Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0335

Komisijas Regula (ES) 2017/335 (2017. gada 27. februāris), ar ko attiecībā uz steviolglikozīdu (E 960) kā saldinātāja lietošanu noteiktos konditorejas izstrādājumos ar samazinātu enerģētisko vērtību groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/1272

OJ L 50, 28.2.2017, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/335/oj

28.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/15


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/335

(2017. gada 27. februāris),

ar ko attiecībā uz steviolglikozīdu (E 960) kā saldinātāja lietošanu noteiktos konditorejas izstrādājumos ar samazinātu enerģētisko vērtību groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas nosacījumi.

(2)

Minēto sarakstu pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas var atjaunināt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1331/2008 (2) 3. panta 1. punktā minēto vienoto procedūru.

(3)

2015. gada 27. maijā tika iesniegts pieteikums uz to, lai steviolglikozīdus (E 960) atļautu lietot par saldinātāju noteiktos konditorejas izstrādājumos ar samazinātu enerģētisko vērtību. Pēc tam pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 4. pantu darīja pieejamu dalībvalstīm.

(4)

Steviolglikozīdi ir bezkaloriju komponenti ar saldu garšu, un tos var izmantot, lai noteiktos konditorejas izstrādājumos aizstātu cukurus ar augstu kaloritāti, tādējādi samazinot kaloriju daudzumu šajos produktos, un patērētājiem piedāvātu produktus ar samazinātu enerģētisko vērtību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1333/2008 7. pantu. Salīdzinājumā ar produktiem, kuros saldināšanas nolūkā izmanto tikai steviolglikozīdus, steviolglikozīdu lietošana kopā ar cukuru piedod produktiem saldumu un uzlabo garšas īpašības, jo cukurs nomāc steviolglikozīdu pēcgaršu.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 2. punktu Komisijai jālūdz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“iestāde”) atzinums, lai atjauninātu Savienības pārtikas piedevu sarakstu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā.

(6)

Iestāde 2010. gadā pieņēma zinātnisku atzinumu (3) par steviolglikozīdu nekaitīgumu attiecībā uz ierosinājumu tos lietot par pārtikas piedevu (E 960) un noteica pieļaujamo diennakts devu (PDD) 4 mg/kg ķermeņa svara/dienā, kas izteikta steviolekvivalentos.

(7)

Iestāde 2015. gadā pārskatīja steviolglikozīdu eksponētības novērtējumu un secināja, ka aplēses par eksponētību bija zem PDD visām vecuma grupām, izņemot vienā valstī attiecībā uz augsta līmeņa augstākās robežvērtības (95. procentile) aplēsēm maziem bērniem (4). Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2015. gadā veiktie eksponētības aprēķini parādīja, ka ierosinātais plašākais lietojums, pieņemot, ka steviolglikozīdus saturošu produktu tirgus daļa ir 25 % un uzticēšanās preču zīmei ir 100 %, neietekmē eksponētības 95. procentili uz maziem bērniem vecumā no diviem līdz sešiem gadiem Nīderlandē.

(8)

Iestāde 2015. gada atzinumā norādīja, ka FoodEx klasifikācijas sistēmā nebija iespējams atspoguļot ierobežojumus/izņēmumus, kas attiecas uz steviolglikozīdu (E 960) lietošanu 05.2. pārtikas apakškategorijas pārtikā. Tāpēc maksimālo līmeni 2 000 mg/kg attiecināja uz visu pārtikas kategoriju, kā dēļ iedarbība tika pārvērtēta. Turklāt pārtika, kas ietilpst 05.2. kategorijā “Citi konditorejas izstrādājumi, tostarp elpu atsvaidzinoši mikrosaldumi”, nebija noteikta par vienu no galvenajām pārtikas kategorijām, kas veicina eksponētību steviolglikozīdiem (E 960).

(9)

Ņemot vērā, ka aplēses par eksponētību ir zem PDD visām vecuma grupām, ierosinātie steviolglikozīdu (E 960) kā saldinātāja lietojumi un lietošanas daudzumi, nerada bažas par kaitīgumu.

(10)

Tāpēc ir lietderīgi atļaut steviolglikozīdus (E 960) lietot par saldinātāju noteiktos konditorejas izstrādājumos ar samazinātu enerģētisko vērtību, kuri ietilpst 05.2. pārtikas apakškategorijā “Citi konditorejas izstrādājumi, tostarp elpu atsvaidzinoši mikrosaldumi”, proti, cietos konditorejas izstrādājumos (konfektēs un sūkājamajās konfektēs uz kociņa), mīkstos konditorejas izstrādājumos (košļājamās konfektēs, augļu gumijas konfektēs un cukura putu masas izstrādājumos/pastilās (marshmallows)), lakricā, nugā un marcipānā (ne vairāk kā 350 mg/kg), stipri aromatizētās atsvaidzinošās kakla pastilās (ne vairāk kā 670 mg/kg) un elpu atsvaidzinošos mikrosaldumos (ne vairāk kā 2 000 mg/kg).

(11)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 27. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2010;8(4):1537.

(4)  EFSA Journal 2015;13(6):4146.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma E daļā 05.2. pārtikas apakškategoriju “Citi konditorejas izstrādājumi, tostarp elpu atsvaidzinoši mikrosaldumi” groza šādi:

a)

ierakstu par E 960 steviolglikozīdiem ar norādi “Tikai konditorejas izstrādājumos bez pievienota cukura” aizstāj ar šādu:

 

“E 960

Steviolglikozīdi

350

(60)

Tikai konditorejas izstrādājumos bez pievienota cukura

Tikai cietos konditorejas izstrādājumos ar samazinātu enerģētisko vērtību (konfektēs un sūkājamajās konfektēs uz kociņa)

Tikai mīkstos konditorejas izstrādājumos ar samazinātu enerģētisko vērtību (košļājamās konfektēs, augļu gumijas konfektēs un cukura putu masas izstrādājumos/pastilās (marshmallows))

Tikai lakricā ar samazinātu enerģētisko vērtību

Tikai nugā ar samazinātu enerģētisko vērtību

Tikai marcipānā ar samazinātu enerģētisko vērtību”;

b)

ierakstu par E 960 steviolglikozīdiem ar norādi “Tikai stipri aromatizētās atsvaidzinošās kakla pastilās bez pievienota cukura” aizstāj ar šādu:

 

“E 960

Steviolglikozīdi

670

(60)

Tikai stipri aromatizētās atsvaidzinošās kakla pastilās ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienota cukura”;

c)

ierakstu par E 960 steviolglikozīdiem ar norādi “Tikai elpu atsvaidzinošos mikrosaldumos bez pievienota cukura” aizstāj ar šādu:

 

“E 960

Steviolglikozīdi

2 000

(60)

Tikai elpu atsvaidzinošos mikrosaldumos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienota cukura”


Top