EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0835

Padomes Lēmums (ES) 2019/835 (2019. gada 8. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

ST/10219/2016/INIT

OJ L 138, 24.5.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/835/oj

Related international agreement

24.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/835

(2019. gada 8. aprīlis)

par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Aktu par Horvātijas Republikas pievienošanos un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses (2) (“nolīgums”), tika parakstīts Luksemburgā 2001. gada 25. jūnijā. Nolīgums stājās spēkā 2004. gada 1. jūnijā.

(2)

Horvātijas Republika kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti 2013. gada 1. jūlijā.

(3)

Saskaņā ar Akta par Horvātijas Republikas pievienošanos 6. panta 2. punktu par Horvātijas Republikas pievienošanos nolīgumam ir jāvienojas nolīguma protokolā, kuru noslēdz Padome, pieņemot vienprātīgu lēmumu dalībvalstu vārdā, un Ēģiptes Arābu Republika.

(4)

Padome 2012. gada 14. septembrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Ēģiptes Arābu Republiku. Sarunas tika sekmīgi pabeigtas.

(5)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/768 (3) protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, Savienības un tās dalībvalstu vārdā tika parakstīts Briselē 2017. gada 10. aprīlī.

(6)

Protokols būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības un tās dalībvalstu vārdā tiek apstiprināts protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (4).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības un tās dalībvalstu vārdā sniedz protokola 8. panta 1. punktā paredzēto paziņojumu, lai paustu Savienības un tās dalībvalstu piekrišanu uzņemties protokola saistības (5).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2019. gada 8. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  2019. gada 12. marta piekrišana (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  OV L 304, 30.9.2004., 39. lpp.

(3)  OV L 115, 4.5.2017., 1. lpp.

(4)  Protokola teksts ir publicēts OV L 115, 4.5.2017., kopā ar lēmumu par tā parakstīšanu.

(5)  Protokola spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


Top