Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1775

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1775 (2017. gada 28. septembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali

OJ L 251, 29.9.2017, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1775/oj

29.9.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 251/23


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/1775

(2017. gada 28. septembris)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (“Drošības padome”) 2017. gada 5. septembrī pieņēma Rezolūciju 2374 (2017), kurā atgādina par savām Rezolūcijām 2364 (2017) un 2359 (2017) un vēlreiz apstiprina Drošības padomes stingro apņemšanos attiecībā uz Mali suverenitāti, vienotību un teritoriālo integritāti.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) Rezolūcijā 2374 (2017) ir prasīts, lai tām personām, ko norāda ar ANO DP Rezolūcijas 2374 (2017) 9. punktu izveidotā komiteja (“Sankciju komiteja”), piemērotu ceļošanas ierobežojumus un lai tiktu iesaldēti Sankciju komitejas norādīto personu vai vienību finanšu līdzekļi un aktīvi.

(3)

Konkrētu pasākumu īstenošanai ir vajadzīga Savienības rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstis veic pasākumus, kuri vajadzīgi, lai novērstu, ka to teritorijā ieceļo vai to šķērso personas, ko Sankciju komiteja ir norādījusi kā tādas, kuras tieši vai netieši ir atbildīgas vai līdzatbildīgas par turpmāk minētajām darbībām vai politiku, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Mali, vai kuras tieši vai netieši ir iesaistījušās šādās darbībās vai politikā:

a)

iesaistīšanās karadarbībā, tādējādi pārkāpjot Nolīgumu par mieru un izlīgumu Mali (“nolīgums”);

b)

veiktas darbības, kas kavē nolīguma īstenošanu vai ar ilgstošu kavēšanos rada tai šķēršļus, vai apdraud to;

c)

darbošanās a) un b) apakšpunktā noteikto personu un vienību labā vai to vārdā vai vadībā vai citādi sniegts atbalsts šīm personām un vienībām vai to finansēšana, tostarp izmantojot ieņēmumus, kas gūti no organizētās noziedzības, ietverot tādu narkotisko vielu un to prekursoru ražošanu un nelikumīgu tirdzniecību, kuru izcelsme ir Mali vai kas šķērso tās teritoriju, cilvēku tirdzniecību un migrantu kontrabandu, ieroču kontrabandu un tirdzniecību, kā arī kultūras vērtību nelikumīgu tirdzniecību;

d)

iesaiste tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, sponsorēšanā vai veikšanā, kuri vērsti pret:

i)

nolīgumā minētajām dažādajām vienībām, tostarp vietējām, reģionālām un valsts iestādēm, kopīgām patruļām un Mali drošības un aizsardzības spēkiem;

ii)

ANO Daudzdimensionālās integrētās stabilizācijas misijas (MINUSMA) miera uzturētājiem un citiem ANO un ar to saistītiem darbiniekiem, tostarp Ekspertu grupas locekļiem;

iii)

starptautisku drošības spēku klātbūtni, tostarp Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), Eiropas Savienības misijām un Francijas spēkiem;

e)

šķēršļu radīšana humānās palīdzības sniegšanai Mali vai humānās palīdzības pieejamībai vai sadalei Mali;

f)

tādu aktu plānošana, vadīšana vai veikšana Mali, ar kuriem tiek pārkāptas piemērojamās starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuri ir cilvēktiesību pārkāpumi, ietverot aktus, kas ir saistīti ar uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, tostarp sievietēm un bērniem, veicot vardarbības aktus (tostarp nogalinot, kropļojot, spīdzinot vai izvarojot, vai veicot citus seksuālas vardarbības aktus), personu nolaupīšanu, piespiedu pazušanu, piespiedu pārvietošanu vai uzbrukumus skolām, slimnīcām, reliģiskām vietām vai vietām, kur civiliedzīvotāji meklē patvērumu;

g)

bērnu izmantošana vai vervēšana bruņotos grupējumos vai bruņotajos spēkos saistībā ar bruņoto konfliktu Mali, tādējādi pārkāpjot piemērojamās starptautiskās tiesības;

h)

apzināti veicināt sarakstā iekļautas personas ceļošanu, pārkāpjot ceļošanas ierobežojumus.

