Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1932

Padomes Regula (ES) 2018/1932 (2018. gada 10. decembris), ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 667/2010 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Eritreju

ST/14665/2018/INIT

OJ L 314, 11.12.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1932/oj

11.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/8


PADOMES REGULA (ES) 2018/1932

(2018. gada 10. decembris),

ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 667/2010 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Eritreju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/1944 (2018. gada 10. decembris), ar ko atceļ Lēmumu 2010/127/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Eritreju (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (ANO DP) 2009. gada 23. decembrī pieņēma ANO DP Rezolūciju 1907 (2009), ar ko nosaka ierobežojošus pasākumus pret Eritreju, kuri paredz aizliegumu pārdot un piegādāt ieročus un ar tiem saistītus materiālus no Eritrejas un uz to.

(2)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 667/2010 (2) īsteno pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2010/127/KĀDP (3), kas pieņemts, ievērojot ANO DP Rezolūciju 1907 (2009).

(3)

ANO DP 2018. gada 14. novembrī pieņēma ANO DP Rezolūciju 2444 (2018), ar kuru nekavējoties izbeidz visus ANO ierobežojošos pasākumus pret Eritreju.

(4)

Padome 2018. gada 10. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/1944, ar ko atceļ Lēmumu 2010/127/KĀDP.

(5)

Šie pasākumi ietilpst Līguma piemērošanas jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(6)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 667/2010 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo atceļ Regulu (ES) 667/2010.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 10. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 60. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 667/2010 (2010. gada 26. jūlijs) par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Eritreju (OV L 195, 27.7.2010., 16. lpp.)

(3)  Padomes Lēmums 2010/127/KĀDP (2010. gada 1. marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Eritreju (OV L 51, 2.3.2010., 19. lpp.),


Top