Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0905

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2017/905 (2017. gada 29. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku

OJ L 138I , 29.5.2017, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/905/oj

29.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 138/6


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2017/905

(2017. gada 29. maijs),

ar ko īsteno Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/788/KĀDP (2010. gada 20. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2008/369/KĀDP atcelšanu (1) un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 20. decembrī pieņēma Lēmumu 2010/788/KĀDP.

(2)

Reaģējot uz vēlēšanu procesa kavēšanu un ar to saistītiem cilvēktiesību pārkāpumiem Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), Padome 2016. gada 12. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/2231 (2). Padome 2017. gada 6. martā pieņēma secinājumus, kuros tā norādīja, ka ir ļoti norūpējusies par politisko situāciju KDR, ko izraisa 2016. gada 31. decembra iekļaujošās politiskās vienošanās īstenošanas bloķēšana, kā arī par drošības situāciju vairākos valsts reģionos, kur vērojama nesamērīga spēka pielietošana.

(3)

Ņemot vērā situācijas nopietnību KDR, Lēmuma 2010/788/KĀDP II pielikumā iekļautajam to personu un vienību sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāpievieno deviņas personas.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2010/788/KĀDP II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2010/788/KĀDP II pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 29. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. CARDONA


(1)  OV L 336, 21.12.2010., 30. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2231 (2016. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku (OV L 336, 12.12.2016., 7. lpp.).


PIELIKUMS

Turpmāk minētās personas tiek pievienotas personu un vienību sarakstam, kas izklāstīts Lēmuma 2010/788/KĀDP II pielikumā.

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Iekļaušanas pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“8.

Evariste Boshab, bijušais premjerministra vietnieks un iekšlietu un drošības ministrs

jeb Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Dzimšanas datums: 12.1.1956.

Dzimšanas vieta: Tete Kalamba (KDR).

Diplomātiskās pases numurs: DP 0000003 (derīguma termiņš: 21.12.2015. līdz 20.12.2020.).

Šengenas vīzas derīguma termiņš beidzies 5.1.2017.

KDR valstspiederīgais.

Pildot premjerministra vietnieka un iekšlietu un drošības ministra pienākumus no 2014. gada decembra līdz 2016. gada decembrim, Evariste Boshab bija oficiāli atbildīgs par policijas un drošības dienestu darbu un provinču gubernatoru darba koordinēšanu. Šajā amatā viņš bija atbildīgs par aktīvistu un opozīcijas pārstāvju arestiem, kā arī par nesamērīgu spēka pielietošanu, tostarp laikposmā no 2016. gada septembra līdz 2016. gada decembrim, atbildot uz demonstrācijām Kinshasa, kā rezultātā drošības dienesti nogalināja vai ievainoja lielu skaitu civiliedzīvotāju. Tādējādi Evariste Boshab bija iesaistīts tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai izdarīšanā KDR, kuras ir smagi cilvēktiesību pārkāpumi.

29.5.2017.

9.

Gédéon Kyungu Mutanga

Dzimšanas datums: aptuveni 1974. gads Tanganyika provincē.

KDR valstspiederīgais.

Būdams Bakata Katanga kaujinieku vadītājs laikposmā no 2011.līdz 2016. gadam, Gédéon Kyungu Mutanga bija iesaistīts smagu cilvēktiesību pārkāpumu un kara noziegumu izdarīšanā, piemēram, jo īpaši Katanga reģiona lauku apgabalos izvērstajos uzbrukumos civiliedzīvotājiem un viņu slepkavībās.

Gédéon Kyungu Mutanga šobrīd ir vadītājs bruņotai grupai, kas iesaistīta cilvēktiesību pārkāpumos Kasai provincē un atbalsta valdības spēkus cilvēktiesību pārkāpumu veikšanā. Tādējādi Gédéon Kyungu Mutanga ir bijis iesaistīts tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai izdarīšanā KDR, kuras ir smagi cilvēktiesību aizskārumi vai pārkāpumi.