Šajā punktā minētās norādītās personas ir uzskaitītas pielikumā.

2.   Šā panta 1. punkts neuzliek par pienākumu dalībvalstij liegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja ieceļošana vai teritorijas šķērsošana ir vajadzīga juridiskas procedūras veikšanai.

4.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja, izskatot katru gadījumu atsevišķi, konstatē, ka:

a)

ieceļošana vai teritorijas šķērsošana ir pamatota ar humāno vajadzību apsvērumiem, tostarp reliģiska pienākuma apsvērumiem;

b)

izņēmums sekmētu miera un nacionālā izlīguma panākšanu Mali un stabilitāti reģionā.

5.   Gadījumos, kad, ievērojot 3. vai 4. punktu, dalībvalsts atļauj pielikumā uzskaitītajām personām ieceļot tās teritorijā vai šķērsot to, atļauju piešķir tikai tādam nolūkam, kādā tā ir paredzēta, un tikai personām, uz kurām attiecas atļaujas piešķiršana.

2. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas tieši vai netieši ir to personu vai vienību īpašumā vai kontrolē, ko Sankciju komiteja ir norādījusi kā tādas, kuras tieši vai netieši ir atbildīgas vai līdzatbildīgas par turpmāk minētajām darbībām vai politiku, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Mali, vai kuras tieši vai netieši ir iesaistījušās šādās darbībās vai politikā:

a)

iesaistīšanās karadarbībā, pārkāpjot nolīgumu;

b)

veiktas darbības, kas kavē nolīguma īstenošanu vai ar ilgstošu kavēšanos rada tai šķēršļus, vai apdraud to;

c)

darbošanās a) un b) apakšpunktā norādīto personu un vienību labā vai to vārdā vai vadībā vai citādi sniegts atbalsts šīm personām un vienībām vai to finansēšana, tostarp izmantojot ieņēmumus, kas gūti no organizētās noziedzības, ietverot tādu narkotisko vielu un to prekursoru ražošanu un nelikumīgu tirdzniecību, kuru izcelsme ir Mali vai kas šķērso tās teritoriju, cilvēku tirdzniecību un migrantu kontrabandu, ieroču kontrabandu un tirdzniecību, kā arī kultūras vērtību nelikumīgu tirdzniecību;

d)

iesaiste tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, sponsorēšanā vai veikšanā, kuri vērsti pret:

i)

nolīgumā minētajām dažādajām vienībām, tostarp vietējām, reģionālām un valsts iestādēm, kopīgām patruļām un Mali drošības un aizsardzības spēkiem;

ii)

MINUSMA miera uzturētājiem un citiem ANO un ar to saistītiem darbiniekiem, tostarp Ekspertu grupas locekļiem;

iii)

starptautisku drošības spēku klātbūtni, tostarp FC-G5S, Eiropas Savienības misijām un Francijas spēkiem;

e)

šķēršļu radīšana humānās palīdzības sniegšanai Mali vai humānās palīdzības pieejamībai vai sadalei Mali;

f)

tādu aktu plānošana, vadīšana vai veikšana Mali, ar kuriem tiek pārkāptas piemērojamās starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuri ir cilvēktiesību pārkāpumi, ietverot aktus, kas ir saistīti ar uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, tostarp sievietēm un bērniem, veicot vardarbības aktus (tostarp nogalinot, kropļojot, spīdzinot vai izvarojot, vai veicot citus seksuālas vardarbības aktus), personu nolaupīšanu, piespiedu pazušanu, piespiedu pārvietošanu vai uzbrukumus skolām, slimnīcām, reliģiskām vietām vai vietām, kur civiliedzīvotāji meklē patvērumu;

g)

bērnu izmantošana vai vervēšana bruņotos grupējumos vai bruņotajos spēkos saistībā ar bruņoto konfliktu Mali, tādējādi pārkāpjot piemērojamās starptautiskās tiesības;

h)

apzināti veicināt sarakstā iekļautas personas ceļošanu, pārkāpjot ceļošanas ierobežojumus;

vai tādu personu vai vienību līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuras darbojas minēto personu vārdā vai vadībā, vai tiem piederošu vai to kontrolē esošu vienību līdzekļi un saimnieciskie resursi.

