EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1937

Padomes Lēmums (ES) 2017/1937 (2017. gada 11. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Transporta kopienas dibināšanas līgumu

OJ L 278, 27.10.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1937/oj

Related international agreement

27.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 278/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/1937

(2017. gada 11. jūlijs)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Transporta kopienas dibināšanas līgumu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu un 100. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2008. gada 12. jūnijā un 2009. gada 9. oktobrī pilnvaroja Komisiju Savienības vārdā sākt sarunas ar Albānijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Kosovu (*1), Melnkalni un Serbijas Republiku (“Dienvidaustrumu Eiropas puses”) par Transporta kopienas dibināšanas līgumu.

(2)

Minētās sarunas tika sekmīgi pabeigtas, visām tā pusēm parafējot Transporta kopienas dibināšanas līgumu (“Transporta kopienas līgums”).

(3)

Transporta kopienas līgums veicina transporta attīstību starp Savienību un Dienvidaustrumu Eiropas pusēm, pamatojoties uz Savienības acquis noteikumiem.

(4)

Transporta kopienas līguma parakstīšana neskar dalībvalstu nostāju attiecībā uz Kosovas statusu, kas tiks izlemts saskaņā ar valstu praksi un starptautiskajām tiesībam. Neviens termins, formulējums vai definīcija, kas izmantota Transporta kopienas līgumā, tostarp tam pievienotajos pielikumos un protokolos, nenozīmē nedz, ka Savienība atzīst Kosovu par neatkarīgu valsti, nedz, ka Kosovu par tādu atzīst atsevišķas dalībvalstis, ja tās to nav izdarījušas.

(5)

Dalībvalstu iekšējās procedūras var tikt piemērotas, kad tiek saņemti dokumenti, ko izdevušas Kosovas iestādes saskaņā ar Transporta kopienas līgumu.

(6)

Transporta kopienas līgums būtu jāparaksta.

(7)

Lai Transporta kopienas līguma priekšrocības gūtu pēc iespējas agrāk, tas būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai tas stātos spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Eiropas Savienības vārdā parakstīt Transporta kopienas dibināšanas līgumu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

Transporta kopienas līguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt Transporta kopienas līgumu.

3. pants

Transporta kopienas līgumu piemēro provizoriski saskaņā ar tā 41. panta 3. punktu no tā parakstīšanas dienas, kamēr tiek pabeigtas procedūras tā noslēgšanai.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2017. gada 11. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(*1)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.


Top