Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0215

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/215 (2016. gada 30. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 98/2013 attiecībā uz magnija nitrāta heksahidrāta iekļaušanu II pielikumā uzskaitīto sprāgstvielu prekursoru sarakstā (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/7650

OJ L 34, 9.2.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/215/oj

9.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 34/3


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/215

(2016. gada 30. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 98/2013 attiecībā uz magnija nitrāta heksahidrāta iekļaušanu II pielikumā uzskaitīto sprāgstvielu prekursoru sarakstā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regulu (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (1) un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 98/2013 II pielikumā ir uzskaitīti sprāgstvielu prekursori, uz kuriem attiecas saskaņoti noteikumi attiecībā uz to pieejamību plašai sabiedrībai, nolūkā nodrošināt atbilstīgu ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem, pazušanas gadījumiem un zādzībām visā piegādes ķēdē.

(2)

Regulas II pielikumā uzskaitītās vielas ir pieejamas plašas sabiedrības locekļiem, taču uz tām attiecas ziņošanas pienākums, kas aptver gan profesionālus lietotājus visā piegādes ķēdē, gan plašas sabiedrības locekļus.

(3)

Regulas II pielikums jau aptver vairākus nitrāta sāls veidus, ņemot vērā, ka tos var ļaunprātīgi izmantot par sprāgstvielu prekursoriem. Magnija nitrāts, kas tiek piegādāts heksahidrāta veidā, ir viela ar līdzīgām īpašībām, taču tas sarakstā vēl nav iekļauts.

(4)

Magnija nitrāta heksahidrāts pašlaik tiek izmantots kā nekontrolēta alternatīva II pielikumā uzskaitītajiem nitrāta sāls veidiem. Turklāt iepriekšējos gados ir bijuši ziņojumi par tā ļaunprātīgu izmantošanu par sprāgstvielu prekursoru ārpus Savienības.

(5)

Novērotās tendences magnija nitrāta heksahidrāta izmantošanā pašlaik neattaisno piekļuves ierobežojumus plašas sabiedrības locekļiem, ņemot vērā apdraudējuma pakāpi vai ar šo vielu saistītās tirdzniecības apjomu.

(6)

Ir nepieciešama pastiprināta kontrole, lai dotu iespēju visām valsts iestādēm novērst un atklāt šīs vielas iespējamu nelikumīgu izmantošanu par sprāgstvielu prekursoru, un to var panākt, izmantojot ar Regulu (ES) Nr. 98/2013 izveidoto ziņošanas mehānismu.

(7)

Ņemot vērā risku, ko rada magnija nitrāta heksahidrāta pieejamība, un uzskatot, ka ziņošanas pienākuma noteikšana neradīs ievērojamu ietekmi ekonomikas dalībniekiem vai patērētājiem, ir pamatoti un samērīgi šo vielu iekļaut Regulas (ES) Nr. 98/2013 II pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 98/2013 II pielikuma tabulā iekļauj šādu vielu:

“Magnija nitrāta heksahidrāts (CAS RN 13446-18-9)

2834 29 80

3824 90 96 ”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 39, 9.2.2013., 1. lpp.


Top