EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0080

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/80 (2017. gada 16. janvāris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

C/2017/0284

OV L 12, 17.1.2017, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; Iesaist. atcelta ar 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/80/oj

17.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 12/86


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/80

(2017. gada 16. janvāris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 27. marta Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (1) un jo īpaši tās 13. panta 1. punkta d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 329/2007 IV pielikumā ir uzskaitītas personas, vienības un struktūras, uz kurām pēc ANO Drošības padomes Sankciju komitejas norādījuma saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot Rezolūciju 1718 (2006), 2016. gada 17. decembrī nolēma, ka pieci kuģi, kuri norādīti Rezolūcijas 2270 (2016) III pielikumā, saskaņā ar tās pašas rezolūcijas 23. punktu nav saimnieciskie resursi, ko kontrolē vai ekspluatē Ocean Maritime Management, un tāpēc uz tiem neattiecas aktīvu iesaldēšana, kas noteikta ar Rezolūcijas 1718 (2006) 8. punkta d) apakšpunktu,

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 329/2007 IV pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 329/2007 IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 16. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītāja vietas izpildītājs


(1)  OV L 88, 29.3.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 329/2007 IV pielikuma sadaļā “Juridiskās personas, vienības un struktūras” ierakstu “Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (cits nosaukums OMM). Adrese: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Phenjana, KTDR; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Phenjana, KTDR. Cita informācija: a) Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) Nr.: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited bija būtiska nozīme, 2013. gada jūlijā organizējot ieroču un saistītu materiālu slēptu kravu pārvadājumu no Kubas uz KTDR. Tādējādi Ocean Maritime Management Company, Limited atbalstīja darbības, kas ir aizliegtas ar rezolūcijām, proti, ieroču embargo, kas ieviests ar Rezolūciju 1718 (2006), kura grozīta ar Rezolūciju 1874 (2009), un palīdzēja izvairīties no pasākumiem, kas ir ieviesti ar minētajām rezolūcijām, c) Ocean Maritime Management Company, Limited ir operators/pārvaldnieks šādiem kuģiem ar SJO numuriem: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, l) Mi Rim 8713471, m) Mi Rim 2 9361407, n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, o) Orion Star (Richocean) 9333589, p) Ra Nam 2 8625545, q) Ra Nam 3 9314650, r) Ryo Myong 8987333, s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, v) South Hill 2 8412467, w) South Hill 5 9138680, x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, aa) Tong Hung 8661575. Sarakstā iekļaušanas datums: 28.7.2014.” aizstāj ar šādu:

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (cits nosaukums OMM). Adrese: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Phenjana, KTDR; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Phenjana, KTDR. Cita informācija: a) Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) Nr.: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited bija būtiska nozīme, 2013. gada jūlijā organizējot ieroču un saistītu materiālu slēptu kravu pārvadājumu no Kubas uz KTDR. Tādējādi Ocean Maritime Management Company, Limited atbalstīja darbības, kas ir aizliegtas ar rezolūcijām, proti, ieroču embargo, kas ieviests ar Rezolūciju 1718 (2006), kura grozīta ar Rezolūciju 1874 (2009), un palīdzēja izvairīties no pasākumiem, kas ir ieviesti ar minētajām rezolūcijām, c) Ocean Maritime Management Company, Limited ir operators/pārvaldnieks šādiem kuģiem ar SJO numuriem: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Hoe Ryong 9041552, e) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, f) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, g) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, h) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, i) Mi Rim 8713471, j) Mi Rim 2 9361407, k) Rang (Po Thong Gang) 8829555, l) Ra Nam 2 8625545, m) Ra Nam 3 9314650, n) Ryo Myong 8987333, o) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, p) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, q) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, r) South Hill 2 8412467, s) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, t) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, u) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, v) Tong Hung 8661575. Sarakstā iekļaušanas datums: 28.7.2014.”


Top