EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1850

Komisijas Regula (ES) 2018/1850 (2018. gada 21. novembris), ar ko Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā reģistrē stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (“Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte” (ĢIN))

C/2018/7902

OJ L 302, 28.11.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1850/oj

28.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 302/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/1850

(2018. gada 21. novembris),

ar ko Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā reģistrē stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (“Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte” (ĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulu (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 17. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 110/2008 17. panta 5. punktu Komisija ir izskatījusi Bulgārijas iesniegto pieteikumu reģistrēt ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte”.

(2)

Konstatējusi, ka pieteikums ir saderīgs ar Regulu (EK) Nr. 110/2008, Komisija, piemērojot minētās regulas 17. panta 6. punktu, tehniskajā dokumentācijā norādītās galvenās specifikācijas ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 110/2008 17. panta 7. punktu, tāpēc norāde “Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte” būtu jāreģistrē kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde minētās regulas III pielikumā.

(4)

Nosaukumā, kāds tas Oficiālajā Vēstnesī publicēts iebildumu iesniegšanai, bija pārrakstīšanās kļūda. Pēc šīs kļūdas izlabošanas tehniskās dokumentācijas galvenās specifikācijas jāpublicē informācijai.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Stipro alkoholisko dzērienu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā produkta kategorijā “Vīna spirts” pievieno šādu rindu:

“Vīna spirts

Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte

Bulgārija”

2. pants

Tehniskās dokumentācijas galveno specifikāciju labotā redakcija ir iekļauta šīs regulas pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 21. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.

(2)  OV C 294, 5.9.2017., 15. lpp.


PIELIKUMS

GALVENIE TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS PARAMETRI

“ГРОЗДОВА РАКИЯ ОТ ТЪРГОВИЩЕ” / “GROZDOVA RAKYA OT TARGOVISHTE”

ES Nr.: PGI-BG-01864 – 7.1.2014.

1.   Reģistrējamā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde:“Гроздова ракия от Търговище” / “Grozdova rakya ot Targovishte”

2.   Stiprā alkoholiskā dzēriena kategorija: vīna spirts

3.   Stiprā alkoholiskā dzēriena apraksts

3.1.   Svarīgākās fizikālās, ķīmiskās un/vai organoleptiskās īpašības

Vīna spirts, ko apzīmē ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Гроздова ракия от Търговище” / “Grozdova rakya ot Targovishte”, ir gaiši dzeltenīgā krāsā, ar patīkamu vaniļas smaržu un harmonisku, maigu garšu. Tam raksturīgās fizikāli ķīmiskās un organoleptiskās īpašības nosaka šādi faktori: izejvielas, ģeogrāfiskais apgabals, ražošanas metode un cilvēka faktors jeb labas ražošanas prakses izmantošana un tradicionālo un moderno tehnoloģiju apvienošana.

3.2.   Sevišķās īpašības (salīdzinājumā ar citiem tās pašas kategorijas stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem)

Vīna spirtu, ko apzīmē ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Гроздова ракия от Търговище” / “Grozdova rakya ot Targovishte”, ražo pēc tradicionālas bulgāru metodes, un tā fizikālās un ķīmiskās īpašības ir šādas:

dzēriena minimālais spirta saturs: 40 tilp. %,

gaistošo vielu (tostarp augstāko spirtu, kopējo skābju, esteru un aldehīdu) saturs vienā hektolitrā 100 tilp. % spirta: 267–365 g,

maksimālais metanola saturs vienā hektolitrā 100 tilp. % spirta: 120 g.

Dzēriena garšas atpazīstamību ietekmē arī koksne, no kuras izgatavotas destilāta nogatavināšanai izmantotās mucas, un vīna destilāta atšķaidīšanai lietotais demineralizētais ūdens.

4.   Attiecīgais ģeogrāfiskais apgabals

Vīna spirtu, ko apzīmē ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Гроздова ракия от Търговище” / “Grozdova rakya ot Targovishte” ražo Targovištes (Targovishte) apgabalā Donavas līdzenuma austrumdaļā. Vīna dārzi atrodas sešās vietās Targovištes pašvaldības teritorijā: Kralevas (Kralevo), Dalgačas (Dalgach), Ovčarovas (Ovcharovo), Pevecas (Pevets), Stražas (Strazha) un Rujecas (Ruets) ciemata tuvumā.

5.   Stiprā alkoholiskā dzēriena ražošanas metode

Vīna spirtu, ko apzīmē ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Гроздова ракия от Търговище” / “Grozdova rakya ot Targovishte”, ražo no šādu šķirņu vīnogām:

(baltajām) “Chardonnay”, “Rkatsiteli”, “Muscat ottonel”, “Dimyat”, “Tamyanka”, “Traminer”, “Sauvignon blanc”, “Aligoté”, “Riesling italico”,

(sarkanajām) “Cabernet sauvignon” un “Pamid”.

