EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0741

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2018/741 (2018. gada 1. marts), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai par vara leģētājelementu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/1075

OJ L 123, 18.5.2018, p. 109–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/741/oj

18.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/109


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2018/741

(2018. gada 1. marts),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai par vara leģētājelementu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtas nesaturētu svinu.

(2)

Direktīvas 2011/65/ES III pielikuma 6(c) atbrīvojums atļauj līdz 2016. gada 21. jūlijam izmantot svinu par leģētājelementu varā, kurā ir līdz 4 masas % svina. Komisija pieteikumu par šā atbrīvojuma pagarināšanu attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju saņēma pirms 2015. gada 21. janvāra saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 5. punktu.

(3)

Svins vara sakausējumos darbojas kā skaidlauzis un kā smērviela, piešķir tiem labu mašīnapstrādājamību un ļauj gatavajām detaļām iemantot noteiktas īpašības, piemēram, izturību pret koroziju.

(4)

Patlaban līdz 4 masas % svina saturošu vara sakausējumu izmantošanas alternatīvas nevar uzskatīt par zinātniski vai tehniski realizējamām. Tāpēc ir lietderīgi atbrīvojumu pagarināt uz pieciem gadiem no dienas, kad spēku zaudē iepriekšējais atbrīvojums, un tādējādi padarīt iespējamu visaptverošu piegādes ķēdes inventarizāciju.

(5)

Attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju atbrīvojums būtu jāpagarina līdz 2021. gada 21. jūlijam, lai būtu iespējams veikt visaptverošu piegādes ķēdes inventarizāciju un nākamajā pārskatīšanas reizē sašaurināt atbrīvojuma darbības jomu. Attiecībā uz kategorijām, kas nav 1.–7. un 10. kategorija, paliek spēkā līdzšinējie atbrīvojumi, kuru derīguma termiņš ir noteikts Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 2. punktā.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2011/65/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2019. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2019. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 1. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā 6(c) atbrīvojumu aizstāj ar šādu:

“6(c)

Vara sakausējums, kurā ir līdz 4 masas % svina

Zaudē spēku:

2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju,

2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. un 9. kategoriju, izņemot medicīniskās ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus,

2023. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. kategorijas medicīniskajām ierīcēm in vitro diagnostikai,

2024. gada 21. jūlijā attiecībā uz 9. kategorijas rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem un attiecībā uz 11. kategoriju”


Top