Šajā punktā minētās norādītās personas vai vienības ir uzskaitītas pielikumā.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi netiek tieši vai netieši darīti pieejami pielikumā uzskaitītajām personām vai vienībām vai to labā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētos pasākumus nepiemēro attiecībā uz līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, par kuriem attiecīgā dalībvalsts ir konstatējusi, ka tie ir:

a)

nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem; vai

c)

paredzēti vienīgi, lai segtu komisijas maksu vai apkalpošanas maksu par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu parastu turēšanu vai pārvaldību;

pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts Sankciju komitejai ir nosūtījusi paziņojumu par nodomu attiecīgā gadījumā atļaut piekļūt šādiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, un ja Sankciju komiteja piecu darbdienu laikā pēc šāda paziņojuma nav pieņēmusi negatīvu lēmumu.

4.   Šā panta 1. un 2. punktā minētos pasākumus nepiemēro attiecībā uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, par kuriem attiecīgā dalībvalsts ir konstatējusi, ka:

a)

tie ir vajadzīgi ārkārtas izmaksu segšanai – ar noteikumu, ka dalībvalsts par šādu konstatējumu ir paziņojusi Sankciju komitejai un Sankciju komiteja to ir apstiprinājusi;

b)

uz tiem attiecas tiesas, administratīvas iestādes vai šķīrējtiesas noteikts apgrūtinājums vai spriedums; tādā gadījumā līdzekļus un saimnieciskos resursus var izmantot, lai izpildītu minēto apgrūtinājumu vai spriedumu, ar noteikumu, ka apgrūtinājums ir stājies spēkā vai spriedums ir pieņemts pirms dienas, kad attiecīgā persona vai vienība tika iekļauta pielikumā, un apgrūtinājums vai spriedums nav 1. punktā minētās personas vai vienības interesēs, un ja attiecīgā dalībvalsts par to ir informējusi Sankciju komiteju.

5.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja, izskatot katru gadījumu atsevišķi, konstatē, ka izņēmums sekmētu miera un nacionālā izlīguma panākšanu Mali un stabilitāti reģionā.

6.   Šā panta 1. punkts neliedz sarakstā iekļautai personai vai vienībai veikt maksājumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts pirms šādas personas vai vienības iekļaušanas sarakstā, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir konstatējusi, ka šo maksājumu tieši vai netieši nesaņems kāda no 1. punktā minētajām personām vai vienībām, un pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts Sankciju komitejai ir paziņojusi par nodomu veikt vai saņemt šādus maksājumus vai attiecīgā gadījumā atļaut līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu šajā nolūkā – 10 darbdienas pirms šādas atļaujas piešķiršanas.

7.   Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildināšanai ar:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad minētajiem kontiem sāka piemērot šajā lēmumā paredzētos ierobežojošos pasākumus;

ar noteikumu, ka uz visiem šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem turpina attiecināt 1. punktu.

3. pants

Padome izstrādā un groza pielikumā ietverto sarakstu saskaņā ar Drošības padomes vai Sankciju komitejas konstatējumiem.

4. pants

1.   Ja Drošības padome vai Sankciju komiteja norāda personu vai vienību, Padome minēto personu vai vienību iekļauj pielikumā. Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot minētajai personai vai vienībai iespēju paust savus apsvērumus.

2.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un par to informē attiecīgo personu vai vienību.

5. pants

1.   Pielikumā iekļauj Drošības padomes vai Sankciju komitejas sniegtu pamatojumu personu un vienību iekļaušanai sarakstā.

2.   Pielikumā, ja iespējams, iekļauj arī Drošības padomes vai Sankciju komitejas sniegtu informāciju, kas nepieciešama, lai identificētu attiecīgās personas vai vienības. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā ir zināma, un amatu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu.

6. pants

Šo lēmumu attiecīgi groza vai atceļ saskaņā ar Drošības padomes konstatējumiem.

7. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 28. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


PIELIKUMS

Šā lēmuma 1. panta 1. punktā minēto personu un 2. panta 1. punktā minēto personu un vienību saraksts


Top