Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019B0991

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2019/991 (2019. gada 16. janvāris) par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

OJ L 160, 18.6.2019, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/991/oj

18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/23


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS (ES) 2019/991

(2019. gada 16. janvāris)

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi (1),

ņemot vērā deklarāciju (2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0087/2018),

ņemot vērā 2018. gada 18. aprīļa lēmumu (3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektora atbildi,

ņemot vērā 2018. gada 24. oktobra lēmumu (4), ar kuru Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram nesniedz apstiprinājumu par Biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildi,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (5) un jo īpaši tās 208. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (6), un jo īpaši tās 36. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (7), un jo īpaši tās 108. pantu,

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikuma 5. panta 2. punkta a) apakšpunkta otro daļu,

1.   

apstiprina Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada pārskatus;

2.   

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Antonio TAJANI

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 417, 6.12.2017., 79. lpp.

(2)  Skatīt 1. zemsvītras piezīmi.

(3)  OV L 248, 3.10.2018., 195. lpp.

(4)  OV L 331, 28.12.2018., 213. lpp.

(5)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)  OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.

(7)  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


Top