Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0870

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/870 (2018. gada 14. jūnijs), ar ko īsteno 21. panta 1. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

ST/9914/2018/INIT

OJ L 152, 15.6.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/870/oj

15.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/870

(2018. gada 14. jūnijs),

ar ko īsteno 21. panta 1. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2016/44 (2016. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 204/2011 (1), un jo īpaši tās 21. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2016. gada 18. janvārī Padome pieņēma Regulu (ES) 2016/44.

(2)

2018. gada 7. jūnijā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1970 (2011), pievienoja sešas personas to personu un vienību sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2016/44 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2016/44 II pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā tiek publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 14. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. ZAHARIEVA


(1)  OV L 12, 19.1.2016., 1. lpp.


PIELIKUMS

Turpmāk norādītās personas tiek iekļautas Regulas (ES) 2016/44 II pielikumā izklāstītajā sarakstā:

21.

Vārds, uzvārds: 1: Ermias; 2: Ghermay; 3: nav informācijas; 4: nav informācijas

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: Transnacionālā tirdzniecības tīkla vadītājs. Dzimšanas datums: apmēram (35–45 gadus vecs). Dzimšanas vieta: (iespējams Asmara, Eritreja). Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: a) Ermies Ghermay, b) Ermias Ghirmay. Valstspiederība: Eritreja. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: (zināmā adrese: Tripoli, Tarig sure no. 51, iespējams 2015. gadā pārcēlies uz Sabratha). Iekļauts sarakstā:2018. gada 7. jūnijā. Cita informācija: iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 (2011) 22. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2174 (2014) 4. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta a) apakšpunktu.

Papildinformācija

Informācija par Ermias Ghermay ir plaši dokumentēta vairākos uzticamos avotos, tostarp kriminālizmeklēšanās, kur viņš tiek identificēts kā viens no svarīgākajiem Subsahāras darboņiem, kas iesaistīti migrantu nelegālā tirdzniecībā Lībijā. Ermias Ghermay ir transnacionālā tīkla vadītājs, kas atbild par desmitiem tūkstošu migrantu tirdzniecību un kontrabandu, galvenokārt no Āfrikas raga uz Lībijas piekrasti un tālāk uz galamērķa valstīm Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Viņa rīcībā ir bruņoti vīri, kā arī noliktavas un aizturēšanas nometnes, par kurām tiek ziņots, ka tur tiek veikti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi pret migrantiem. Viņš strādā ciešā sadarbībā ar Lībijas kontrabandas tīkliem, tādiem kā Abu-Qarin tīkls, un viņš tiek uzskatīts par šo tīklu “Austrumu piegādes ķēdi”. Viņa tīkls stiepjas no Sudānas līdz Lībijas piekrastei un uz Eiropu (Itāliju, Franciju, Vāciju, Nīderlandi, Zviedriju, Apvienoto Karalisti) un Amerikas Savienotajām Valstīm. Ghermay kontrolē privātas aizturēšanas nometnes ap Lībijas ziemeļrietumu krastu, kur tiek aizturēti migranti un kur notikuši nopietni pārkāpumi pret migrantiem. No šīm nometnēm migranti tiek vesti uz Sabratha vai Zawiya. Pēdējos gados Ghermay ir organizējis neskaitāmus bīstamus braucienus pāri jūrai, pakļaujot migrantus (tostarp daudzus nepilngadīgos) nāves briesmām. Palermo tiesa (Itālija) 2015. gadā izdeva apcietināšanas orderus pret Ermias Ghermay saistībā ar tūkstošiem migrantu kontrabandu necilvēcīgos apstākļos, tostarp kuģa bojāeju 2013. gada 13. oktobrī netālu no Lampedūzas, kurā gāja bojā 266 cilvēki.

22.

Vārds, uzvārds: 1: Fitiwi; 2: Abdelrazak; 3: nav informācijas; 4: nav informācijas

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: transnacionālā tirdzniecības tīkla vadītājs. Dzimšanas datums: apmēram (30–35 gadus vecs). Dzimšanas vieta: Massaua, Eritreja. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: Fitwi Esmail Abdelrazak. Valstspiederība: Eritreja. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Iekļauts sarakstā:2018. gada 7. jūnijā. Cita informācija: iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 (2011) 22. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2174 (2014) 4. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta a) apakšpunktu.

