EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1687

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1687 (2018. gada 7. novembris), ar ko attiecībā uz piemērošanas termiņu groza Lēmumu 2007/25/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu un tādu lolojumputnu ievešanu Kopienā, kas ir kopā ar to īpašniekiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 7240) (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/7240

OJ L 279, 9.11.2018, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1687/oj

9.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 279/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1687

(2018. gada 7. novembris),

ar ko attiecībā uz piemērošanas termiņu groza Lēmumu 2007/25/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu un tādu lolojumputnu ievešanu Kopienā, kas ir kopā ar to īpašniekiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 7240)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu (ES) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 36. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2007/25/EK (2) ir noteikti daži aizsardzības pasākumi saistībā ar augsti patogēno putnu gripu un tādu lolojumputnu pārvietošanu Savienībā, kas ir kopā ar saviem īpašniekiem. Tas tika pieņemts, reaģējot uz H5N1 apakštipa īpaši patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem, lai Savienībā aizsargātu dzīvnieku un cilvēka veselību. To piemēro līdz 2018. gada 31. decembrim.

(2)

Pasaulē turpinās dažādu H5 apakštipu un retāk – H7 apakštipa īpaši patogēnās putnu gripas uzliesmojumi mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu populācijās. Īpaši patogēnā putnu gripa ir kļuvusi endēmiska vairākās trešās valstīs un pirmo reizi skar citas trešās valstis, kurās tā iepriekš nebija konstatēta. Pastāv risks īpaši patogēnās putnu gripas vīrusu ievazāt Savienībā no trešām valstīm, pārvietojot lolojumputnus, un tāpēc būtu jāsaglabā riska mazināšanas pasākumi, kas noteikti Lēmumā 2007/25/EK.

(3)

Turklāt patlaban saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (3) tiek izstrādāti vairāki deleģētie akti, kuri noteiks noteikumus par mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu ievešanu Savienībā. Minēto deleģēto aktu noteikumi noteiks, kāda pieeja izmantojama attiecībā uz dažiem riskiem, kas saistīti ar slimībām, ar kurām slimo mājputni un citi nebrīvē turēti putni, kā arī noteiks dzīvnieku veselības garantijas, kas nepieciešamas attiecībā uz putniem, kuri tiek turēti kā lolojumputni. Minētajos deleģēto aktu noteikumos tiks ņemti vērā arī ieteikumi, kas sniegti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. gada 14. septembrī pieņemtajā zinātniskajā atzinumā par putnu gripu (4).

(4)

Ņemot vērā globālo epidemioloģisko situāciju attiecībā uz īpaši patogēno putnu gripu un kamēr nav pieņemti deleģētie akti par mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu ievešanu Savienībā, Lēmuma 2007/25/EK piemērošanas termiņš jāpagarina līdz 2019. gada 31. decembrim.

(5)

Tāpēc Lēmums 2007/25/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/25/EK 6. pantā datumu “2018. gada 31. decembrim” aizstāj ar datumu “2019. gada 31. decembrim”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 178, 28.6.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2006. gada 22. decembra Lēmums 2007/25/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu un tādu lolojumputnu ievešanu Kopienā, kas ir kopā ar to īpašniekiem (OV L 8, 13.1.2007., 29. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.).

(4)  EFSA Journal 2017; 15(10):4991.


Top