Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0715

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/715 (2018. gada 14. maijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

OJ L 120, 16.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/715/oj

16.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/4


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/715

(2018. gada 14. maijs),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 22. aprīlī pieņēma Lēmumu 2013/183/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (KTDR).

(2)

Padome 2015. gada 2. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/1066 (2), ar kuru Lēmuma 2013/183/KĀDP II pielikumā iekļāva Korean National Insurance Company (KNIC) GmbH un sešas personas, kas rīkojas tā vārdā vai vadībā. Padome 2016. gada 31. martā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/475 (3), ar kuru Lēmuma 2013/183/KĀDP II pielikumā iekļāva KNIC un svītroja ierakstu par KNIC GmbH. Ar Lēmumu (KĀDP) 2016/475 arī grozīja ierakstus attiecībā uz sešām personām, kas rīkojās KNIC vārdā vai tā vadībā.

(3)

Padome 2016. gada 27. maijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/849 (4) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Lēmumu 2013/183/KĀDP.

(4)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2017. gada 5. augustā pieņēma Rezolūciju 2371 (2017), ar kuru tika noteikti jauni pasākumi pret KTDR, tostarp KNIC iekļaušana sarakstā.

(5)

Padome 2017. gada 10. augustā pieņēma Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2017/1459 (5), ar kuru KNIC tika iekļauts Lēmuma (KĀDP) 2016/849 I pielikumā, un 2017. gada 24. augustā Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2017/1504 (6), ar kuru KNIC tika svītrots no Lēmuma (KĀDP) 2016/849 II pielikuma.

(6)

Tāpēc ieraksti par personām, kas rīkojas KNIC vārdā vai vadībā, būtu jāpārceļ uz Lēmuma (KĀDP) 2016/849 III pielikumu un jāsvītro no minētā lēmuma II pielikuma.

(7)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmuma (KĀDP) 2016/849 III pielikums un II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2016/849 III pielikumu un II pielikumu groza tā, kā norādīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 14. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. ZAHARIEVA


(1)  Padomes Lēmums 2013/183/KĀDP (2013. gada 22. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Lēmumu 2010/800/KĀDP (OV L 111, 23.4.2013., 52. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1066 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2013/183/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (OV L 174, 3.7.2015., 25. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/475 (2016. gada 31. marts), ar ko groza Lēmumu 2013/183/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (OV L 85, 1.4.2016., 34. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/849 (2016. gada 27. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Lēmumu 2013/183/KĀDP (OV L 141, 28.5.2016., 79. lpp.).

(5)  Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2017/1459 (2017. gada 10. augusts), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (OV L 208, 11.8.2017., 38. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1504 (2017. gada 24. augusts), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (OV L 221, 26.8.2017., 22. lpp.).


PIELIKUMS

A.

Lēmuma (KĀDP) 2016/849 III pielikumā sadaļas “To personu saraksts, kas minētas 23. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 27. panta 1. punkta c) apakšpunktā” apakšsadaļā “A. Personas” pievieno šādus ierakstus:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Sarakstā iekļaušanas datums

Pamatojums

“19.

KIM Il-Su

jeb: KIM Il Su

Dzimšanas datums: 2.9.1965.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

3.7.2015.

Vadītājs Korea National Insurance Corporation (KNIC) pārapdrošināšanas departamentā, kas atrodas galvenajā mītnē Pyongyang, un bijušais pilnvarotais KNIC galvenais pārstāvis Hamburgā; rīkojas KNIC vārdā vai vadībā.

20.

KANG Song-Sam

jeb: KANG Song Sam

Dzimšanas datums: 5.7.1972.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

3.7.2015.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) bijušais pilnvarotais pārstāvis Hamburgā, kas turpina rīkoties KNIC uzdevumā vai vārdā vai vadībā.

21.

CHOE Chun-Sik

jeb: CHOE Chun Sik

Dzimšanas datums: 23.12.1963.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Pases Nr.: 745132109

derīga līdz 12.2.2020.

3.7.2015.

