Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1280

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1280 (2018. gada 21. septembris) par konkrētiem aizsargpasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 6253) (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/6253

OJ L 239, 24.9.2018, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1280/oj

24.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 239/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1280

(2018. gada 21. septembris)

par konkrētiem aizsargpasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Bulgārijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 6253)

(Autentisks ir tikai teksts bulgāru valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Āfrikas cūku mēris ir vīrusu infekcijas slimība, ar ko slimo mājas cūkas un savvaļas cūkas un kas var būtiski ietekmēt cūku audzēšanas rentabilitāti, traucējot Savienības iekšējo tirdzniecību un eksportu uz trešām valstīm.

(2)

Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma gadījumā ir risks, ka slimības ierosinātājs varētu izplatīties uz citām cūku audzētavām un uz savvaļas cūkām. Tādējādi, veicot dzīvu cūku vai to produktu tirdzniecību, tas var izplatīties no dalībvalsts uz dalībvalsti un uz trešām valstīm.

(3)

Ar Padomes Direktīvu 2002/60/EK (3) noteikts Savienības pasākumu minimums Āfrikas cūku mēra kontrolei. Direktīvas 2002/60/EK 9. pants nosaka, ka minētās slimības uzliesmojumu gadījumā jāizveido aizsardzības un uzraudzības zonas, kurās piemēro minētās direktīvas 10. un 11. pantā noteiktos pasākumus.

(4)

Bulgārija ir informējusi Komisiju par pašreizējo stāvokli saistībā ar Āfrikas cūku mēri Varnas provincē un saskaņā ar Direktīvas 2002/60/EK 9. pantu ir izveidojusi aizsardzības un uzraudzības zonas, kurās tiek piemēroti minētās direktīvas 10. un 11. pantā minētie pasākumi.

(5)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1216 (4) tika pieņemts pēc Āfrikas cūku mēra uzliesmojumiem Bulgārijā un pēc tam, kad saskaņā ar Direktīvas 2002/60/EK 9. pantu minētajā dalībvalstī tika izveidota aizsardzības un uzraudzības zona.

(6)

Kopš Īstenošanas lēmuma (ES) 2018/1216 pieņemšanas dienas epidemioloģiskā situācija attiecībā uz Āfrikas cūku mēri Bulgārijā ir saglabājusies stabila, Bulgārijas iestādes ir īstenojušas vajadzīgos kontroles pasākumus un ievākušas papildu uzraudzības datus.

(7)

Lai novērstu nevajadzīgus traucējumus Savienības iekšējā tirdzniecībā un izvairītos no tā, ka trešās valstis varētu uzlikt nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai, ir nepieciešams sadarbībā ar Bulgāriju Savienības līmenī aprakstīt minētās dalībvalsts pārskatītos apgabalus, kas noteikti par Āfrikas cūku mēra aizsardzības un uzraudzības zonām. Saskaņā ar pašreizējo epidemioloģisko scenāriju uzraudzības zona šajos apgabalos ir attiecīgi samazināta.

(8)

Tāpēc šā lēmuma pielikumā būtu jāapraksta Bulgārijā noteiktās aizsardzības un uzraudzības zonas un jānosaka šo zonu pastāvēšanas ilgums.

(9)

Turklāt, lai ņemtu vērā attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ieviestos atjauninātos slimības kontroles pasākumus un epidemioloģiskās situācijas attīstību Bulgārijā, Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1216 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo lēmumu.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Bulgārija nodrošina, ka aizsardzības un uzraudzības zonās, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvas 2002/60/EK 9. pantu, ir iekļauti vismaz tie apgabali, kuri kā aizsardzības un uzraudzības zonas ir minēti šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1216 atceļ.

3. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2018. gada 30. oktobrim.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijas Republikai.

Briselē, 2018. gada 21. septembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīva 2002/60/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus cīņai pret Āfrikas cūku mēri un groza Direktīvu 92/119/EEK attiecībā uz Tešenas slimību un Āfrikas cūku mēri (OV L 192, 20.7.2002., 27. lpp.).

(4)  Komisijas 2018. gada 4. septembra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1216 par konkrētiem pagaidu aizsargpasākumiem sakarā ar Āfrikas cūku mēri Bulgārijā (OV L 224, 5.9.2018., 10. lpp.).


PIELIKUMS

Bulgārija

1. pantā minētie apgabali

Datums, līdz kuram piemērojams

Aizsardzības zona

Šādi ciemati Varnas reģionā:

 

Provadia pašvaldība

Tutrakantsi

Bozveliysko

Provadiya

Dobrina

Manastir

Zhitnitsa

Barzitsa

Chayka

Royak

Blaskovo

Kiten

Hrabrovo

Ovcharga

Krivnya

 

Avren pašvaldība

Tsarevtsi

 

Dolni Chiflik pašvaldība

Nova Shipka

 

Dalgopol pašvaldība

Velichkovo

Tsonevo

Sava

Dalgopol

2018. gada 30. oktobris

Uzraudzības zona

 

Provadia pašvaldība

Petrov dol

Staroseletc

Zlatina

Venchan

Ravna

Cherkovna

Nenovo

Snejina

Gradinarovo

Chernook

Slaveikovo

 

Vetrino pašvaldība

Gabarnitsa

 

Devnya pašvaldība

Devnya

Padina

 

Avren pašvaldība

Trastikovo

Sindel

Kazashka reka

Yunak

Dabravino

Avren

 

Beloslav pašvaldība

Razdelna

 

Dolni Chiflik pašvaldība

Grozdyovo

Goren chiflik

Venelin

 

Dalgopol pašvaldība

Debelets

Krasimir

Boryana

Kamen dyal

Partizani

Asparuhovo

Komunari

Sladka voda

2018. gada 30. oktobris


Top