29.5.2017.

10.

Alex Kande Mupompa, Kasai Central provinces gubernators

jeb Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Dzimšanas datums: 23.9.1950.;

Dzimšanas vieta: Kananga (KDR).

KDR pases numurs: OP 0024910 (derīguma termiņš: 21.3.2016. līdz 20.3.2021.);

Adrese: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Beļģija

KDR un Beļģijas valstspiederības.

Kasai Central provinces gubernators, Alex Kande Mupompa ir atbildīgs par nesamērīgo spēka pielietošanu, vardarbīgajām represijām un ārpustiesas slepkavībām, ko no 2016. gada Kasai Central provincē turpina izdarīt drošības spēki un Kongo valsts policija (PNC), ieskaitot tiem piedēvēto Kamiuna Nsapu kaujinieku un civiliedzīvotāju nelikumīgu nogalināšanu Mwanza Lomba, Kasai Central provincē 2017. gada februārī.

Tādējādi Alex Kande Mupompa bija iesaistīts tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai izdarīšanā KDR, kuras ir smagi cilvēktiesību pārkāpumi.

29.5.2017.

11.

Jean-Claude Kazembe Musonda, bijušais Haut-Katanga provinces gubernators

Dzimšanas datums: 17.5.1963.; Dzimšanas vieta: Kashobwe (KDR).

KDR valstspiederīgais.

Haut Katangaprovinces gubernators līdz 2017. gada aprīlim Jean-Claude Kazembe Musonda bija atbildīgs par nesamērīgu spēka pielietošanu un vardarbīgajām represijām, ko Haut Katanga provincē pastrādāja drošības spēki un PNC, tostarp laikposmā no 2016. gada 15. līdz 31. decembrim, kad, reaģējot uz protestiem Lubumbashi, drošības dienestu, tostarp PNC aģentu pielietoto nāvējošo spēku rezultātā tika nogalināti 12 civiliedzīvotāji un 64 tika ievainoti.

Tādējādi Jean-Claude Kazembe Musonda bija iesaistīts tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai izdarīšanā KDR, kuras ir smagi cilvēktiesību pārkāpumi.

29.5.2017.

12.

Lambert Mende, saziņas un plašsaziņas līdzekļu ministrs un valdības runaspersona

jeb Lambert Mende Omalanga

Dzimšanas datums: 11.2.1953. Dzimšanas vieta: Okolo (KDR).

Diplomātiskās pases numurs: DB0001939 (izdota 4.5.2017., derīga līdz 3.5.2022.).

KDR valstspiederīgais.

Būdams saziņas un plašsaziņas līdzekļu ministrs kopš 2008. gada, Lambert Mende ir atbildīgs par KDR īstenoto represīvo plašsaziņas līdzekļu politiku, kura pārkāpj vārda un informācijas brīvību un kavē konsensu un miermīlīgu risinājumu virzībā uz vēlēšanām KDR. 2016. gada 12. novembrī viņš pieņēma dekrētu, ar ko tiek ierobežotas ārvalstu plašsaziņas līdzekļu iespējas veikt apraidi KDR.

Pārkāpjot politisko vienošanos, kas 2016. gada 31. decembrī tika panākta starp prezidenta vairākuma un opozīcijas partijām, kopš 2017. gada maija apraidi nav varējuši atsākt vairāki plašsaziņas līdzekļi.

Tādējādi, pildot saziņas un plašsaziņas līdzekļu ministra pienākumus, Lambert Mende ir atbildīgs par to, ka virzībā uz vēlēšanām KDR tiek kavēta konsensa un miermīlīga risinājuma panākšana, tostarp īstenojot vardarbības aktus, represijas vai kūdot uz vardarbību, vai graujot tiesiskumu.

29.5.2017.

13.

Muhindo Akili Mundos, FARDC 31. brigādes komandieris

jeb Charles Muhindo Akili Mundos; Charles Muhindo Akilimani Mundos.

Dzimšanas datums: 10.11.1972.

