Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0126

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/126 (2018. gada 24. janvāris), ar kuru groza Padomes Regulu (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

C/2018/0543

OJ L 22, 26.1.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/126/oj

26.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/126

(2018. gada 24. janvāris),

ar kuru groza Padomes Regulu (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2015. gada 31. jūlija Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP (1),

ņemot vērā Padomes 2016. gada 18. janvāra Regulu (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 204/2011 (2), un jo īpaši tās 20. panta b) punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2016/44 V pielikumā uzskaitīti kuģi, ko ANO Sankciju komiteja noteikusi saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūcijas (ANO DPR) 2146 (2014) 11. punktu. Uz minētajiem kuģiem attiecas virkne minētās regulas uzlikto aizliegumu, tostarp aizliegums iekraut, transportēt vai izkraut jēlnaftu no Lībijas un ieiet ostās Savienības teritorijā.

(2)

ANO Drošības padomes komiteja 2018. gada 18. janvārī grozīja identifikācijas datus kuģim CAPRICORN, uz ko attiecas ierobežojošie pasākumi. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2016/44 V pielikums.

(3)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2016/44 V pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 24. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 206, 1.8.2015., 34. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2016., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2016/44 V pielikumu groza šādi:

ierakstu:

“1.   Nosaukums: CAPRICORN

Iekļauts atbilstoši Rezolūcijas 2146 (2014), kas paplašināta un grozīta ar Rezolūcijas 2362 (2017) 2. punktu, 10. punkta a) un b) apakšpunktam (iekraušanas, pārvadāšanas un izkraušanas aizliegums; aizliegums ieiet ostās). Atbilstoši Rezolūcijas 2146 11. punktam Komiteja 2017. gada 20. oktobrī atjaunoja atrašanos sarakstā un tā ir spēkā līdz 2018. gada 18. janvārim, ja Komiteja to neizbeidz agrāk saskaņā ar Rezolūcijas 2146 12. punktu. Karoga valsts: nav zināma.

Papildinformācija

Iekļauts sarakstā 2017. gada 21. jūlijā. SJO numurs: 8900878. 2017. gada 21. septembrī kuģa atrašanās vieta bija starptautiskie ūdeņi Apvienoto Arābu Emirātu piekrastē.”

aizstāj ar šādu:

“1.   Nosaukums: CAPRICORN

Iekļauts atbilstoši Rezolūcijas 2146 (2014), kas paplašināta un grozīta ar Rezolūcijas 2362 (2017) 2. punktu, 10. punkta a) un b) apakšpunktam (iekraušanas, pārvadāšanas un izkraušanas aizliegums; aizliegums ieiet ostās). Atbilstoši Rezolūcijas 2146 11. punktam Komiteja 2018. gada 18. janvārī atjaunoja atrašanos sarakstā, un tā ir spēkā līdz 2018. gada 17. aprīlim, ja Komiteja to neizbeidz agrāk saskaņā ar Rezolūcijas 2146 12. punktu. Karoga valsts: nav zināma.

Papildinformācija

Iekļauts sarakstā 2017. gada 21. jūlijā. SJO numurs: 8900878. 2017. gada 21. septembrī kuģa atrašanās vieta bija starptautiskie ūdeņi Apvienoto Arābu Emirātu piekrastē.”


Top