Ražošanas process sākas ar vīnogu ražas novākšanu. Novāktās vīnogas sašķiro pēc šķirnes, vispārējā izskata un cukura satura, tad izspiež sulu. Izspaidas 4–12 stundas mērcē, izmantojot rotācijas filtrus. Pēc tam vīnogu misu dzidrina un dzidrās frakcijas raudzē. Spirta rūgšana 14–18 °С temperatūrā turpinās aptuveni divdesmit dienas. Iegūto produktu vienu vai divas reizes destilē K-5 destilācijas kolonnā; spirta saturam destilātā jābūt zemākam par 65 tilp. %. К-5 destilācijas sistēma ir Bulgārijas vietējais izgudrojums. Iegūto vīna destilātu uzglabā atsevišķos nodalījumos, kur notiek destilāta nogatavināšana ozolkoka mucās un kupāža.

6.   Saikne ar ģeogrāfisko vidi vai izcelsmi

6.1.   Dati par ģeogrāfisko apgabalu vai izcelsmi, kuri ir saiknei būtiski

Ģeogrāfiskā apgabala reljefu veido galvenokārt pauguraines vai pauguraini līdzenumi. Vidējais augstums virs jūras līmeņa ir 200–520 m. Apgabalu raksturo maigs, mēreni kontinentāls klimats un jūras ietekme. Rudens ir silts, sauss un ilgs, un tas ļoti labvēlīgi ietekmē cukuru uzkrāšanos vīnogās. Gada vidējā temperatūra apgabalā ir aptuveni 10,7 °C. Gada lielākais nokrišņu daudzums parasti izkrīt vēlā pavasarī un vasaras sākumā. Apgabalam raksturīgas melnzemes un pelēkās meža augsnes ar smilšmāla iezīmēm.

6.2.   Stiprā alkoholiskā dzēriena sevišķās īpašības, kas piedēvējamas ģeogrāfiskajam apgabalam

Vīna spirtu, ko apzīmē ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte”, ražo Targovištes apgabalā, kur labvēlīga reljefa, augšņu un klimata kombinācija, vīnogām sasniedzot tehniski optimālo gatavības pakāpi, ļauj iegūt labas kvalitātes vīnogas. Lielu daļu šim dzērienam piemītošo unikālo īpašību nosaka ozola Quercus frainetto (Blaguna ozols) koksne: no tās izgatavo mucas, kurās nogatavina vīna destilātu. Demineralizētais ūdens destilāta atšķaidīšanai nāk no Boazas avota, kas atrodas 8 km uz dienvidrietumiem no Targovištes pilsētas. Pēc kupēšanas iegūst kvalitatīvu produktu ar stabilām organoleptiskajām īpašībām – gaiši dzeltenīgu krāsu, patīkamu vaniļas smaržu un harmonisku, maigu garšu. Tradicionālo un moderno ražošanas metožu apvienojums ļauj saglabāt vīnogās esošās aromātvielas, kas veido dzēriena garšas un smaržas buķeti.

7.   Eiropas Savienības vai valsts/reģiona normas

Bulgārijā apstiprināšanas procedūra, ko piemēro stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ir noteikta 2012. gada 15. jūnijā valsts oficiālā laikraksta 45. numurā publicētā Vīna un stipro alkoholisko dzērienu likuma VII iedaļā “Ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmētu stipro alkoholisko dzērienu ražošana” un devītajā nodaļā “Stiprie alkoholiskie dzērieni”.

Ar ekonomikas ministra Rīkojumu Nr. Т-РД- 27-13/27.11.2013. dzēriens “Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte” ir apstiprināts par vīna spirtu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi. Minētais rīkojums ir publicēts Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē šādā adresē: http://www.mi.government.bg/bg/library/zapoved-za-utvarjdavane-na-vinena-destilatna-spirtna-napitka-grozdova-rakiya-s-geografsko-ukazanie-t-68-c28-m361-1.html

8.   Pieteikuma iesniedzējs

Dalībvalsts, trešā valsts vai juridiska/fiziska persona: Република България, Министерство на икономиката  / Bulgārijas Republika, Ekonomikas ministrija.

Pilna adrese (iela, mājas numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts):

гр. София 1052, ул. “Славянска” Nr. 8, Република България / 8 Slavyanska Street, Sofia 1052, Republic of Bulgaria.

9.   Īpaši noteikumi marķēšanai

Noteikumi par tādu Bulgārijā ražotu un Bulgārijas tirgum paredzētu stipro alkoholisko dzērienu marķēšanu, kuri apzīmēti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ir noteikti Vīna un stipro alkoholisko dzērienu likuma 170. panta 1. punktā un 172. panta 1. punktā.


Top