EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0739

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2018/739 (2018. gada 1. marts), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai par tērauda leģētājelementu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/1094

OJ L 123, 18.5.2018, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj

18.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/103


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2018/739

(2018. gada 1. marts),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai par tērauda leģētājelementu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtas nesaturētu svinu.

(2)

Direktīvas 2011/65/ES III pielikuma 6(a) atbrīvojums atļauj līdz 2016. gada 21. jūlijam izmantot svinu par leģētājelementu tēraudā mehāniskai apstrādei un cinkotā tēraudā, kurā ir līdz 0,35 masas % svina. Komisija pieteikumu par šā atbrīvojuma pagarināšanu attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju saņēma pirms 2015. gada 21. janvāra saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 5. punktu.

(3)

Rūpnieciskajā ražošanā svinu pievieno tēraudam kā mašīnapstrādājamības veicinātāju. Tas darbojas kā smērviela, kas atvieglo dziļurbšanas un ātrgaitas operācijas. Cinkošana ir process, kurā tēraudu pārklāj ar cinka aizsargslāni, lai tādējādi novērstu koroziju.

(4)

Dažos specifiskos lietojumos ir iespēja izmantot bezsvina tēraudu, tomēr pārējos lietojumos šāda aizstāšana patlaban nav zinātniski un tehniski realizējama. Piegādes ķēdes sarežģītības dēļ atbrīvojuma piemērošanas jomu sašaurināt patlaban nav izrādījies lietderīgi.

(5)

Tehnikas attīstības iespaidā no visiem cinkota tērauda paveidiem svins – koncentrācijā, kas ir zemāka par līdzšinējo,– joprojām ir vajadzīgs tikai periodiskā procesā karsti cinkotā tēraudā.

(6)

Pietiekami uzticamu alternatīvu, kuras 1.–7. un 10. kategorijā varētu izmantot attiecīgajos lietojumos, patlaban tirgū nav un tuvākajā laikā nebūs, un karsti cinkota tērauda saturētais svins rodas no reciklēta cinka piemaisījumiem, tāpēc ir pamatoti noteikt abiem lietojumiem atbrīvojumu līdz 2021. gada 21. jūlijam; īsāka termiņa noteikšana varētu nozarei radīt nevajadzīgu administratīvo slogu. Attiecībā uz kategorijām, kas nav 1.–7. un 10. kategorija, paliek spēkā līdzšinējie atbrīvojumi, kuru derīguma termiņš ir noteikts Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 2. punkta otrajā daļā.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2011/65/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2019. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2019. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 1. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā 6(a) atbrīvojumu aizstāj ar šādu:

“6(a)

Svins kā leģētājelements tēraudā mehāniskai apstrādei un cinkotā tēraudā, kurā ir līdz 0,35 masas % svina

Zaudē spēku:

2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. un 9. kategoriju, izņemot medicīniskās ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus,

2023. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. kategorijas medicīniskajām ierīcēm in vitro diagnostikai,

2024. gada 21. jūlijā attiecībā uz 9. kategorijas rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem un attiecībā uz 11. kategoriju

6(a)-I

Svins kā leģētājelements tēraudā mehāniskai apstrādei, kurā ir līdz 0,35 masas % svina, un periodiskā procesā karsti cinkota tērauda detaļās, kurās ir līdz 0,2 masas % svina

Zaudē spēku 2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju”


Top