EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2173

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2173 (2017. gada 20. novembris), ar ko Lēmuma 2008/185/EK II pielikumu groza attiecībā uz kontroles programmas Aujeski slimības izskaušanai Lombardijas reģionā Itālijā apstiprināšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7587) (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/7587

OJ L 306, 22.11.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Iesaist. atcelta ar 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2173/oj

22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/2173

(2017. gada 20. novembris),

ar ko Lēmuma 2008/185/EK II pielikumu groza attiecībā uz kontroles programmas Aujeski slimības izskaušanai Lombardijas reģionā Itālijā apstiprināšanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7587)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 64/432/EEK paredzēti noteikumi attiecībā uz cūku tirdzniecību Savienībā. Minētās direktīvas 9. pantā paredzēts, ka dalībvalsts, kas visā vai daļā tās teritorijas ieviesusi obligāto valsts programmu Aujeski slimības kontrolei, attiecīgo programmu var iesniegt apstiprināšanai Komisijā. Tajā arī paredzēts, ka var būt vajadzīgas papildu garantijas Savienības iekšējā tirdzniecībā ar cūkām.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 2008/185/EK (2) ir noteiktas papildu garantijas attiecībā uz cūku pārvietošanu starp dalībvalstīm. Minētās garantijas ir saistītas ar dalībvalstu klasificēšanu pēc to statusa attiecībā uz Aujeski slimību. Lēmuma 2008/185/EK II pielikumā minētas dalībvalstis vai to reģioni, kur ir apstiprinātas valsts kontroles programmas Aujeski slimības izskaušanai.

(3)

Itālija ir iesniegusi Komisijai apliecinošus dokumentus, lai varētu apstiprināt tās kontroles programmu Aujeski slimības izskaušanai Lombardijas reģionā un lai šo reģionu varētu pienācīgi iekļaut Lēmuma 2008/185/EK II pielikumā. Pēc minēto apliecinošo dokumentu izvērtēšanas Lombardijas reģions būtu jāiekļauj Lēmuma 2008/185/EK II pielikumā. Tāpēc Lēmuma 2008/185/EK II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Tāpēc Lēmums 2008/185/EK būtu attiecīgi jāgroza,

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2008/185/EK II pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 21. februāra Lēmums 2008/185/EK par papildu garantijām Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūkām attiecībā uz Aujeski cūku slimību un kritērijiem, ar kuriem nodrošina informāciju par šo slimību (OV L 59, 4.3.2008., 19. lpp.).


PIELIKUMS

II PIELIKUMS

Dalībvalstis vai to reģioni, kurās ir apstiprinātas valsts kontroles programmas Aujeski slimības izskaušanai

ISO kods

Dalībvalsts

Reģioni

ES

Spānija

Visi reģioni

IT

Itālija

Friuli-Venēcijas Džūlijas reģions;

Veneto reģions;

Lombardijas reģions

LT

Lietuva

Visi reģioni

PL

Polija

Lejassilēzijas vojevodiste: visi povjati;

Kujāvijas-Pomožes vojevodiste: visi povjati;

Ļubļinas vojevodiste: visi povjati;

Lubušas vojevodiste: visi povjati;

Lodzas vojevodiste: visi povjati;

Mazpolijas vojevodiste: visi povjati;

Mazovijas vojevodiste: visi povjati;

Opoles vojevodiste: visi povjati;

Priekškarpatu vojevodiste: visi povjati;

šādi Podlases vojevodistes povjati: Grajeva, Kolno, Lomža (łomżyński, Łomża), Visoke Mazovecke, Zambrova;

Pomožes vojevodiste: visi povjati;

Silēzijas vojevodiste: visi povjati;

Sventokšiskas vojevodiste: visi povjati;

Varmijas-Mazūrijas vojevodiste: visi povjati;

Lielpolijas vojevodiste: visi povjati;

Rietumpomožes vojevodiste: visi povjati


Top