EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/48 (2018. gada 30. novembris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu, un par Lēmuma ECB/2013/31 atcelšanu (ECB/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Atcelts ar 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 9/196


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/48

(2018. gada 30. novembris)

par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu, un par Lēmuma ECB/2013/31 atcelšanu (ECB/2018/32)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ĢENERĀLPADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 47. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk tekstā – “ECBS Statūti”) 47. pants nosaka, ka to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, uz kurām attiecas izņēmums (tālāk tekstā – “ārpus euro zonas NCB”), neapmaksā to parakstīto kapitālu, ja vien Eiropas Centrālās bankas (ECB) Ģenerālpadome ar balsu vairākumu, kas pārstāv vismaz divas trešdaļas no ECB parakstītā kapitāla un vismaz pusi no akcionāriem, nenolemj, ka konkrēta minimālā procentuālā daļa no parakstītā kapitāla ir jāapmaksā kā ieguldījums, ar ko sedz ECB darbības izmaksas.

(2)

Lēmuma ECB/2013/31 (1) 1. pantā noteikts, ka ikviena ārpus euro zonas NCB 2014. gada 1. janvārī apmaksā 3,75 % no savas daļas ECB parakstītajā kapitālā.

(3)

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/43 (ECB/2018/27) (2) nosaka ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas (tālāk tekstā – “kapitāla atslēga”) korekciju saskaņā ar ECBS Statūtu 29.3. pantu un ar 2019. gada 1. janvāri nosaka jaunos svērumus, kas katrai NCB piešķirti koriģētajā kapitāla atslēgā (tālāk tekstā – “kapitāla atslēgas svērumi”).

(4)

katru piekto gadu piemērotās kapitāla atslēgas korekcijas dēļ ir jāpieņem jauns ECB lēmums, ar kuru no 2019. gada 1. janvāra atceļ Lēmumu ECB/2013/31 un ar kuru nosaka ECB parakstītā kapitāla procentuālo daļu, ko ārpus euro zonas NCB ir pienākums apmaksāt 2019. gada 1. janvārī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Parakstītā un apmaksātā kapitāla apmērs un veids

Ikviena ārpus euro zonas NCB 2019. gada 1. janvārī apmaksā 3,75 % no savas daļas ECB parakstītajā kapitālā. Ņemot vērā Lēmuma (ES) 2019/43 (ECB/2018/27) 2. pantā noteiktos jaunos kapitāla atslēgas svērumus, ikvienai ārpus euro zonas NCB ir kopējais parakstītais kapitāls un apmaksātais kapitāls, kuru summas pretī tās nosaukumam norādītas šajā tabulā:

Ārpus euro zonas NCB

Parakstītais kapitāls 2019. gada 1. janvārī

(EUR)

Apmaksātais kapitāls 2019. gada 1. janvārī

(EUR)

Българска народна банка

(Bulgārijas Nacionālā banka)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges Riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

2. pants

Apmaksātā kapitāla korekcija

1.   Ņemot vērā, ka ikviena ārpus euro zonas NCB jau ir apmaksājusi 3,75 % no savas daļas ECB parakstītajā kapitālā, kas saskaņā ar Lēmumu ECB/2013/31 ir spēkā 2018. gada 31. decembrī, ikviena no tām pārved uz ECB tādu papildu summu vai attiecīgi saņem atpakaļ no ECB tādu summu, lai rezultāts atbilstu 1. panta tabulas trešajā ailē norādītajām summām.

2.   Visus šajā pantā noteiktos pārvedumus veic saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2019/45 (ECB/2018/29) (3).

3. pants

Stāšanās spēkā un atcelšana

1.   Šis lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

2.   Ar šo no 2019. gada 1. janvāra tiek atcelts Lēmums ECB/2013/31.

3.   Atsauces uz Lēmumu ECB/2013/31 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 30. novembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Lēmums ECB/2013/31 (2013. gada 30. augusts) par to, kā ārpus eurozonas nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu (OV L 16, 21.1.2014., 63. lpp.).

(2)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/43 (2018. gada 29. novembris) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā un par Lēmuma ECB/2013/28 atcelšanu (ECB/2018/27) (skatīt šā Oficialā Vēstneša 178. lappusi).

(3)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/45 (2018. gada 29. novembris), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus Eiropas Centrālās bankas kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai un atceļ Lēmumu ECB/2013/29 (ECB/2018/29) (skatīt šā Oficialā Vēstneša 183. lappusi).


Top