EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0027

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/43 (2018. gada 29. novembris) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā un par Lēmuma ECB/2013/28 atcelšanu (ECB/2018/27)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 178–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Atcelts ar 32020D0137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/43/oj

11.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 9/178


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/43

(2018. gada 29. novembris)

par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā un par Lēmuma ECB/2013/28 atcelšanu (ECB/2018/27)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 29.3. un 29.4. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Ģenerālpadomes ieguldījumu saskaņā ar Eiropas Centrālās banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 46.2. panta ceturto ievilkumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) 29.3. pants nosaka, ka kapitāla atslēgas svērumi jākoriģē katru piekto gadu pēc Eiropas Centrālās banku sistēmas (ECBS) sistēmas izveides analogi tam, kā noteikts ECBS Statūtu 29.1. pantā. Koriģēto kapitāla atslēgu piemēro ar pirmo tā gada dienu, kas seko gadam, kurā tiek veikta korekcija.

(2)

Kapitāla atslēgas svērumi pēdējo reizi saskaņā ar ECBS Statūtu 29.3. pantu tika grozīti 2013. gadā, tiem stājoties spēkā 2014. gada 1. janvārī (1).

(3)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2003/517/EK (2) Eiropas Komisija sniegusi Eiropas Centrālajai bankai (ECB) statistikas datus, kurus jāizmanto, nosakot koriģēto kapitāla atslēgu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Noapaļošana

Ja Eiropas Komisija sniedz pārskatītus statistikas datus, kurus jāizmanto kapitāla atslēgas koriģēšanai, un skaitļu kopsumma nav vienāda ar 100 %, tad starpību kompensē šādi: i) ja kopsumma ir mazāka par 100 %, tad mazākajai daļai (vai daļām pieaugošā secībā) tikmēr pieskaita 0,0001 procentu punktu, līdz ir sasniegti tieši 100 %, vai ii) ja kopsumma ir lielāka par 100 %, tad no lielākās daļas (vai daļām dilstošā secībā) tikmēr atņem 0,0001 procentu punktu, līdz ir sasniegti tieši 100 %.

2. pants

Kapitāla atslēgas svērumi

No 2019. gada 1. janvāra attiecībā uz NCB ir spēkā šādi ECBS Statūtu 29. pantā minētās kapitāla atslēgas svērumi:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5280 %

Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)

0,8511 %

Česká národní banka

1,6172 %

Danmarks Nationalbank

1,4986 %

Deutsche Bundesbank

18,3670 %

Eesti Pank

0,1968 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1754 %

Bank of Greece

1,7292 %

Banco de España

8,3391 %

Banque de France

14,2061 %

Hrvatska narodna banka

0,5673 %

Banca d'Italia

11,8023 %

Central Bank of Cyprus

0,1503 %

Latvijas Banka

0,2731 %

Lietuvos bankas

0,4059 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2270 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3348 %

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0732 %

De Nederlandsche Bank

4,0677 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0325 %

Narodowy Bank Polski

5,2068 %

Banco de Portugal

1,6367 %

Banca Naţională a României

2,4470 %

Banka Slovenije

0,3361 %

Národná banka Slovenska

0,8004 %

Suomen Pankki

1,2708 %

Sveriges Riksbank

2,5222 %

Bank of England

14,3374 %

3. pants

Stāšanās spēkā un atcelšana

1.   Šis lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

2.   Ar šo no 2019. gada 1. janvāra tiek atcelts Lēmums ECB/2013/28.

3.   Atsauces uz Lēmumu ECB/2013/28 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 29. novembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Lēmums ECB/2013/28 (2013. gada 29. augusts) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā (OV L 16, 21.1.2014., 53. lpp.).

(2)  Padomes Lēmumu 2003/517/EK (2003. gada 15. jūlijs) par statistikas datiem, ko jāizmanto Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgas koriģēšanai (OV L 181, 19.7.2003., 43. lpp.).


Top