Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0141

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/141 (2018. gada 29. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

OJ L 25, 30.1.2018, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/141/oj

30.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/38


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/141

(2018. gada 29. janvāris),

ar ko groza Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 31. janvārī pieņēma Lēmumu 2011/72/KĀDP (1).

(2)

Lēmumā 2011/72/KĀDP izklāstītie ierobežojošie pasākumi ir piemērojami līdz 2018. gada 31. janvārim. Pamatojoties uz minētā lēmuma pārskatīšanu, ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2019. gada 31. janvārim. Ieraksts par vienu personu būtu jāgroza.

(3)

Tāpēc Lēmums 2011/72/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2011/72/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2019. gada 31. janvārim. To pastāvīgi pārskata. Lēmumu vajadzības gadījumā var atjaunināt vai grozīt, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.”;

2)

pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 29. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PORODZANOV


(1)  Padomes Lēmums 2011/72/KĀDP (2011. gada 31. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā (OV L 28, 2.2.2011., 62. lpp.).


PIELIKUMS

Ierakstu attiecībā uz Lēmuma 2011/72/KĀDP pielikumā minēto konkrēto personu aizstāj ar šādu ierakstu:

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

“5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1981. gada 2. decembrī, Naïma BOUTIBA dēls, precējies ar Nesrine BEN ALI, NIK Nr. 04682068.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās Tunisijas publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā valsts prezidenta Ben Ali) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu, bijušo valsts prezidentu Ben Ali, nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par nodarījumu, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.”


Top