Papildinformācija

Fitiwi Abdelrazak ir transnacionālā tīkla vadītājs, kas atbild par desmitiem tūkstošu migrantu tirdzniecību un kontrabandu, galvenokārt no Āfrikas raga uz Lībijas piekrasti un tālāk uz galamērķa valstīm Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Fitiwi Abdelrazak publiskos avotos un vairākās kriminālizmeklēšanās ir identificēts kā viens no augstākā līmeņa dalībniekiem, kas ir atbildīgs par liela skaita migrantu ekspluatāciju Lībijā un vardarbību pret tiem. Abdelrazakam ir plaši sakari ar Lībijas kontrabandas tīkliem, un viņš ar migrantu nelegālo tirdzniecību ir uzkrājis milzīgu bagātību. Viņa rīcībā ir bruņoti vīri, kā arī noliktavas un aizturēšanas nometnes, kurās tiek veikti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi. Viņa tīkls sastāv no struktūrām, kas sniedzas no Sudānas, Lībijas, Itālijas un tālāk uz migrantu galamērķa valstīm. Migranti viņa nometnēs tiek pirkti arī no citām personām, piemēram, citām vietējām aizturēšanas vietām. No šīm nometnēm migranti tiek vesti uz Lībija piekrasti. Abdelrazak ir organizējis neskaitāmus bīstamus jūras braucienus, pakļaujot migrantus (tostarp nepilngadīgos) nāves briesmām. Abdelrazak ir saistīts ar vismaz divām kuģu bojāejām ar letālām sekām (laikposmā no 2014. gada aprīļa līdz 2014. gada jūlijam).

23.

Vārds, uzvārds: 1: Ahmad; 2: Oumar; 3: al-Dabbashi; 4: nav informācijas.

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: Anas al-Dabbashi militārā grupējuma komandieris, transnacionālā tirdzniecības tīkla vadītājs. Dzimšanas datums: apmēram (30 gadus vecs). Dzimšanas vieta: (iespējams, Sabratha, Talil apkaime). Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: a) Al-Dabachi, b) Al Ammu, c) The Uncle, d) Al-Ahwal. Valstspiederība: Lībija. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: a) Garabulli, Lībija, b) Zawiya, Lībija. Iekļauts sarakstā:2018. gada 7. jūnijā. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 (2011) 22. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2174 (2014) 4. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta a) apakšpunktu.

Papildinformācija

Ahmad al-Dabbashi ir komandieris Anas al-Dabbashi militārajā grupējumā, kas darbojas piekrastes reģionā starp Sabratha un Melita. Al-Dabbashi ir nozīmīga vadoša figūra nelikumīgās darbībās, kas saistītas ar migrantu tirdzniecību. Al-Dabbashi klans un militārais grupējums arī uztur attiecības ar teroristu un vardarbīgu ekstrēmistu grupējumiem. Patlaban Al-Dabbashi aktīvi darbojas Zawiya apkārtnē pēc tam, kad 2017. gada oktobrī piekrastes reģionā izcēlās vardarbīgas sadursmes ar citiem militāriem grupējumiem un konkurējošām kontrabandistu organizācijām un bojā gāja vairāk nekā 30 cilvēki, tostarp civiliedzīvotāji. Atbildot savam padzinējam, Ahmad al-Dabbashi2017. gada 4. decembrī publiski zvērēja atgriezties Sabratha ar ieročiem un spēku. Ir plaši pierādījumi, ka Al-Dabbashi militārais grupējums ir bijis tieši iesaistīts migrantu nelikumīgā tirdzniecībā un kontrabandā un ka viņa militārais grupējums kontrolē migrantu izceļošanas vietas, nometnēs, drošus mājokļus un laivas. Ir informācija, kas apliecina secinājumu, ka Al-Dabbashi ir pakļāvusi migrantus (tostarp nepilngadīgos) smagiem apstākļiem un reizēm nāvējošiem apstākļiem uz zemes un jūrā. Pēc vardarbīgajām sadursmēm starp Al-Dabbashi militāro grupējumu un citiem militāriem grupējumiem Sabratha tūkstošiem migrantu tika atrasti (daudzi – smagā stāvoklī); lielākā daļa tika turēti Martyrs Anas al-Dabbashi brigādes un al-Ghul militārā grupējuma centros. Al-Dabbashi klanam un ar to saistītajam Anas al-Dabbashi militārajam grupējumam ir ilgstošas saites ar Levantes Islāma valsti (ISIL) un tās filiālēm. Tā rindās ir bijuši vairāki ISIL darboņi, tostarp Abdallah al-Dabbashi, ISIL kalifs Sabratha. Uzskata, ka Al-Dabbashi bija iesaistīts arī Sami Khalifa al-Gharabli, kuru Sabratha municipālā padome 2017. gada jūlijā iecēla cīņai pret migrantu kontrabandas operācijām, slepkavības organizēšanā. Al-Dabbashi darbības lielā mērā veicina pieaugošo vardarbību un nedrošību Lībijas rietumos un apdraud mieru un stabilitāti Lībijā un kaimiņvalstīs.

