EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0026

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/1377 (2019. gada 31. jūlijs), ar ko ieceļ struktūrvienību vadītājus, lai pieņemtu deleģētos lēmumus, kuri attiecas uz pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm (ECB/2019/26)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; Atcelts ar 32020D1335

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1377/oj

28.8.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 224/6


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/1377

(2019. gada 31. jūlijs),

ar ko ieceļ struktūrvienību vadītājus, lai pieņemtu deleģētos lēmumus, kuri attiecas uz pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm (ECB/2019/26)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 11.6. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2017/933 (2016. gada 16. novembris) par ar uzraudzības uzdevumiem saistītu juridisku instrumentu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanas vispārējo regulējumu (ECB/2016/40) (1) un jo īpaši tā 4. un 5. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2019/1376 (2019. gada 23. jūlijs) par tiesību pieņemt lēmumus, kuri attiecas uz pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm, deleģēšanu (ECB/2019/23) (2) un jo īpaši tā 3. pantu,

ņemot vērā Lēmumu ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (3), un jo īpaši tā 10. pantu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu ievērojamo skaitu lēmumu, kurus Eiropas Centrālajai bankai (ECB) jāpieņem, lai izpildītu savus uzraudzības uzdevumus, izveidota procedūra noteiktu deleģēto lēmumu pieņemšanai.

(2)

Deleģēšanas lēmums stājas spēkā pēc tam, kad ECB Valde pieņēmusi lēmumu, ar kuru ieceļ vienu vai vairākus struktūrvienību vadītājus lēmumu pieņemšanai, pamatojoties uz deleģēšanas lēmumu.

(3)

Ieceļot struktūrvienību vadītājus, ECB Valdei būtu jāņem vērā deleģēšanas lēmuma nozīmīgums un to adresātu skaits, kuriem jānosūta deleģētie lēmumi.

(4)

Notikusi apspriešanās ar Uzraudzības valdes priekšsēdētāju par struktūrvienību vadītājiem, kuriem būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt lēmumus, kuri attiecas uz pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro definīcijas, kas iekļautas Lēmuma (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 1. pantā.

2. pants

Deleģēti būtiskas līdzdalības lēmumi

1.   Deleģētos lēmumus, kas attiecas uz Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (4) 2. panta 16) punktā definētajām nozīmīgajām uzraudzītajām iestādēm, saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 3. un 4. pantu pieņem Uzraudzības valdes sekretariāta ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors vai ģenerāldirektora vietnieks vai, ja viņi/viņas nav pieejami, Autorizācijas nodaļas vadītājs, kā arī kāds no šādiem struktūrvienību vadītājiem:

a)

Mikrolīmeņa uzraudzības I ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors vai ģenerāldirektora vietnieks, ja attiecīgās uzraudzītās iestādes vai grupas uzraudzību veic Mikrolīmeņa uzraudzības I ģenerāldirektorāts;

b)

Mikrolīmeņa uzraudzības II ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors vai ģenerāldirektora vietnieks, ja attiecīgās uzraudzītās iestādes vai grupas uzraudzību veic Mikrolīmeņa uzraudzības II ģenerāldirektorāts.

Ja deleģēts lēmums saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 3. un 4. pantu attiecas uz vairāk nekā vienu nozīmīgo uzraudzīto iestādi, attiecīgā uzraudzītā iestāde ir tā uzraudzītā iestāde vai grupa, kurā tiek iegūta būtiskā līdzdalība.

2.   Deleģētos lēmumus, kas neattiecas uz nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 3. un 4. pantu pieņem Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors vai ģenerāldirektora vietnieks.

3. pants

Deleģēti anulēšanas lēmumi

1.   Deleģētos lēmumus, kas attiecas uz Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 16) punktā definētajām nozīmīgajām uzraudzītajām iestādēm, saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 3. un 5. pantu pieņem Uzraudzības valdes sekretariāta ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors vai ģenerāldirektora vietnieks vai, ja viņi/viņas nav pieejami, Autorizācijas nodaļas vadītājs, kā arī kāds no šādiem struktūrvienību vadītājiem:

a)

Mikrolīmeņa uzraudzības I ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors vai ģenerāldirektora vietnieks, ja attiecīgās uzraudzītās iestādes vai grupas uzraudzību veic Mikrolīmeņa uzraudzības I ģenerāldirektorāts;

b)

Mikrolīmeņa uzraudzības II ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors vai ģenerāldirektora vietnieks, ja attiecīgās uzraudzītās iestādes vai grupas uzraudzību veic Mikrolīmeņa uzraudzības II ģenerāldirektorāts.

2.   Deleģētos lēmumus, kas attiecas uz Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 7) punktā definētajām mazāk nozīmīgajām uzraudzītajām iestādēm, saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 3. un 5. pantu pieņem Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors vai ģenerāldirektora vietnieks.

4. pants

Deleģēti pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanas lēmumi

Deleģētos lēmumus saskaņā ar Lēmuma (ES) 2019/1376 (ECB/2019/23) 3. un 6. pantu pieņem kāds no šādiem struktūrvienību vadītājiem:

a)

Mikrolīmeņa uzraudzības I ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors vai ģenerāldirektora vietnieks, ja attiecīgās uzraudzītās iestādes vai grupas uzraudzību veic Mikrolīmeņa uzraudzības I ģenerāldirektorāts;

b)

Mikrolīmeņa uzraudzības II ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors vai ģenerāldirektora vietnieks, ja attiecīgās uzraudzītās iestādes vai grupas uzraudzību veic Mikrolīmeņa uzraudzības II ģenerāldirektorāts.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2019. gada 31. jūlijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 141, 1.6.2017., 14. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

(3)  OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.

(4)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).


Top