbību pārtraukšanu, ir lietderīgi protokolu piemērot provizoriski, sākot no tā parakstīšanas dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku, ņemot vērā minētā protokola noslēgšanu.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt protokolu.

3. pants

Saskaņā ar protokola 16. pantu to piemēro provizoriski, sākot no tā parakstīšanas dienas, kamēr tiek pabeigtas procedūras, lai tas stātos spēkā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2019. gada 14. novembrī

Padomes vārdā –

Priekšsēdētāja

T. TUPPURAINEN


(1)  Padomes Lēmums (ES) 2015/384 (2015. gada 2. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku un tā Īstenošanas protokolu (OV L 65, 10.3.2015., 1. lpp.).

(2)  Partnerattiecību nolīgums ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku (OV L 304, 23.10.2014., 3. lpp.).


Top