24.

Vārds, uzvārds: 1: MUS'AB; 2: ABU-QARIN; 3: nav informācijas; 4: nav informācijas

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: transnacionālā tirdzniecības tīkla vadītājs. Dzimšanas datums:1983. gada 19. janvāris. Dzimšanas vieta: Sabratha, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin, b) The Doctor, c) Al-Grein. Valstspiederība: Lībija. Pases Nr.: a) 782633, izdota 2005. gada 31. maijā, b) 540794, izdota 2008. gada 12. janvārī. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Iekļauts sarakstā:2018. gada 7. jūnijā. Cita informācija: iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 (2011) 22. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2174 (2014) 4. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta a) apakšpunktu.

Papildinformācija

Mus'ab Abu-Qarin tiek uzskatīts par centrālu darboni cilvēku tirdzniecības un migrantu kontrabandas darbībās Sabratha reģionā, bet viņš arī strādā no Zawiya un Garibulli. Viņa transnacionālais tīkls aptver Lībiju, galamērķus Eiropā, Subsahāras valstis migrantu vervēšanai un arābu valstis attiecībā uz finanšu sektoru. Uzticamos avotos ir dokumentēta viņa slepenā vienošanās par cilvēku tirdzniecību un kontrabandu ar Ermias Ghermay, kura ziņā Abu-Qarin vārdā ir “Austrumu piegādes ķēde”. Ir liecības, ka Abu-Qarin ir izkopis attiecības ar citiem nelikumīgā tirdzniecībā iesaistītiem darboņiem, jo īpaši ar Mohammed Kachlaf (brālēns un al-Nasr brigādes vadītājs; ir ierosināts arī viņu iekļaut sarakstā) Zawiya. Bijušais Abu-Qarin līdzdalībnieks, kurš tagad sadarbojas ar Lībijas iestādēm, apgalvo, ka 2015. gadā vien Abu-Qarin organizēja braucienus pāri jūrai 45 000 cilvēku, pakļaujot migrantus (tostarp nepilngadīgos) nāves briesmām. Abu-Qarin organizēja ir 2015. gada 18. aprīļa braucienu, kas noslēdzās ar kuģa katastrofu Sicīlijas šaurumā, kurā bojā gāja 800 cilvēku. Liecībās, tostarp ANO ekspertu grupas liecībās, ir dokumentēts, ka viņš ir atbildīgs par migrantu turēšanu smagos apstākļos, tostarp Tripolē, netālu no al-Wadi reģiona un piejūras kūrortos Sabratha tuvumā, kur tiek turēti migranti. Ir ziņas, ka Abu-Qarin ir bijis tuvs al-Dabbashi klanam Sabratha, kamēr nebija izcēlies konflikts par “aizsardzības nodokli”. Avoti ir ziņojuši, ka Abu-Qarin ir maksājis vardarbīgiem ekstrēmistiem tuvām personām Sabratha reģionā apmaiņā pret atļauju veikt tādu migrantu kontrabandu vardarbīgu ekstrēmistu aprindu vārdā, kas gūst finansiālu labumu no neatbilstīgas imigrācijas ekspluatācijas. Abu-Qarin ir saistīts ar kontrabandistu tīklu, kas sastāv no Salafi bruņotajiem grupējumiem Tripolē, Sebha un Kufra.