Direktors Korea National Insurance Corporation (KNIC) pārapdrošināšanas departamentā, kas atrodas galvenajā mītnē Pyongyang; rīkojas KNIC vārdā vai vadībā.

22.

SIN Kyu-Nam

jeb: SIN Kyu Nam

Dzimšanas datums: 12.9.1972.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Pases Nr.: PO472132950

3.7.2015.

Direktors Korea National Insurance Corporation (KNIC) pārapdrošināšanas departamentā, kas atrodas galvenajā mītnē Pyongyang, un bijušais pilnvarotais KNIC pārstāvis Hamburgā; rīkojas KNIC vārdā vai vadībā.

23.

PAK Chun-San

jeb: PAK Chun San

Dzimšanas datums: 18.12.1953.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Pases Nr.: PS472220097

3.7.2015.

Direktors Korea National Insurance Corporation (KNIC) pārapdrošināšanas departamentā, kas vismaz līdz 2015. gada decembrim atradās galvenajā mītnē Pyongyang, un bijušais pilnvarotais KNIC galvenais pārstāvis Hamburgā; turpina rīkoties KNIC uzdevumā vai vārdā vai vadībā.

24.

SO Tong Myong

Dzimšanas datums: 10.9.1956.

3.7.2015.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) prezidents, KNIC Vadības izpildkomitejas priekšsēdētājs (2012. gada jūnijs); 2013. gada septembrī Korean National Insurance Corporation ģenerālmenedžeris, rīkojas KNIC vārdā vai vadībā.”

B.

Lēmuma (KĀDP) 2016/849 II pielikumā sadaļas “II. Personas un vienības, kas sniedz finansiālus pakalpojumus, ar kuriem varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās” apakšsadaļā “A. Personas” svītro šādus ierakstus:

 

Vārds, uzvārds

Pieņemts vārds

Identifikācijas informācija

Sarakstā iekļaušanas datums

Pamatojums

“3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Dzimšanas datums: 2.9.1965.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

3.7.2015.

Vadītājs Korea National Insurance Corporation (KNIC) pārapdrošināšanas departamentā, kas atrodas galvenajā mītnē Pyongyang, un bijušais pilnvarotais KNIC galvenais pārstāvis Hamburgā; rīkojas KNIC vārdā vai vadībā.

4.

KANG Song-Sam

KANG Song Sam

Dzimšanas datums: 5.7.1972.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

3.7.2015.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) bijušais pilnvarotais pārstāvis Hamburgā, kas turpina rīkoties KNIC uzdevumā vai vārdā vai vadībā.

5.

CHOE Chun-Sik

CHOE Chun Sik

Dzimšanas datums: 23.12.1963.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Pases Nr.: 745132109

derīga līdz 12.2.2020.

3.7.2015.

Direktors Korea National Insurance Corporation (KNIC) pārapdrošināšanas departamentā, kas atrodas galvenajā mītnē Pyongyang; rīkojas KNIC vārdā vai vadībā.

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Dzimšanas datums: 12.9.1972.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Pases Nr.: PO472132950

3.7.2015.

Direktors Korea National Insurance Corporation (KNIC) pārapdrošināšanas departamentā, kas atrodas galvenajā mītnē Pyongyang, un bijušais pilnvarotais KNIC pārstāvis Hamburgā; rīkojas KNIC vārdā vai vadībā.

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Dzimšanas datums: 18.12.1953.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Pases Nr.: PS472220097

3.7.2015.

Direktors Korea National Insurance Corporation (KNIC) pārapdrošināšanas departamentā, kas vismaz līdz 2015. gada decembrim atradās galvenajā mītnē Pyongyang, un bijušais pilnvarotais KNIC galvenais pārstāvis Hamburgā; turpina rīkoties KNIC uzdevumā vai vārdā vai vadībā.

8.

SO Tong Myong

 

Dzimšanas datums: 10.9.1956.

3.7.2015.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) prezidents, KNIC Vadības izpildkomitejas priekšsēdētājs (2012. gada jūnijs); 2013. gada septembrī Korean National Insurance Corporation ģenerālmenedžeris, rīkojas KNIC vārdā vai vadībā.”


Top