Dzimšanas vieta: Kirotse (KDR).

Militārās ID apliecības numurs: 1-72-96-80384-52.

KDR valstspiederīgais.

Muhindo Akili Mundos bija operācijas “Sukola I” FARDC komandieris ar atbildību par militārajām operācijām, kas no 2014. gada augusta līdz 2015. gada jūnijam tika vērstas pret ADF. Viņš no vietējas bruņotas grupas ir savervējis un ekipējis bijušos kaujiniekus, lai tie piedalītos ārpustiesas nogalināšanā un masveida slepkavībās, kas tika sāktas 2014. gada oktobrī.

Tādējādi Muhindo Akili Mundos bija iesaistīts tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai izdarīšanā KDR, kuras ir smagi cilvēktiesību pārkāpumi.

29.5.2017.

14.

Brigādes ģenerālis Eric Ruhorimbere, 21. militārā reģiona (Mbuji-Mayi) komandiera vietnieks

jeb Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Dzimšanas datums: 16.7.1969.

Dzimšanas vieta: Minembwe (KDR).

Militārās ID apliecības numurs: 1-69-09-51400-64.

KDR valstspiederīgais.

Būdams 21. militārā reģiona komandiera vietnieks kopš 2014. gada 18. septembra, Eric Ruhorimbere bija atbildīgs par FARDC spēku īstenoto nesamērīga spēka pielietošanu un ārpustiesas slepkavībām, kas jo īpaši tika vērsts pret Nsapu kaujiniekiem un sievietēm un bērniem.

Tādējādi Eric Ruhorimbere bija iesaistīts tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai izdarīšanā KDR, kuras ir smagi cilvēktiesību pārkāpumi.

29.5.2017.

15.

Ramazani Shadari, premjerministra vietnieks un iekšlietu un drošības ministrs

jeb Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary

Dzimšanas datums: 29.11.1960.

Dzimšanas vieta: Kasongo (KDR).

KDR valstspiederīgais.

Kā premjerministra vietnieks un iekšlietu un drošības ministrs no 2016. gada 20. decembra Ramazani Shadari ir oficiāli atbildīgs par policijas un drošības dienestu darbu un provinču gubernatoru darba koordinēšanu. Šajā postenī viņš ir atbildīgs par nesenajiem aktīvistu un opozīcijas pārstāvju arestiem, kā arī par nesamērīgu spēka pielietošanu, kas tiek īstenota kopš viņa iecelšanas amatā, piemēram, vardarbīgo vēršanos pret Bundu Dia Kongo (BDK) kustības dalībniekiem Kongo Central provincē, 2017. gada janvārī un februārī Kinshasa izvērstajām represijām un nesamērīga spēka pielietošanu un vardarbīgajām represijām Kasai provincēs.

Tādējādi, pildot amata pienākumus, Ramazani Shadari ir iesaistīts tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai izdarīšanā KDR, kuras ir smagi cilvēktiesību pārkāpumi.

29.5.2017.

16.

Kalev Mutondo, valsts izlūkošanas dienesta (ANR) vadītājs (formāli galvenais pārvaldnieks)

jeb Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Dzimšanas datums: 3.3.1957.

Pases numurs: DB0004470 (izsniegta: 8.6.2012. derīguma termiņš: 7.6.2017.

Kā ilglaicīgs valsts izlūkošanas dienesta (ANR) vadītājs Kalev Mutondo ir iesaistīts patvaļīgajos opozīcijas pārstāvju, pilsoniskās sabiedrības aktīvistu un citu personu arestos, aizturēšanā un nežēlīgas izturēšanās gadījumos un ir atbildīgs par tiem. Tādējādi viņš ir grāvis tiesiskumu un kavējis uz konsensu balstīta miermīlīga risinājuma panākšanu virzībā uz vēlēšanām KDR, kā arī plānojis vai vadījis tādas darbības KDR, kuras ir smagi cilvēktiesību pārkāpumi.

29.5.2017.”


Top