25.

Vārds, uzvārds: 1: Mohammed; 2: Kachlaf; 3: nav informācijas; 4: nav informācijas.

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: Shuhada al-Nasr brigādes komandieris, Zawiya naftas pārstrādes uzņēmuma Benzīna rafinēšanas rūpnīcas apsardzes vadītājs. Dzimšanas datums: nav informācijas. Dzimšanas vieta: Zawiya, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: a) Kashlaf, b) Koshlaf, c) Keslaf, d) al-Qasab. Valstspiederība: Lībija. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Zawiya, Lībija. Iekļauts sarakstā:2018. gada 7. jūnijā. Cita informācija: iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 (2011) 22. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2174 (2014) 4. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta a) apakšpunktu.

Papildinformācija

Mohammed Kachlaf ir Shuhada al Nasr brigādes vadītājs Zawiya, Lībijas rietumos. Viņa bruņotais grupējums kontrolē Zawiya naftas pārstrādes uzņēmumu, kas ir migrantu kontrabandas operāciju centrs. Kachlaf kontrolē arī aizturēšanas centrus, tostarp Nasr aizturēšanas centru, kas nomināli atrodas nelegālās migrācijas apkarošanas departamenta (DCIM) kontrolē. Kā dokumentēts vairākos avotos, Kachlaf tīkls ir viens no dominējošākajiem migrantu kontrabandas un migrantu ekspluatācijas jomā Lībijā. Kachlaf ir plašas saites ar Zawiya vietējās krasta apsardzes vienības vadītāju al-Rahman al-Milad, kura vienība pārtver laivas ar migrantiem; bieži vien tās ir konkurējošu migrantu kontrabandistu tīklu laivas. Pēc tam migrantus pārvieto uz aizturēšanas objektiem, ko kontrolē Al Nasr militārais grupējums, un migranti, kā tiek ziņots, tur tiek turēti smagos apstākļos. Ekspertu grupa Lībijas jautājumos ir savākusi pierādījumus no migrantiem, ka viņi bieži tika sisti, savukārt citi, jo īpaši sievietes no Subsahāras valstīm un Marokas, tika pārdoti vietējā tirgū kā “seksa vergi”. Ekspertu grupa arī konstatēja, ka Kachlaf sadarbojas ar citiem bruņotiem grupējumiem un 2016. un 2017. gadā bija iesaistīts atkārtotās vardarbīgās sadursmēs.

26.

Vārds, uzvārds: 1: Abd; 2: Al-Rahman; 3: al-Milad; 4: nav informācijas.

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: krasta apsardzes komandieris Zawiya. Dzimšanas datums: apmēram (29 gadus vecs). Dzimšanas vieta: Tripoli, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: a) Rahman Salim Milad, b) al-Bija. Valstspiederība: Lībija. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Zawiya, Lībija. Iekļauts sarakstā:2018. gada 7. jūnijā. Cita informācija: iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 (2011) 22. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2174 (2014) 4. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta a) apakšpunktu.

Papildinformācija

Abd al Rahman al-Milad ir komandieris Zawiya reģionālajā krasta apsardzes vienībā, kura pastāvīgi tiek saistīta ar vardarbību pret migrantiem un citiem cilvēku kontrabandistiem. ANO ekspertu grupa apgalvo, ka Milad un citi krasta apsardzes locekļi ir tieši iesaistīti migrantu laivu nogremdēšanā, izmantojot šaujamieročus. Al-Milad sadarbojas ar citiem migrantu kontrabandistiem, piemēram, ar Mohammed Kachlaf (arī viņu ir ierosināts iekļaut sarakstā), kurš, kā liecina avoti, nodrošina viņam aizsardzību, lai viņš varētu veikt nelikumīgas operācijas, kas saistītas ar migrantu tirdzniecību un kontrabandu. Vairāki liecinieki kriminālizmeklēšanās ir apgalvojuši, ka bruņoti vīri viņus jūrā uzņēma krasta apsardzes kuģī Tallil (to izmantoja al-Milad) un aizveda uz al-Nasr aizturēšanas centru, kur viņi, kā ziņots, tika turēti smagos apstākļos un piekauti.


Top